Thánh LUY VERSIGLIA sdb, Giám mục và  Thánh CALLISTO CARAVARIO sdb, Linh mục

Thánh LUY VERSIGLIA, Giám mục và  Thánh CALLISTO CARAVARIO, Linh mục Tử Đạo Salêdiêng Tiên Khởi, Lễ kính Thánh Luy Versiglia sinh tại Oliva Gessi, Pavia, ngày 5 tháng 6 năm 1873, vào Nguyện xá Valdocco lúc 12 tuổi và được biết

Thánh LUY VERSIGLIA sdb, Giám mục và  Thánh CALLISTO CARAVARIO sdb, Linh mục

Thánh LUY VERSIGLIA, Giám mục và  Thánh CALLISTO CARAVARIO, Linh mục Tử Đạo Salêdiêng Tiên Khởi, Lễ kính Thánh Luy Versiglia sinh tại Oliva Gessi, Pavia, ngày 5 tháng 6 năm 1873, vào Nguyện xá Valdocco lúc 12 tuổi và được biết

NGÀY 25 THÁNG 2: THÁNH LUI VERSIGILIA SDB VÀ THÁNH CALISTO CARAVARIO SDB

Thánh LUY VERSIGLIA, Giám mục và  Thánh CALLISTO CARAVARIO, Linh mục Tử Đạo Salêdiêng Tiên Khởi, Lễ kính CA NHẬP LỄ Chúng ta hãy hân hoan cử hành cuộc vinh thắng của hai Thánh Tử Đạo là Đức Cha Luy Versiglia và

NGÀY 31 THÁNG 1: THÁNH GIOAN BOSCO

31-1: THÁNH GIOAN BOSCO, Linh mục Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Gioan Bosco sinh ngày 16-8-1815 tại nông trại Becchi, con của Phanxicô Bosco và Magarita Ochiena. Anh cùng cha khác mẹ của Gioan Bosco là Antôniô, và người

NGÀY 30 THÁNG 1: Chân Phước BRONISLAO MARKIEWICZ SDB

Ngày 30 Tháng 1: Chân Phước BRONISLAO MARKIEWICZ, Linh Mục Lập Tu Hội Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen Chân Phước Bronislao sinh ngày 13-07-1842 tại Pruchnik, Ba Lan. Được truyền chức Linh mục ngày 15-09-1867. Sau 18 năm chu toàn tác

NGÀY 24 THÁNG 1: THÁNH PHANXICÔ SALÊ

Ngày 24 Tháng 1: Thánh  PHANXICÔ  SALÊ Giám Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh Danh Hiệu và Bổn mạng Gia Đình Salêdiêng lễ kính Thánh Phanxicô Salê sinh tại Savoie, nước Pháp, ngày 21 tháng 8 năm 1567. Được tấn phong

NGÀY 22 THÁNG 1: Á THÁNH LAURA VICUGNA

Ngày 22 Tháng 1: Chân Phước  LAURA VICUNA, Thiếu nữ Chân Phước Laura Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 5 tháng 4 năm 1891, và được giáo dục theo hệ thống giáo dục dự phòng của Thánh Gioan Bosco tại Trường “Đức

NGÀY 15 THÁNG 1: Á THÁNH LUIGI VARIARA SDB

Ngày 15 tháng 1 Chân Phước LUY VARIARA Linh Mục Lập Dòng Chân Phước Luy Variara sinh tại Viarigi (Asti) năm 1875. Don Bosco đã giảng ở đó năm 1856. Chính người cha đã trao phó Luy cho Don Bosco,

NGÀY 8 THÁNG 1: Á THÁNH TITÔ ZEMEN SDB

Ngày 8 tháng 1: Chân Phước TITÔ ZÊMAN, SDB Linh Mục Tử Đạo – Lễ Nhớ Chân Phước Titô Zeman sinh tại Vajnory, Bratislava (Slovacchia), ngày 4-1-1915, là con cả trong 10 người con. Khi lên 10 tuổi, nhờ Mẹ Maria