CHIA SẺ LỜI CHÚA: LỄ MẸ TRUYỀN TIN

CHIA SẺ LỜI CHÚA: LỄ MẸ TRUYỀN TIN (25/3/2020)

Nguyễn Duy Hồng Phúc, sdb.

“Chọn mặt gởi vàng” là câu châm ngôn cho việc chọn người để cộng tác hay làm thuê cho mình. Điều này cũng có nghĩa rằng, khi tuyển dụng hay chọn một ai đó vào một chức vụ nào, nhất là người đó liên quan đến tính sống còn của công ty thì người được chọn phải là người có nhân bản và uy tín.

Ngày hôm nay, Giáo hội kính nhớ việc Con Thiên Chúa thụ thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Để tuyển chọn cho người Con duy nhất của mình, Thiên Chúa cũng đã chọn một con người xứng đáng để qua con người ấy, Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu sẽ ngự vào. Và Thiên Chúa đã chọn Đức Maria.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia cho thấy dù Isaia đã cảnh cáo, đã nhắc nhở A-khát vua của Giuđa nhiều lần nhưng vua đã không nghe lời. Dù vậy, Isaia tuyên bố một lời hứa cho dân từ chính miệng của Thiên Chúa. Sự cứng lòng của vua đã không ngăn cản được tình thương và ý muốn cứu độ của Chúa. Tình thương cứu độ ấy được hiện thực qua chính lời “xin vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Lời “xin vâng” của Mẹ đã cộng tác với ơn Chúa, để Thiên Chúa qua Con Một là Đức Giêsu mở ra một trang sử mới trong lịch sử cứu độ. Đó là việc Con Thiên Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để nhập thể trong cung lòng Mẹ Maria. Sự vâng phục của Đức Giêsu chính là một sự “tự hạ”, Ngài đã đi xuống và xếp ngang hàng với các tội nhân, Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Không chỉ nhiêu đó, Ngài còn sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình qua Bí tích Thánh Thể và sẵn sàng chết cho con người được sống.

Chính vì vậy, với lời xin vâng đầu tiên của Đức Giêsu và cùng với lời xin vâng của Mẹ đã làm cho lời xin vâng của Đức Giêsu được hiện thực. Qua đó, ý muốn cứu độ con người của Thiên Chúa được thành tựu. Nơi Đức Maria, Mẹ đã đón nhận Đức Giêsu, Mẹ đã cưu mang và làm cho Đức Giêsu được lớn lên trong cung lòng của Mẹ.

Hãy bắt chước gương mẫu của Mẹ, học bài học “xin vâng” trong cuộc sống. Để biết hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa, cho dù Thánh ý đó có thể làm đảo lộn những dự định của chính mình. Đời của người Kitô hữu không gì khác hơn là để chu toàn Thánh ý Thiên Chúa, trong mọi lúc và mọi nơi. Chính khi thưa “xin vâng”, Đức Maria tuyên xưng vai trò của Mẹ “là tôi tớ”, điều này cho thấy được rằng Mẹ nhìn nhận mình là một người trong thân phận thụ tạo. Nghĩa là mình chẳng có là gì, chẳng có công trạng nào thế nhưng qua tiếng xin vâng ấy, Mẹ cảm nhận được hồng ân sự sống, hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, chính vì thế sự phục vụ của Mẹ là một sự phục vụ trong niềm vui.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì nhờ tiếng “xin vâng” của Chúa với Chúa Cha và qua tiếng “xin vâng” của Mẹ mà chúng con được Chúa thương cứu độ và nâng chúng con lên bạn nghĩa thiết với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết nói tiếng “xin vâng” trong từng giây phút hằng ngày để chúng con đáp lại tình yêu của Chúa dành cho chúng con và qua đó chúng con biết mở rộng đôi tay để phục vụ những người sống xung quanh chúng con bằng chính đời sống chứng tá của chúng con. Amen.

Giuse Hồng Phúc, Sdb.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa