CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A: MUỐI CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Năm A

Suy niệm Tin Mừng Mt 5:13-16

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

Muối cho đời

Kể từ Hiến Chế Lumen Gentium lừng danh của Công Đồng Va-ti-can II người ta dần trở nên quen thuộc với khái niệm Hội Thánh phải là ánh sáng, ánh sáng soi chiếu muôn dân. Phụng vụ cũng liên tục dùng biểu tượng ánh sáng để chỉ Đức Ki-tô, sứ điệp Tin Mừng của Người, đồng thời cũng chỉ toàn bộ đời sống của các Ki-tô hữu. Vì thế câu định nghĩa Đức Giê-su dùng để nói về các kẻ tin theo Người: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” quả có một tầm quan trọng rất đặc biệt.

Kiểu nói ‘nêu gương sáng’ của người Việt dễ làm chúng ta hiểu câu nói “chính anh em là ánh sáng cho trần gian” theo ý nghĩa biểu tượng: tức là các Ki-tô hữu phải trở nên gương mẫu về đời sống đạo hạnh, có nền luân lý lành mạnh… Cũng vậy, cách nói Ki-tô hữu là ‘con cái ánh sáng’ được thư Ê-phê-sô (5:8-14), 1 Thê-xa-lô-ni-ca (5:5-6), 1 Phê-rô (2:11-12) sử dụng cũng dễ làm chúng ta liên tưởng đến nội dung luân lý tương tự: “Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa” (Ep 5:8-10).

Đức Giê-su dùng hai hình ảnh: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” để nói với các môn đệ. Hình ảnh ‘muối’ được đặt trước, vì chính nó mới gây ấn tượng mạnh hơn trên các thính giả Đo Thái.

Đối với người Do Thái, công dụng trước nhất của muối là: ướp thực phẩm để bảo quản lâu dài; muối dùng như gia vị làm cho thức ăn thêm đậm đà, như cách hiểu phổ thông của chúng ta ngày nay, chỉ là thứ yếu. Sách Dân Số viết: các tư tế được trao cho ‘một giao ước muối muôn đời tồn tại, cho ngươi và dòng dõi ngươi’ (Ds 18:19). Điều đó có nghĩa là: nhờ việc cử hành cặn kẽ các bổn phận tế tự, họ sẽ làm cho giao ước đã được ký kết với Đức Chúa tồn tại mãi mãi trong dân Ít-ra-en. Người Do Thái sau này hiểu rộng ra là: nhờ việc trung thành nắm giữ luật Mô-sê, họ sẽ làm cho Giao Ước Si-nai tồn tại mãi mãi qua muôn thế hệ. Trong ý nghĩa đó, thì họ chính là ‘muối, là ánh sáng’ giữa các chư dân.

Khi dùng cùng một kiểu nói rất Do Thái này, Đức Giê-su đã muốn các môn đệ Người hãy là ‘muối cho đời’, vì nhờ họ mà Tin Mừng – Giao Ước Mới sẽ được bảo quản lâu dài cho trần gian. Tuy nhiên ta cần xác định, giá trị nòng cốt nhất của Tin Mừng cần được bảo quản giữ gìn là gì, và đâu là giá trị độc đáo nhất mà Người Con Chí Ái của Thiên Chúa cất công mang đến cho trần gian cần phải được lưu giữ qua các thế hệ? Phải chăng đó là một nếp sống đạo hạnh, một nền luân lý lành mạnh, hay một học thuyết cao thượng? Trước cả khi Đức Giê-su xuất hiện, các đức Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử v.v… cũng đã từng phổ biến những nền đạo đức luân lý cao đẹp không kém. Từ nhiều niên kỷ qua, các môn sinh Phật, Khổng, Lão cũng đã tìm đủ mọi cách duy trì bảo tồn Phật Pháp và triết lý Khổng Mạnh cho khỏi bị mai một. Về phần Hội Thánh, tôi thiết nghĩ, cho dầu luôn nỗ lực hoàn chỉnh giáo lý để tiến dần tới một nền luân lý ngày càng hoàn hảo hơn, Hội Thánh không thể coi đó là trách nhiệm chính mà mình phải chu toàn. Hội Thánh là một tập thể các môn đệ đặt niềm tin vào Đức Ki-tô Giê-su, cho nên Hội Thánh có sứ mạng duy trì một điều độc đáo hơn rất nhiều, điều mà không một ai khác ngoài Đức Giê-su có thể mang đến cho trần gian đó là: cảm nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là Cha. Đây mới là chất liệu thực sự cần được bảo quản cho tới muôn đời để Tin Mừng được quảng bá; và đây mới là trách nhiệm đích thực của Hội Thánh nói chung, và của mỗi Ki-tô hữu nói riêng. Những ai đã có ‘phúc’ được đón nhận lòng từ ái của Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Ki-tô Giê-su, thì cũng có bổn phận làm cho ‘cái phúc’ này hiển thị trong cuộc sống mình, để rồi cũng tiếp tục hiển thị giữa lòng nhân loại cho đến muôn đời. Họ có trách nhiệm ‘ướp’ đời bằng chính cuộc sống đầy yêu thương nhân ái của mình, để giao ước tình yêu cứu độ của Thập Giá được tiếp tục tỏ hiện; đây là công tác mà không một ai khác ngoài các Ki-tô hữu có thể cống hiến cho nhân loại. Xây dựng một nếp sống đạo hạnh, một nền luân lý lành mạnh, thì họ luôn có thể và có bổn phận phát huy, chung vai sát cánh với các Phật Tử, Nho sĩ Khổng Lão, cũng như với các người thiện tâm thiện chí ở mọi nơi, vào mọi thời. Yêu thương tha thứ để bộc lộ tình yêu nhân ái của Chúa Cha thì duy chỉ có họ – Ki-tô hữu – mới chu toàn được. Chính vì thế mà Đức Giê-su đã từng tuyên bố: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau” (Ga 15:9-17).

Ki-tô hữu quả là ‘muối cho đời’ và là ‘ánh sáng cho trần gian’ trong nội dung này; qua cuộc sống, họ làm cho mọi người nhận biết rằng: loài người chúng ta với tất cả sự gian tà và khiếm khuyết đã được, đang được, và sẽ còn mãi mãi được Thiên Chúa yêu thương với trọn cả cuộc sống Người. Vì thế rao truyền Tin Mừng đầy an ủi này phải là trách nhiệm chính của Hội Thánh Chúa Ki-tô vậy!

Lạy Chúa, xin cho mỗi lần đọc lời truyền phép: “Này là chén máu Thầy, máu giao ước mởi và vĩnh cửu sẽ đổ ra…” con đều ý thức rằng: cùng với Thánh Thể, con có bổn phận làm cho tình yêu cứu độ của Chúa được thể hiện mọi nơi và mọi lúc. Xin cho con, trong tư cách linh mục của Đức Ki-tô, luôn là muối ướp mặn các tín hữu để, tới phiên mình, họ sẽ trở thành muối bảo quản giao ước tình yêu cứu độ cho trần gian. Và để làm được điều đó, xin cho con luôn duy trì được nơi mình xác tín: chính con phải là người trước hết hưởng nhờ tình Chúa thương yêu và tha thứ.  A-men

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên