CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm C Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56   Lễ lá Hôm nay bắt đầu tuần thánh, một tuần lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm C Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56   Lễ lá Hôm nay bắt đầu tuần thánh, một tuần lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: ĐỨC GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: ĐỨC GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM Tin Mừng thuật lại cho chúng ta rằng vào ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu lên Giêrusalem.Xét về phương diện địa lý, có thể nói rằng chuyến đi này là một hành

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: TIN LÀ ĐÓN NHẬN LÒNG XÓT THƯƠNG

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Suy niệm Tin Mừng Lc 22:14-23.56           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB  Tin là đón nhận lòng Chúa xót thương  Ba cuốn Phúc Âm Nhất Lãm đều có cùng một nội dung nhất quán trong việc

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: BÓNG TỐI VÀ NIỀM TIN

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Peter Feldmeier Lm. GB. Trần Văn Hào SDB chuyển ngữ Bóng tối và niềm tin Bước vào tuần thánh, chúng ta tiếp bước Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem. Cùng với Ngài, Chúng ta đi từ vinh

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 5 MÙA CHAY C Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11 Thiên Chúa khoan dung Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình khơi dậy trong chúng ta tâm tình sám hối

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C: PHIÊN TÒA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Phiên tòa của Lòng Thương xót Ông Nietzche, một triết gia vô thần đã từng ngạo mạn tuyên bố : “Thiên Chúa đã chết rồi”. Trong xã hội

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C: KHIẾT TỊNH VÀ LÒNG NHÂN ÁI

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C Suy niệm Tin Mừng Ga 8:1-11 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Khiết tịnh và lòng nhân ái  Tôi biết là bài Tin Mừng không nói gì về đức khiết tịnh, ngược lại là

TÂM TÌNH MÙA CHAY: CẦU NGUYỆN – ĂN CHAY – LÀM PHÚC

CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY VÀ LÀM PHÚC Trích bài giảng của thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục Anh em thân mến, có ba việc giúp cho đức tin được đứng vững, lòng đạo đức được chắc chắn và nhân đức

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 4 MÙA CHAY C Lời Chúa: Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-3  Lòng nhân từ Qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về thái độ của chàng

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C: KITÔ HỮU LÀ AI?

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C Suy niệm Tin Mừng Lc 15:1-3, 11-32 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Kitô hữu là ai: là ông anh hay cậu em trong dụ ngôn? Chương 15 Phúc âm Thánh Lu-ca, một chương