ĐTC Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu đọc Lời Chúa

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha