LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Các nhân chứng phục sinh  Có ba nhân chứng về Tin Mừng Phục Sinh được nhắc tới trong bài trình thuật phục sinh của cuốn

LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Các nhân chứng phục sinh  Có ba nhân chứng về Tin Mừng Phục Sinh được nhắc tới trong bài trình thuật phục sinh của cuốn

LỄ PHỤC SINH: PHỤC SINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

LỄ PHỤC SINH        Suy niệm Tin Mừng Lc 24:1-12 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Phục sinh của lòng thương xót  Phục Sinh là một sự kiện vĩ đại, nó nói về một con người đã bị đóng đinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: NGÔI MỘ TRỐNG

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Phục Sinh Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Ngôi mộ trống. Mầu nhiệm Phục sinh là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã xác quyết : “Nếu Đức Kitô

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (A): BƯỚC VÀO HY VỌNG

“Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ là Đấng cứu Israel” (Lc 24,21) Họ đang đi khỏi Giêrusalem, nơi mà những hy vọng của họ đã tan tành mây khói. Cleopas và người bạn đồng hành của ông ta –

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (A): KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA

 (Ga 20,19-31) Đã từ lâu, khi nghe đọc đoạn Tin Mừng này thì đại đa số mọi người thường dành cho Tô-ma cái nhìn không mấy thiện cảm, vì ông là kẻ cứng lòng tin. Nhìn như vậy về Tô-ma

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: NIỀM TIN CÓ TÍNH TOÁN CẨN THẬN

“Ngài thổi hơi vào các ông và nói với họ: Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Để xác định một người đã chết, ngày xưa người ta thường đặt một tấm gương dưới hai lỗ mũi của thi hài

PHỤC SINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Phục Sinh, sự kiện vĩ đại về một con người đã bị đóng đinh trên thập tự giá tới chết và được mai tang trong mộ đá, nhưng đã trỗi dậy và ra khỏi

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: CHÚA SỐNG LẠI

Lm. G.B. Trần Văn Hào, SDB  Mầu nhiệm Phục sinh là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã xác quyết : “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi và đức

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: SỰ SỐNG MỚI

Lm. Tôma Vũ Kim Long SDB Chúng ta vừa trải qua một Tuần thánh thật trang nghiêm và sốt sắng. Nếu chú ý một chút, chúng ta sẽ thấy có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt những ngày đại lễ

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3, 1-10: Phêrô và Gioan chữa lành một người què Lc 24, 13-35: Hai môn đệ trên đường Emmaus Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ