suy niệm nổi bật

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều.

NGÀY 14 THÁNG 2: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH METHÔDIÔ

14 -02: THÁNH CYRILLÔ, ĐAN SĨ (KHOẢNG 827-869) 14-02: THÁNH MÊTHÔĐÔ, GIÁM MỤC (KHOẢNG 815-885) Toàn cầu: Lễ Kính – Ở Âu châu: Lễ Buộc

NGÀY 11 THÁNG 2: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

11-2: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày Quốc tế bệnh nhân Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Bernadette là một thiếu nữ yếu ớt, con của

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: BIẾN CỐ HIỂN LINH VĨ ĐẠI

Phép Rửa là biến cố Hiển Linh vĩ đại Lm. Gioan Nguyển Văn Ty SDB  Biến cố Đức Giê-su hòa nhập cùng đám đông dân

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22   Chúa chịu phép rửa Đoạn Tin Mừng vừa

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 4, 1-15. 25 “Cain xông vào giết Abel em mình”. Trích sách Sáng Thế. Ađam

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C: ĐỨC ÁI VÔ ĐIỀU KIỆN

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 7 thường niên năm C Lm. GB. Trần

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C: CHA ANH EM LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM C Suy niệm Tin Mừng Lc 6:27-38 Lm. Gioan

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 4, 1-15. 25 “Cain xông

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Gr 17, 5-8; 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C: HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 6 Thường niên năm C Lm. GB. Trần

NGÀY 14 THÁNG 2: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH METHÔDIÔ

14 -02: THÁNH CYRILLÔ, ĐAN SĨ (KHOẢNG 827-869) 14-02: THÁNH MÊTHÔĐÔ, GIÁM MỤC (KHOẢNG 815-885)

NGÀY 11 THÁNG 2: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

11-2: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày Quốc tế bệnh nhân Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển

THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 3,9-21 “Chúa đuổi ông ra

THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25 “Các ngươi sẽ

Video