GIÊSU LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

GIÊSU LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

(Cv 6:1-7; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12)

Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Lời ấy có nghĩa gì? Tại sao họ lại xao xuyến, lo sợ?

Nếu tìm trong Tin mừng, chúng ta có thể tìm thấy những lý do sau:

Thứ nhất: Sau khi rửa chân, Đức Giêsu nói: “một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21). Nghe lời ấy, các Môn đệ thật sự phân vân, xao xuyết, không biết Thầy đang nói về ai?

Thứ hai: Chúa Giêsu lại nói: “Hỡi Anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy” (Ga 13,33). Tin mừng hôm nay cũng nói Đức Giêsu đi để dọn chỗ cho anh em. Ngài sắp phải rời xa, đi đến một nơi nào đó mà các ông không biết.

Thứ ba: Chúa Giêsu cũng nói về sự phản bội của Phêrô. Phêrô là một thủ lãnh, người đại diện tuyên xưng niềm tin “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai?Thầy là Đấng Kitô” (Ga 6, 68-70). Thế mà nay, Thầy Giêsu lại tiên báo Phêrô sẽ chối Thầy ba lần. nghe thế các ông không hoang mang và xao xuyến sao được!

Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng có nhiều lý do để hoang mang và lo sợ. Một số người lo sợ về những lỗi phạm, tội lỗi trong quá khứ – những điều mà ta khó tha thứ cho bản thân (làm ta không thật sự bình an và hạnh phúc). Chúng ta cũng lo sợ về tương lai: công việc làm ăn, kinh tế, về cuộc sống ngày càng bấp bênh do thiên tai và dịch bệnh, hay lo hậu quả của virus…

Nhưng một lần nữa, như đã làm với các môn đệ, Chúa Giêsu hôm nay cũng nói cho chúng ta: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào TC và tin vào Thầy”. Hãy tập trung mọi cái nhìn, ưu tư, lo lắng vào Thiên Chúa. Thay vì tập trung vào những cảm xúc, vào những tổn thương đè nặng cuộc sống chúng ta, làm cho ta không hạnh phúc, – thì chúng ta được mời gọi để hướng nhìn, để tập trung vào Chúa. Vì chỉ có Ngài có đủ kiên nhẫn, sự bao dung và tha thứ cho chúng ta. Trong Ngài chúng ta mới có được sự bình an đích thật. Đó là cách để chúng ta vượt qua được những khó khăn, xao xuyến trong cuộc sống. Như chính Chúa Giêsu khi ở trong vườn Giêtsêmani, Ngài cũng buồn rầu, xao xuyến – Ngài lo sợ trước cái chết và cảm thấy cô đơn vì nghĩ rằng Cha bỏ rơi. Nhưng trong lúc ấy, Chúa Giêsu đã vượt qua sự xao xuyến ấy bằng việc hướng mắt nhìn về Cha, kết hiệp với Cha “Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén đắng này xa con. Nhưng đừng làm theo ý Con, mà làm theo Ý Cha” (x. Mc 13, 34-36).

Hơn thế nữa, Lời Chúa hôm nay còn chỉ cho chúng ta một phương thế để thêm lòng tin và sự tin tưởng vào Thiên Chúa, đó là: chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Chạy đến để thiết lập một mối tương quan với Ngài. Chỉ trong mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu và với Chúa Cha chúng ta mới có được sự sống đời đời trong nhà Cha. Như Lời Chúa nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với Ae rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”. Trong nhà Cha có nhiều chỗ ở, ở đây Chúa Giêsu không có ý nói đến bình diện không gian hay nơi chốn ở trên Thiên Đàng, – nhưng là nói đến một mối tương quan mật thiết với Chúa Cha.

Vì thế, Chúa Giêsu nói “ Ta là Đường, Sự Thật và Sự Sống”, có nghĩa là đang làm một con đường để cho chúng ta có thể đi vào trong một mối tương quan mật thiết với Chúa Cha. Chỉ trong, với và qua Chúa Giêsu, ta mới có thể đến với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu kết hiệp mật thiết với Chúa Cha thế nào, thì Ngài cũng mở một con đường cho ta đi vào cõi lòng của Chúa Cha như vậy. Đúng như lời Chúa Giêsu nói cho Philipphê “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm” (Ga 14,9-12).

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết hướng nhìn lên Chúa, dù cho cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa. Xin Chúa cũng cho chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu và thiết lập một mối tương quan mật thiết với Ngài, vì trong Ngài chúng ta mới tìm được con đường về với Chúa Cha – trong Ngài chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thực. Amen.

Lm. Giuse Quốc Khanh,SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI