ĐTC Phanxicô chủ sự buổi Kinh Chiều và hát Kinh Te Deum tạ ơn Chúa chiều cuối năm (31.12.2018)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bài giảng Hằng Ngày