31 THÁNG 5: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABET

Suy Niệm Tin Mừng Lc 1:39-56

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

Cuộc thăm viếng của lòng thương xót

Tôi thiết tưởng: đoạn Tin Mừng được trích dẫn trên chỉ mô tả được phần đầu của cuộc thăm viếng Ma-ri-a dành cho bà chị họ Ê-li-sa-bét. Câu Lc 1:56 ‘Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà’ lẽ ra được phải đặt cuối chương một, ngay trước câu 80, khi toàn bộ các biến cố liên quan tới cuộc thăm viếng đã kết thúc. Đọc như thế ta mới dễ  phá ra ý nghĩa và nội dung đích thực của cuộc thăm viếng quan trọng này, không những nó nối kết các cuộc hạ sinh của hai nhân vật Gio-an và Giê-su lại với nhau cho dầu hai biến cố có cách biệt nhau về không gian và thời gian, mà hé mở cho thấy một tinh thần xuyên suốt duy nhất chi phối toàn bộ mầu nhiệm nhập thể và cứu độ đang được khai mở.

Tinh thần xuyên suốt duy nhất đó là gì? – Thưa, chính là “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn”.

Những gì được bài trình thuật đề cập tới như biến cố xảy ra bên ngoài, có lẽ chỉ là các tín hiệu hay thông tin hàm chứa một nội dung bí ẩn bên trong:

  •         Ma-ri-a vội vã lên đường
  •        Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri-a chào thì đứa con trong bụng nhảy mừng lên
  •        Gio-an ra đời và láng giềng đến chung vui
  •         Gio-an chịu phép cắt bì và được đặt tên
  •         Miệng lưỡi Da-ca-ri-a mở ra, và ông lại nói được
  •         Ma-ri-a trở về nhà.

Thế rồi, chính qua những phát biểu được các nhân vật trong cuộc thốt lên mà ta mới thoáng khám phá ra cái tinh thần ẩn hiện đàng sau đang chi phối tất cả:

  •        Ê-li-sa-bét: “Tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng… Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.
  •        Ma-ri-a: “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi đã thương nhìn tới phận nữ tì hèn mọn… Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót…Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
  •       Da-ca-ri-a: “Chúc tụng Đức Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân Người… Người sẽ cứu thoát ta… sẽ trọn bề nhân nghĩa… sẽ cứu độ là tha hết mọi tội khiên… Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn.

Đối với Ê-li-sa-bét: các lời bà thốt lên biểu lộ không những một cảm giác mạnh đang xảy ra trong dạ mình, mà còn bàng bạc một điều gì đó vĩ đại hơn nhiều đã bắt đầu được thực hiện; điều đó ngay lúc này là nguyên nhân làm cho đứa trẻ trong bụng nhảy lên vì vui sướng, để rồi mai ngày sẽ trở thành niềm vui ‘Tin Mừng’ cho toàn thể nhân loại tội lỗi.

Đối với Ma-ri-a: những lời ca ngợi cô thốt lên hẳn phát xuất từ đáy lòng, kết quả của biến cố Truyền Tin xảy ra quá đột ngột nhưng đã được để tâm suy đi gẫm lại trong suốt cuộc hành trình đi thăm bà chị họ. Ma-ri-a nhận rõ: điều đang thật sự được thực hiện qua những sự kiện bên ngoài ấy chính là đã tới lúc khuôn mặt từ ái của Đức Chúa được lộ diện rõ rệt hơn bất cứ khi nào khác trong lịch sử; và việc tỏ lộ này sẽ bền vững cho đến muôn đời; cuộc thăm viếng tới nhà bà chị họ vừa là dịp để suy gẫm đào sâu về lòng thương xót vô biên của Đức Chúa, lại vừa là một tham gia cụ thể của cô vào lòng xót thương đó. Phải chăng đó mới đích thị là nguyên nhân của tiếng ca của Ma-ri-a: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!

Còn Da-ca-ri-a: sau những ngày câm nín đầy tủi hổ, với sự hiện diện của Ma-ri-a và vợ ông là Ê-li-sa-bét bên cạnh, ông từng bước khám phá ra rằng: tấn tuồng tình yêu cứu độ nay đã thực sự mở màn cùng với sự hạ sinh của con trai ông. Ngay cả cái việc vợ chồng ông có được mụn con trong tuổi già, trước đây đã từng làm ông kinh hãi tới độ nghi ngờ thì bây giờ đã trở thành hiển nhiên: ‘Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn… đã viếng thăm cứu chuộc dân Người’; do đó câm nín trong sợ hãi của ông đã biến thành lời chúc tụng ngợi khen của vui mừng và hy vọng.

Thế đấy, cuộc thăm viếng này không chỉ đơn thuần là một hành vi bác ái tầm thường giữa một nhóm người thân, nó còn gói ghém một nội dung Tin Mừng mạnh mẽ; chắc hẳn Hội Thánh từ lâu đã cảm nhận được điều này, và đã muốn mời gọi con cái mình cử hành biến cố ấy bằng một ngày lễ vào ngày cuối cùng của tháng hoa. Ta chỉ có thể hiều ý nghĩa của biến cố Thăm Viếng trong tâm tình của Đức Ma-ri-a, Ê-li-sa-bét và Da-ca-ri-a là những người trong cuộc; Thăm Viếng chính là dịp để khám phá ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn và xót thương.

Như thế ta có thể kết luận như sau: cuộc thăm viếng của Ma-ri-a tới nhà bà chị họ chính là cuộc thăm viếng của lòng thương xót, thăm viếng để khám phá ra Lòng Thương Xót và để tham gia cụ thể vào Lòng Thương Xót đó.

Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau mừng vui ghi nhớ biến cố khải mở quan trọng này này của Tin Mừng cứu độ!

Lạy Mẹ Ma-ri-a thăm viếng, xin Mẹ cho con hôm nay cũng được đồng hành với Mẹ trong khám phá ra kế hoạch yêu thương và nhân ái của Đức Chúa đang được thực hiện nơi con. Xin cho con được như Mẹ chia sẻ khám phá này cho nhiều người khác nữa qua các cuộc thăm viếng bác ái cụ thể những người con gặp gỡ, cách riêng những người yếu hèn và khốn khổ nhất. Xin cũng biến các cuộc thăm viếng hay tiếp xúc hàng ngày của con trở nên dấu chỉ biểu lộ của Tin Mừng cứu độ và xót thương của Thiên Chúa nhân ái’. A-men

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ