ĐTC Phan-xi-cô: “Vào ngày sau hết, chúng ta chỉ có thể mang theo những gì mình đã trao tặng anh em”

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha