NGÀY 14 THÁNG 2: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH METHÔDIÔ

14 -02: THÁNH CYRILLÔ, ĐAN SĨ (KHOẢNG 827-869) 14-02: THÁNH MÊTHÔĐÔ, GIÁM MỤC (KHOẢNG 815-885) Toàn cầu: Lễ Kính – Ở Âu châu: Lễ Buộc Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Ngày lễ

NGÀY 14 THÁNG 2: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH METHÔDIÔ

14 -02: THÁNH CYRILLÔ, ĐAN SĨ (KHOẢNG 827-869) 14-02: THÁNH MÊTHÔĐÔ, GIÁM MỤC (KHOẢNG 815-885) Toàn cầu: Lễ Kính – Ở Âu châu: Lễ Buộc Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Ngày lễ

NGÀY 28 THÁNG 1: THÁNH TÔMA AQUINÔ

28 – 1: THÁNH TÔMA AQUINÔ Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, 1225-1274 Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ngay trong ca Nhập lễ, lễ thánh mục tử có viết: ”Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành

NGÀY 26 THÁNG 1: THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ

26 -1: THÁNH TIMÔTÊ và TITÔ, Giám Mục Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Ghi chú cổ nhất về Thánh lễ kính thánh Timôtê (thế kỷ XII), thường được mừng ngày áp lễ

NGÀY 25 THÁNG 1: THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI

25-1: THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ LẠI Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB (trích VƯỜN HOA THÁNH THIỆN 1, tr. 63-65)   Thánh Phaolô đã viết: “Tôi biết tôi tin vào ai và xác tín rằng: Ðức Kitô là vị Thẩm

NGÀY 24 THÁNG 1: THÁNH PHANXICÔ SALÊ

24-1: THÁNH PHANXICÔ SALÊ Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Phanxicô Salê  sinh ngày 21-8-1567 trong một gia đình quí tộc tại xứ Thượng – Savoy, nước Pháp. Là con cả trong số 6

NGÀY 21 THÁNG 1: THÁNH ANNÊ, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO

21 – 1: THÁNH ANÊ, Trinh nữ, Tử đạo, + 305 Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Từ thế kỷ thứ IV, thánh Anê là một trong các vị thánh được tôn kính nhất

NGÀY 17 THÁNG 1: THÁNH ANTÔN, VIỆN PHỤ

THÁNH ANTÔN,  VIỆN PHỤ (251-356) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Lễ nhớ đến vị thầy của đời sống tâm linh và là tổ phụ của các ẩn sĩ được cử hành vào

THÁNH BASILIO CẢ VÀ THÁNH GREGORIO NAZIANZENO

2 – 1: THÁNH BASILÊ CẢ (330-379) VÀ THÁNH GRÉGORIÔ NAZIANCE (330-390) Giám mục và tiến sĩ Hội thánh (Lễ Nhớ) Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Hai thánh Basilê Cả (+01.01.379) và

NGÀY 28 THÁNG 12: CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO

28-12 : CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ Các Giáo hội phương Đông và phương Tây mừng kính các thánh Anh Hài trong những ngày tiếp theo lễ

NGÀY 27 THÁNG 12: THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

27-12: THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB   Chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại đáp lời. Trong Phúc Âm, lời mời gọi ông Gioan và ông Giacôbê (James), người anh của ông,