THỨ TƯ SAU CN XXIV TN

THỨ TƯ

  1. Bài Tin mừng cho chúng ta hai hình ảnh: Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Cả hai đều làm cho con người không “thoải mái” chút nào. Cả hai đi ngược lại với những lối suy nghĩ cố hữu của con người. Nhìn thấy Gioan Tẩy Giả khổ chế và tu đức, những người chứng kiến phải xét lại bản thân mình; nên họ tìm cách chống đối. Nhìn thấy Đức Giêsu “sống” giữa những người tội lỗi, họ không muốn có một Thiên Chúa nhân từ. Họ đòi một Thiên Chúa nghiêm khắc, quan tòa. Vì vậy, họ đã không thể nhận ra được cách thức Thiên Chúa đến viếng thăm mình.
  2. Hình ảnh của Đức Giêsu hội nhập Tin mừng vào văn hóa của những người giới hạn và tội lỗi cho thấy Thiên Chúa yêu thương vô vàn. Ngài chẳng cần bất kỳ điều gì khác ngoài tình yêu. Ngài không muốn hy lễ nào ngoại trừ tấm lòng tan nát và sám hối. Ngài muốn được hiểu biết và yêu mến. Bởi vì Tình yêu không bao giờ thua cuộc. Tình yêu luôn còn mãi. Tình yêu luôn nói tiếng cuối cùng. Thiên Chúa tình yêu quả thật là Anpha và Omega.
  3. Giáo hội được mời gọi theo đuổi con đường vững chắc này. Nếu không có tình yêu lay động mọi sự, thì những việc ta làm chẳng có hồn. Tình yêu chính là LINH HỒN của mọi hoạt động, việc làm của Giáo hội vậy.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên