ĐTC tiếp kiến chung 19.12.2018: Đừng tục hóa lễ Giáng sinh; để Chúa làm mình ngạc nhiên

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha