LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Các nhân chứng phục sinh  Có ba nhân chứng về Tin Mừng Phục Sinh được nhắc tới trong bài trình thuật phục sinh của cuốn

LỄ PHỤC SINH: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

LỄ PHỤC SINH Suy niệm Tin Mừng Ga 20:1-9           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Các nhân chứng phục sinh  Có ba nhân chứng về Tin Mừng Phục Sinh được nhắc tới trong bài trình thuật phục sinh của cuốn

LỄ PHỤC SINH: PHỤC SINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

LỄ PHỤC SINH        Suy niệm Tin Mừng Lc 24:1-12 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Phục sinh của lòng thương xót  Phục Sinh là một sự kiện vĩ đại, nó nói về một con người đã bị đóng đinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: NGÔI MỘ TRỐNG

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Phục Sinh Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Ngôi mộ trống. Mầu nhiệm Phục sinh là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã xác quyết : “Nếu Đức Kitô

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Năm C Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 – 23,56   Lễ lá Hôm nay bắt đầu tuần thánh, một tuần lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: ĐỨC GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: ĐỨC GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM Tin Mừng thuật lại cho chúng ta rằng vào ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu lên Giêrusalem.Xét về phương diện địa lý, có thể nói rằng chuyến đi này là một hành

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: TIN LÀ ĐÓN NHẬN LÒNG XÓT THƯƠNG

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Suy niệm Tin Mừng Lc 22:14-23.56           Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB  Tin là đón nhận lòng Chúa xót thương  Ba cuốn Phúc Âm Nhất Lãm đều có cùng một nội dung nhất quán trong việc

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: BÓNG TỐI VÀ NIỀM TIN

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Peter Feldmeier Lm. GB. Trần Văn Hào SDB chuyển ngữ Bóng tối và niềm tin Bước vào tuần thánh, chúng ta tiếp bước Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem. Cùng với Ngài, Chúng ta đi từ vinh

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 5 MÙA CHAY C Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11 Thiên Chúa khoan dung Câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình khơi dậy trong chúng ta tâm tình sám hối

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C: PHIÊN TÒA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C Lm. GB. Trần Văn Hào SDB Phiên tòa của Lòng Thương xót Ông Nietzche, một triết gia vô thần đã từng ngạo mạn tuyên bố : “Thiên Chúa đã chết rồi”. Trong xã hội

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C: KHIẾT TỊNH VÀ LÒNG NHÂN ÁI

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C Suy niệm Tin Mừng Ga 8:1-11 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Khiết tịnh và lòng nhân ái  Tôi biết là bài Tin Mừng không nói gì về đức khiết tịnh, ngược lại là