ANH EM PHẢI CANH THỨC

ANH EM PHẢI CANH THỨC

Thứ Tư Tuần Bảy Phục sinh – (Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19)

Các bài đọc hôm nay đều nói về sự canh thức. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô trước khi ra đi, ngài khuyên nhủ các kỳ mục hãy “ân cần lo cho chính mình và toàn thể dân thánh của Thiên Chúa, mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc”; sẽ có những sói dữ đột nhập – nên phải canh thức. Trong Tin mừng, trước khi về với Cha, Chúa Giêsu thật sự lo lắng cho đàn chiên trước sự cám dỗ thế gian, nên Ngài tha thiết khẩn xin Chúa Chúa, thánh hiến họ trong Danh Cha và hết lòng khuyên họ cẩn thận trước những mưu mô hay sự ghét bỏ của thế gian.

Kinh thánh có nói đến ba cám dỗ (ba thù) mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống: Thế gian, thân xác và Ma quỉ. Đây là 3 cám dỗ mà ma quỉ đã làm cho Chúa Giêsu khi Ngài ở trong hoang địa 40 ngày (x. Mt 4, 1-11). Ba cám dỗ này rất nguy hiểm, dễ dẫn chúng ta đến sự sai lạc. Nó không chỉ nguy hiểm ở trên bình diện cá nhân, nhưng cả trên cộng đoàn, – từ bên trong lẫn bên ngoài. Hiểu được điều đó, nên Chúa Giêsu muốn chúng ta phải canh thức và thánh Phaolô sau này cũng vậy. Nhưng chúng ta phải canh thức như thế nào để không đầu hàng trước những mưu mô của thế gian?

Đối diện với những cám dỗ từ bên ngoài, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: (1) chúng ta phải nhớ rằng chúng ta (bậc làm cha mẹ, thầy cô, nhà giáo dục) là những người được Chúa tuyển chọn – như lời nhắc của thánh Phaolô “ân cần lo cho chính mình và toàn thể dân thánh của Thiên Chúa, mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc”. Hay như trong Tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói rõ rằng chính Ngài chọn các Môn đệ và sai các ông ra đi – “Như Cha đã sai con vào trong thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17, 18). (2) Chúng ta cũng được chọn và được sai đi cho một sứ mệnh, nên có bổn phận và trách nhiệm lo cho mình và cho đoàn chiên được trao phó. Chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc dân thánh Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của mình.

Đối diện với những cám dỗ từ bên trong, chúng ta được mời gọi: (1) phải được thánh hiến trong sự thật. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (17,17). Nếu không sống theo sự thật, sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa, chúng ta khó có thể chống lại những cám dỗ thế gian, đặc biệt dục vọng thân xác. (2) để lớn lên trong sự hiệp nhất với Chúa Cha trong tư tưởng, lời nói và việc làm, để có thể làm chứng về tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình. Đó là cách chúng ta được thánh hiến trong sự thật và để trở nên gương sáng cho người khác.

Đối diện với những khó khăn, chia rẽ trong cộng đoàn (dòng tu, gia đình) trước sự đột nhập của những con sói dữ, chúng ta cần cầu nguyện cho sự hiệp nhất như Chúa Giêsu đã làm. Đức Giêsu đã cầu nguyện với Cha, xin cho họ có sự hiệp nhất như Ngài hiệp nhất với Cha (x. 17,11b) và Ngài không ngừng xin Chúa Cha thánh hiến đoàn chiên trong sự thật, là Lời Cha. Thánh Phaolô cũng vậy và chúng ta cũng được mời gọi để đi theo con đường đó.

Là mục tử, nếu không canh thức để được thánh hiến trong sự thật, không sống trong sự hiệp nhất với Chúa, chúng ta không thể chăm lo cho mình, cũng như chăm lo cho đoàn chiên trước sự tấn công của thế gian được! Xin Chúa gìn giữ và thánh hiến mỗi người chúng ta trong Danh Cha. Amen.

Lm. Giuse Quốc Khanh,SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CHÚA KI-TÔ PHẢI LỚN LÊN!
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
ĐẤNG MÊ-SI-A XUẤT HIỆN!