NGƯỜI THỢ GỐM TỐT LÀNH

Thứ Năm – Tuần 17 TN A

  1. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Giê-rê-mia kể cho chúng ta câu chuyện đầy cảm động về tình cha – một người Cha tốt lành, bao dung. Câu chuyện giữa người Thợ Gốm tốt lành và đất xét (giữa Thiên Chúa và đất xét) “Đất xét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy”. Chúa sai ngôn sứ Giê-rê-mia đến nhà người thợ gốm, để qua đó Chúa mượn hình ảnh người thợ gốm đang sửa lại những chiếc bình lỗi để nói về công việc tái thiết lại Israel dân Ngài. “Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy” (Gr 18:5-6). Ta biết, Israel là một dân hư đốn, bất trung, đã lầm lạc và đã bị trọng thương do tội gây nên, nhưng một làn nữa Thiên Chúa lại dùng hình ảnh rất đời thường để nói về tình thương, sự bao dung, tha thứ của Người. Thiên Chúa như một người Cha, người thợ Gốm tốt lành sẽ ra tay chữa lành cho dân Người. Ngài mời gọi dân hãy biết khiêm tốn, thật lòng ăn năn trở về, trở nên như đất xét để cho Chúa sửa đổi.
  2. Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta như vậy. Nhiều lần trong cuộc sống, vì lợi lộc thế gian, đã làm cho chúng ta xa Chúa, bất trung, thất tín và sống sai trái trước Nhan Ngài. Nhưng hàng ngày Thiên Chúa vẫn không ngừng tìm kiếm chúng ta, như mục tử tìm chiên lạc. Ấy vậy mà nhiều khi, chúng ta mặc cảm, xấu hổ trước Chúa vì những lỗi lầm đã gây nên. Chúng ta thấy lỗi của mình lớn hơn thấy tình thương của Chúa. Nhưng một lần nữa, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biết tin tưởng, chạy đến với Chúa như con thơ chạy đến bên Cha mình, để được chở che, bảo vệ và để được Chúa chữa lành. Bởi chỉ nơi Chúa chúng ta mới có thể sửa đổi những lỗi lầm, mới xoá đi được những tổn thương quá khứ gây ra và bình an sống một cuộc sống mới làm con Chúa.

Lm Quốc Khanh,SDB

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI