Kinh Truyền Tin 21/06: Sợ hãi là một trong những kẻ thù tệ hại nhất

Nguồn: Vaticannews tiếng Việt.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha