Đức Thánh Cha: Giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bài giảng Hằng Ngày

Video Lời Chúa hằng ngày: 16. 12. 2019
Video Lời Chúa hằng ngày: 15. 12. 2019
Video Lời Chúa hằng ngày: 14. 12. 2019
III Domenica di Avvento (Anno A)
Video Lời Chúa hằng ngày: 13. 12. 2019