Thứ Năm 9/7/2020

Thứ Năm 9/7/2020 – (Mt 10, 7-15)

Đừng mang theo vàng, bạc, bao bị

Chúa sai phái các tông đồ đi rao giảng rằng: “Nước Trời ở gần bên”. Nước Trời là một thực tại mới mẻ. Sự mới mẻ được hình thành ngay giữa lòng cái thế giới cũ kỹ… Thế giới dường như chuyển mình không ngừng, với trí óc và não trạng kỹ thuật, con người luôn tạo ra những cái mới. Ai mua sắm những thiết bị kỹ thuật mới nhất, thì cũng chẳng mấy chốc nó trở thành lỗi thời, phải thay đổi. Và để cập nhật, người ta phải mua sắm liên tục. Thế nhưng thế giới này vẫn cũ kỹ. Cũ kỹ ở ngay chính mọi phương tiện mà nó sử dụng. Dù kỹ thuật thay đổi, đồ đạc trang thiết bị thay đổi, nhưng phương tiện vẫn là tiền bạc, vẫn dựa vào vật chất. Vật chất gia tăng, tiện nghi gia tăng, bảo đảm cho cuộc sống hơn, nhưng con người thấy bất an hơn, dường như kém hạnh phúc hơn. Phương tiện vật chất với những chức năng mới, nhưng thực ra vẫn là một, vẫn cũ kỹ. Và còn cũ kỹ hơn nữa, đó là tâm hồn con người khi đồng sàng mình với vật chất, bám víu vào đó.

Những người đi rao giảng Tin Mừng vẫn luôn sống giữa thế giới này. Liệu họ có ý thức đủ về sự mới mẻ của Tin Mừng, có để cho sự mới mẻ ấy biến đổi thái độ của họ, cái thái độ mà đã được hình thành từ trong thế giới cũ kỹ? Chúa cảnh tỉnh họ về thái độ gắn bó, cậy dựa vào những phương tiện cũ kỹ, vì con người họ vẫn cũ kỹ. Đó là cái cũ kỹ của: mang theo vàng, bạc, bao bị, nhiều thứ dự phòng, nhiều thứ bảo đảm. Nhưng sự gắn bó với những phương tiện ấy, coi như chúng có quyền lực giúp họ thực thi sứ mệnh, lại là dấu chứng tố cáo con người cũ kỹ của họ.

Sự mới mẻ của Tin Mừng được nhập thể nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu là chính sự mới mẻ, một sự mới mẻ không là kết quả của bất cứ tinh hoa nhân loại nào, như người ta thường tự hào về những nhân vật nổi tiếng. Giêsu Nazaret là sự mới mẻ tuyệt đối, một quà tặng do Thiên Chúa ban. Làm sao có thể chứa đựng quà tặng tuyệt đối mới mẻ đó, làm sao mang được quà tặng thần linh trong chúng ta, nếu chúng ta cứ mãi là những cái bình cũ, tức là thái độ cậy dựa vào vàng, bạc, và bao bị và các kỹ thuật thuần túy. Tâm hồn mới, được canh tân trong Thần Khí của Chúa Kitô, mới làm nên những người rao giảng Tin Mừng chân chính. Không cổ võ thái độ vô lo, tới đâu hay tới đấy, Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta, những người cậy dựa vào phương tiện và tài cán cá nhân và tập thể, mà quên đi mối tương giao biến đổi, làm nên sự mới mẻ và có sức canh tân luôn mãi.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên