LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: BIẾN CỐ HIỂN LINH VĨ ĐẠI

Phép Rửa là biến cố Hiển Linh vĩ đại Lm. Gioan Nguyển Văn Ty SDB  Biến cố Đức Giê-su hòa nhập cùng đám đông dân chúng bước xuống sông Gióc-đan để được Gio-an rửa, theo nghi thức sám hối thịnh

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: BIẾN CỐ HIỂN LINH VĨ ĐẠI

Phép Rửa là biến cố Hiển Linh vĩ đại Lm. Gioan Nguyển Văn Ty SDB  Biến cố Đức Giê-su hòa nhập cùng đám đông dân chúng bước xuống sông Gióc-đan để được Gio-an rửa, theo nghi thức sám hối thịnh

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22   Chúa chịu phép rửa Đoạn Tin Mừng vừa nghe cho chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện như là vị cứu tinh của

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: ƠN GỌI LÀM CON

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: Ơn gọi làm con Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Biến cố Chúa chịu phép rửa được cả ba sách Tin mừng nhất lãm kể lại. Sự kiện này đánh dấu việc khởi đầu

LỄ HIỂN LINH: GỌI TÊN NGÀY LỄ

GỌI TÊN NGÀY LỄ: LỄ HIỂN LINH ĐGM Giuse Vũ Duy Thống (Trích trong ‘VỚI CẢ TÂM TÌNH’ – Trg. 31) Trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng ở một giáo xứ, có người bạn trẻ đã nêu lên câu hỏi

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH – Năm C Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 Đi theo ánh sao Rất nhiều người đã tới nhà thờ trong đêm Giáng sinh, nhưng thử hỏi có mấy ai đã

LỄ HIỂN LINH: VINH QUANG NÀO?

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH Suy niệm Tin Mừng Mt 2:1-12 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Nơi Hài Nhi Giê-su, Thiên Chúa muốn hiển linh thứ vinh quang nào?   Tôn giáo nào thì cũng muốn cho vị thần

LỄ HIỂN LINH: LÊN ĐƯỜNG TRONG HY VỌNG

Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật lễ Hiển Linh John.W.Martens. GB Trần Văn Hào SDB chuyển ngữ Lên đường trong hy vọng “Vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu?”(Mt 2,2) Nhiều người trong chúng ta đã từng thực

LỄ HIỂN LINH: KHAO KHÁT – THỜ LẠY

LỄ HIỂN LINH: KHAO KHÁT – THỜ LẠY     Lm. Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB Khao khát “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên

NGÀY 01 THÁNG 01: MẸ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với

LỄ THÁNH GIA: HỌC ĐƯỢC GÌ NƠI THÁNH GIA

HỌC ĐƯỢC GÌ NƠI THÁNH GIA Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Tôi thấy trong các gia đình Công Giáo rất thường trưng ảnh tượng Thánh Gia trên bàn thờ, và đó là điều đáng mừng. Nhưng nhiều khi tôi