THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10 “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 4, 1-15. 25 “Cain xông vào giết Abel em mình”. Trích sách Sáng Thế. Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng:

THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 3,9-21 “Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi ở

THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25 “Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Bài trích sách Sáng Thế. Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa

THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt,

THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 4b-9. 15-17 “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây

THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 1, 20 – 2, 4a “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những

THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) St 1, 1-19 “Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. Trích sách Sáng Thế. Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng,

MỒNG 3 TẾT

Mồng ba: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Suy niệm Tin Mừng Mt 25:14-30    Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Hòa hợp với thiên nhiên (Nhân – Địa giao hòa)                    Sách Sáng Thế mô tả thời khai nguyên hoàng kim như

MỒNG 2 TẾT

Mồng hai: Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ Suy niệm Tin Mừng Mt 15:1-6   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Hòa hợp với mọi người (Nhân-Nhân giao hòa)            Ngày Mồng Hai Tết được Lịch Công Giáo Việt Nam gọi