CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Hc 27,4-7;  1Cr 15,54-58;  Lc 6,39-45   QUẢ VÀ CÂY Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên Mỗi người sống ở đời đều được Thiên Chúa trao ban một sứ mạng. Trường thọ hay

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Hc 27,4-7;  1Cr 15,54-58;  Lc 6,39-45   QUẢ VÀ CÂY Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên Mỗi người sống ở đời đều được Thiên Chúa trao ban một sứ mạng. Trường thọ hay

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;  1Cr 15,45-49;  Lc 6,27-38 HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ TGM. Giuse Vũ Văn Thiên Từ ngày 8-12-2015 đến ngày 20-11-2016, Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được cử

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C: ĐỨC ÁI VÔ ĐIỀU KIỆN

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 7 thường niên năm C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Đức ái vô điều kiện Đã có một thời, người ta luôn nêu cao khẩu hiệu ‘Đấu tranh để sinh tồn’(Struggle for

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C: CHA ANH EM LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM C Suy niệm Tin Mừng Lc 6:27-38 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Cha anh em là Đấng nhân từ, cho nên…             Bất cứ ai thoạt nhìn vào điều quen gọi là ‘giới

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Lời Chúa: Gr 17, 5-8;  1Cr 15, 12.16-20;  Lc 6, 17.20-26 NGHÈO VÌ NƯỚC TRỜI TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Bầu khí ngày Tết vẫn chưa tan, nhất là tại

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C: HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 6 Thường niên năm C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Hạnh phúc đích thực Trong dịp đầu năm, người ta thường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cụ thể

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Suy niệm Tin Mừng Lc 6:17; 20-26 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Tại sao lại ‘phúc’, tại sao lại ‘khốn’?  Các sách Phúc âm đã không hề dùng từ ‘Bát Phúc’; và tác

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11   NÊN NHƯ ĐẤNG CHÍ THÁNH Gm. Giuse Vũ Văn Thiên Từ rất xa xưa, có lẽ từ lúc con người hiện diện trên trái đất, ý

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C: SỨC MẠNH CỦA ÂN SỦNG VÀ YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C SỨC MẠNH CỦA ÂN SỦNG VÀ SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Trong một cuộc triển lãm ghi dấu ngày con tàu Titanic khổng lồ chìm sâu dưới đáy

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C Suy niệm Tin Mừng Lc 5:1-11 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Xin tránh xa con!  Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên, rồi sau này Người tuyển lựa nhóm mười hai và nhiều