THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 2, 1-8

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó Mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý.

Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 27, 2. 7. 8-9

Ðáp: Chúc tụng Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng tôi van nài (c. 6).

Xướng: 1) Xin nghe tiếng con van nài, khi con kêu cầu tới Chúa, khi con giang tay hướng về thánh điện của Ngài. – Ðáp.

2) Chúa là mãnh lực và là khiên thuẫn của tôi, lòng tôi tin cậy vào Ngài và đã được Ngài cứu trợ, bởi thế tâm hồn tôi hoan hỉ và tôi xướng ca ngợi khen Ngài. – Ðáp.

3) Chúa là mãnh lực của dân Ngài, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dầu. Xin cứu sống dân tộc và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn nuôi họ, vinh thăng họ tới muôn đời. – Ðáp.

 Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 7, 1-10

“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Vươn tới Đức Giê-su với một đức tin mạnh mẽ và một thái độ khiêm nhường sâu thẳm để được chữa lành.

Sự chết và đau khổ bao giờ cũng để lại nỗi đau thể xác và tinh thần đến mức tột cùng cho cả người ra đi cũng như người ở lại. Viên sĩ quan trong bài Tin Mừng ngày hôm nay đang chứng kiến nỗi đau của người đầy tớ từng hầu hạ ông. Ông hết mực thương mến người đầy tớ đang đối diện với cái chết cận kề. Ông muốn làm gì đó để chữa lành và làm dịu nỗi đau của người tôi tớ trung thành, nhưng có lẽ ông không thể làm gì hơn. Giữa lúc tưởng như tuyệt vọng ấy, ông nghe ai đó nói về Đức Giê-su và những gì Ngài đã thực hiện cho dân chúng. Ngay lập tức, ông muốn chạm tới Con Người quyền năng và đáng kính này.

Thật thế, cho dẫu chưa một lần gặp gỡ Đức Giê-su, chưa một lần được tận mắt chứng kiến những phép lạ từ bàn tay Người, viên sĩ quan đã mong mỏi, len lỏi, chờ đợi để được vươn tới Người, để được Người chữa lành cho người tôi tớ kia. Dường như tâm hồn ông đã ở rất gần Đức Giê-su rồi. Thật thế, qua những người trung gian, ông đã gửi đến Đức Giê-su những lời lẽ hết sức khiêm nhu và thật lòng, không có gì là giống với một con người đầy quyền lực và giàu sang. Ông càng không vịn vào những điều tốt đẹp mà ông đã làm cho dân chúng để được Người đoái thương và đáp trả lời khẩn cầu nơi ông, nhưng ông đã hạ mình xuống hơn một người bình thường với đầy đủ đức tính khiêm nhường và lòng khao khát. Hơn thế nữa, qua những người bạn chuyển lời, ông còn minh chứng một đức tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa Giê-su: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh.” Quả thật, ông đã thể hiện một đức tin mà không mấy ai có thể làm được. Ông đã làm cho chính Chúa Giê-su cũng phải ngạc nhiên và khen ngợi về lòng tin nơi ông: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Nhìn vào mẫu gương tuyệt vời của viên sĩ quan, chúng ta tự biết phải làm gì và thể hiện một thái độ như thế nào để được chữa lành cả về thân xác và linh hồn qua Người thầy thuốc vĩ đại là chính Đức Giê-su. Quả thật, Chúa sẽ chữa lành chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng được chữa lành, không phải vì những việc đạo đức, những âm thầm hy sinh phục vụ mà chúng ta đã làm cho anh chị em mình, nhưng do tình thương của Ngài, do những gì ngài đã thực hiện nơi Thánh giá tình yêu. Người cần chúng ta thể hiện một thái độ khiêm cung, một cõi lòng khao khát tìm đến Ngài, vươn tới Ngài trong mọi hoàn cảnh. Thật thế, giống như viên sĩ quan, chúng ta chưa một lần giáp mặt Đức Giê-su bằng xương bằng thịt, nhưng những câu chuyện tuyệt vời xung quanh Ngài chúng ta đã được nghe nói, những chân lý đời sống Ngài để lại qua chính Lời của Ngài đã được chúng ta sống và cảm nghiệm. Cho nên, chúng ta cần thể hiện một thái độ vươn tới, một thái độ chạm tới với tất cả tâm hồn và sự khiêm nhu của mình.  Cùng với đó, chúng ta cần thanh lọc tâm hồn và tôi luyện một đức tin mạnh mẽ vào quyền năng Thiên Chúa trước những đau khổ vụn vặt hay tột cùng trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con mong muốn được chạm vào Chúa, nhưng bản tính kiêu ngạo đã ngăn cản chúng con lại. Chúng con không có đủ khiêm nhường khi đối diện với Chúa và với anh chị em mình. Chúng con thường chờ đợi để được Chúa trả công cho những việc tốt lành chúng con đã thực hiện, mà quên đi lòng xót thương và tình yêu bao la của Chúa. Xin Chúa uốn nắn cõi lòng chúng con, để chúng con luôn có một thái độ giống như viên sĩ quan ngày hôm nay mỗi khi gặp Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Amen!

Giuse Vũ Viết Hướng SDBa

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS