KHÔNG PHẢI NHỎ MÀ LÀ LỚN!

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 19 thường niên (Ngày 11.08.2020)

Mt 18,1-5.10.12-14 KHÔNG PHẢI NHỎ MÀ LÀ LỚN!

Hải Đăng, sdb.

Bạn thân mến,

Nếu như bài Tin mừng hôm qua, Chúa Giê-su đã cho chúng ta nghịch lý về “sự chết và sự sống” thì hôm nay Ngài lại trao ban một nghịch lý khác, đó là “cái lớn và cái nhỏ”. “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1). Các tông đồ đã hỏi Chúa như vậy và họ hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Ngài. Nhưng khi Ngài lên tiếng thì các ông chưng hửng, bởi vì tư tưởng, suy nghĩ của các ông đã bị đảo ngược. Nước Trời là Nước của “trẻ nhỏ” và chỉ có “trẻ nhỏ” mà thôi: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,4).

Nhưng ai là những người “bé nhỏ”? Bé nhỏ ở đây ta có thể hiểu theo nhiều nghĩa: tuổi tác, nguyên quán, thân thế, vóc dáng, tài năng, địa vị, sức khỏe, sự trưởng thành, học thức, của cải… Những người bé nhỏ không chỉ là trẻ em, nhưng còn là người nghèo khổ, là người không quan trọng trong xã hội, là người khiêm nhường…

Tại sao những người “bé nhỏ” lại có thể trở nên “to lớn” được? Ta dễ dàng trả lời ngay rằng bởi tình yêu của Chúa dành cho họ, Ngài đã đồng hóa mình với những người bé nhỏ: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37); “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (x. Mt 25,31-46). “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3). “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (x. Gc 4,6). “Con đường thơ ấu thiêng liêng” của thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho điều này?

Bạn và tôi, chúng ta có thể trở thành người lớn trong Nước Trời được không? Người lớn trong Nước Trời không phải là người to con hay là người có chức vị cao quý ở trần gian, nhưng là người được Thiên Chúa yêu, bạn nhé!

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI