NGÀY 5 THÁNG 4: THÁNH VINH SƠN PHERRE

5-4: THÁNH VINH-SƠN FERRÊ (1357 – 1419) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Sự phân hóa trong Giáo hội ngày nay chỉ là cơn gió nhẹ so với trận cuồng phong đã xé Giáo hội ra từng mảnh trong thời

NGÀY 5 THÁNG 4: THÁNH VINH SƠN PHERRE

5-4: THÁNH VINH-SƠN FERRÊ (1357 – 1419) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Sự phân hóa trong Giáo hội ngày nay chỉ là cơn gió nhẹ so với trận cuồng phong đã xé Giáo hội ra từng mảnh trong thời

NGÀY 4 THÁNG 4: THÁNH ISIDORO

4 – 4: THÁNH ISIĐORÔ (560? – 636) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Trong 76 năm cuộc đời của thánh Isiđorô là thời kỳ tranh chấp cũng như phát triển của Giáo hội Tây Ban Nha. Người Visigoth xâm

NGÀY 2 THÁNG 4: THÁNH PHANXICÔ PAOLA

2-4: THÁNH PHANXICÔ  PAOLA (1416-1507) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Thánh Phanxicô Paola là một người chân thành yêu quý sự chiêm niệm cô độc và ao ước duy nhất của ngài là trở nên “người thấp hèn nhất

LỄ THÁNH GIUSE: NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Lễ Thánh Cả Giuse Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan

NGÀY 19 THÁNG 3: THÁNH GIUSE

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, Thánh Giuse, người đi trong đêm tối TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Trong các bức vẽ thánh Giuse, tôi thích nhất bức tranh vẽ thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn

NGÀY 23 THÁNG 2: THÁNH PÔLYCARPÔ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

23 – 2: THÁNH PÔLYCARPÔ  GIÁM MỤC TỬ ĐẠO (Khoảng năm  69 – 155) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Là môn đệ của thánh Gioan Tông đồ và là bạn của thánh Ignatiô ở Antioch, thánh Pôlycarpô, Giám mục

22 THÁNG 2: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

22-2: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ                                                            Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo hội.  Sau một “cuối tuần mất

NGÀY 14 THÁNG 2: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH METHÔDIÔ

14 -02: THÁNH CYRILLÔ, ĐAN SĨ (KHOẢNG 827-869) 14-02: THÁNH MÊTHÔĐÔ, GIÁM MỤC (KHOẢNG 815-885) Toàn cầu: Lễ Kính – Ở Âu châu: Lễ Buộc Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Ngày lễ

NGÀY 28 THÁNG 1: THÁNH TÔMA AQUINÔ

28 – 1: THÁNH TÔMA AQUINÔ Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, 1225-1274 Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ngay trong ca Nhập lễ, lễ thánh mục tử có viết: ”Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành

NGÀY 26 THÁNG 1: THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ

26 -1: THÁNH TIMÔTÊ và TITÔ, Giám Mục Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Ghi chú cổ nhất về Thánh lễ kính thánh Timôtê (thế kỷ XII), thường được mừng ngày áp lễ