Kinh Truyền Tin 12/07: Đón nhận Lời Chúa là đón nhận chính Chúa Ki-tô

Nguồn: Vaticannews tiếng Việt.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha