Đá tảng góc tường của tôi

Chúa nhật 4/10/2020 – (Mt 21,33-43)

Đá tảng góc tường của tôi

Với dụ ngôn Mt 21, 33-43 về những kẻ làm vườn sát nhân, Chúa Giêsu muốn nói về kết cục mà Chúa sẽ nhận được khi đến trong vườn nho của Chúa Cha, nơi đó có những người làm vườn ác tâm. Isaia nói rằng: Vườn nho của Thiên Chúa chính là nhà Israel. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu (Is 5, 7). Như người con duy nhất của chủ vườn bị những người làm vườn giết, thì Ngài cũng sẽ bị những người có quyền lực trong xã hội lúc bấy giờ giết chết và loại bỏ. Thế nhưng sự khiêm nhường vâng phục Chúa Cha và thái độ hiền lành yêu thương đã khiến Chúa Giêsu được Thiên Chúa tôn vinh: viên đá người thợ xây loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường. Đó là việc Chúa làm kỳ diệu trước mắt chúng ta. Mọi miệng lưỡi sẽ phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa.

Nhưng dụ ngôn được kể ra và sự thật đã xảy ra cho Chúa Giêsu có một hệ lụy. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu nên đá góc của tòa nhà, nhưng Ngài có trở nên đá tảng cho tòa nhà của tôi không. Làm sao chúng ta có thể để ngôi nhà của chính mình được xây nên trên nền móng là đá tảng dịu hiền Giêsu. Sự khiêm nhường lắng nghe và sống theo những điều Thiên Chúa dạy làm cho chúng ta được tháp nhập vào Người Con yêu dấu của Chúa Cha: Mẹ và anh em Ta là những người nghe và thực hành lời Thiên Chúa (Lc 8, 21). Thánh Phaolo cho chúng ta biết điều những dấu hiệu của đời sống đức tin, dấu hiệu rằng chúng ta đích thực là những người thuộc về Chúa Giêsu: người thực sự nghe và thực hành lời Chúa thì biết hướng lên Thiên Chúa trong tâm tình cầu nguyện, cảm tạ; và tự bản thân trong sự tự do tròn đầy, sống trong niềm vui và luôn chú ý giữ gìn trong cuộc sống của mình những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là đáng khen (Pl 4, 6-9).

Lời Chúa thấm nhập đời sống người tín hữu đến độ họ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Nhân đức trở thành nét đẹp tự nhiên của họ: chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là đáng khen. Họ không hề vì một sức ép nào, mà là vì Chúa Kitô đã trở thành lẽ sống của họ: tôi sống nhưng không phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi (Gl 2, 20).

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B