KHÔNG PHẢI CHẾT MÀ LÀ SỐNG!

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Lô-ren-xô, Phó tế, Tử đạo (Ngày 10.08.2020)

Ga 12,24-26KHÔNG PHẢI CHẾT MÀ LÀ SỐNG!

 

 

Hải Đăng, sdb.

Bạn thân mến,

Chúa Giê-su đã đến với dân Do-thái bằng một nghịch lý về đời sống khi khẳng định: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24). Ngài dạy họ chỉ từ sự chết mới có sự sống, chỉ bằng cách hy sinh mạng sống, chúng ta mới giữ được sự sống (Ga 12,25; Lc 17,33). Có chết đi thì mới được sống, điều tưởng chừng nghịch lý ấy lại là chân lý. Chân lý này đã được Tertullian phát biểu: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh Ki-tô hữu.” Và nó được chứng minh qua cuộc sống phục vụ và cái chết của thánh Lô-ren-xô, vị thánh mà Giáo hội cho chúng ta mừng kính hôm nay.

Điểm nghịch lý của Chúa Ki-tô không gì khác hơn là chân lý ở đời. Nếu người Do-thái năm xưa hay chúng ta ngày nay cho rằng được danh vọng, quyền lợi là vẻ vang, vinh hiển thì Ngài lại xem thập giá là vinh quang, phục vụ là cách để người ta trở nên vĩ đại. Cha mẹ sẵn sàng “chết đi” qua những gian khổ, hy sinh để con cái được sống hạnh phúc, ấm no; học sinh, sinh viên chấp nhận “chết đi” qua việc chăm chỉ học hỏi, rèn luyện từ đó giáo hội, xã hội được phát triển, văn minh; mỗi người chúng ta biết “chết đi” từng ngày những tính hư tật xấu, mọi người chung quanh sẽ được an bình vui tươi…

Thế giới này sẽ thiệt thòi biết bao, nếu không có người đã quên đi an toàn, yên vui vị kỷ, những lợi lộc, thăng tiến cá nhân. Thế giới này đang mắc nợ, chịu ơn những người đã tận lực làm việc, quên mình hiến thân cho Chúa và người khác. Dĩ nhiên, chúng ta có thể sẽ kéo dài đời mình lâu hơn nếu tìm lối sống thoải mái, dễ dàng, trốn tránh mọi căng thẳng, chỉ lo chăm sóc sức khỏe, ‘body’ của mình. Có lẽ chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta thật sự sống cả! Bởi “sống đầy đủ nhất đâu phải là có nhiều khoái lạc, tiền của, quyền bính, danh dự hay tiếng tăm mà là con người trở nên người hơn!” (Samuel Smilles). Cầu chúc bạn và tôi không ngừng sống chân lý này của Chúa!

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh