ĐGH Phanxicô Panama ĐHGTTG 2019 Chào đón ĐTC tại phi trường Tocumen 2019-01-23

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha