THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ 7 TUẦN THÁNH (Mt 28, 1 -10) Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ 7 TUẦN THÁNH (Mt 28, 1 -10) Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THỨ 6 TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19, 42): Bài thương khó SUY NIỆM 1 Chảy đến giọt máu cùng nước cuối cùng Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB  Phụng vụ luôn dành trình thuật thương khó của Gio-an cho ngày Thứ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THỨ 5 TUẦN THÁNH Lễ Tiệc Ly Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng:

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách

THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài Ca thứ hai

THỨ HAI TUẦN THÁNH

THỨ HAI TUẦN THÁNH Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta

THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái

THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này

THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY Bài Ðọc I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này

THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói