NGÀY 5 THÁNG 4: THÁNH VINH SƠN PHERRE

5-4: THÁNH VINH-SƠN FERRÊ (1357 – 1419) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Sự phân hóa trong Giáo hội ngày nay chỉ là cơn gió

NGÀY 4 THÁNG 4: THÁNH ISIDORO

4 – 4: THÁNH ISIĐORÔ (560? – 636) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Trong 76 năm cuộc đời của thánh Isiđorô là thời kỳ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Hc 27,4-7;  1Cr 15,54-58;  Lc 6,39-45   QUẢ VÀ CÂY Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên Mỗi người

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;  1Cr 15,45-49;  Lc 6,27-38 HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ TGM. Giuse

LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Các nhân chứng phục sinh  Có ba nhân chứng về

LỄ PHỤC SINH: PHỤC SINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

LỄ PHỤC SINH        Suy niệm Tin Mừng Lc 24:1-12 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Phục sinh của lòng thương xót  Phục Sinh là

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ 7 TUẦN THÁNH (Mt 28, 1 -10) Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THỨ 6 TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19, 42): Bài thương khó SUY NIỆM 1 Chảy đến giọt máu cùng nước cuối cùng Lm. Gioan Nguyễn Văn

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ 7 TUẦN THÁNH (Mt 28, 1 -10) Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THỨ 6 TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19, 42): Bài thương khó SUY NIỆM 1 Chảy đến

LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THỨ 5 TUẦN THÁNH Lễ Tiệc Ly Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những

LỄ PHỤC SINH: PHỤC SINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

LỄ PHỤC SINH        Suy niệm Tin Mừng Lc 24:1-12 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt

THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con

THỨ HAI TUẦN THÁNH

THỨ HAI TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng;

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: NGÔI MỘ TRỐNG

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Phục Sinh Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Ngôi

THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm

Video