MẸ SẦU BI

THỨ BA

MẸ SẦU BI

 

  1. Hôm nay chúng ta nghe lời tiên tri của ông già Simeon. “Một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà, khiến tâm tư nhiều người được lộ ra.” Những lời ấy tiên vàn cho ta thấy Đấng mà mọi tư tưởng phải lộ ra là chính Đức Kitô. Ngài là Lời Thiên Chúa, cũng là gươm sắc phân tách tâm tư của con người như thư Hipri nói đến (x. Hr 4:12). Mỗi khi đọc và suy niệm Lời Chúa, tâm tư của con người bị đâm thấu, bị lộ ra và nhờ đó được cứu độ. (x. Carey Boyzuck)
  2. Lời ngôn sứ của Simeon tiên vàn liên quan đến người Tôi Trung của Thiên Chúa. Maria hiểu rõ Thiên Chúa cứu độ nhân loại xuyên qua người Con đau khổ của Ngài. Và hạnh phúc của Maria là thông phần đau khổ cứu độ của Đức Kitô. Với Thiên Chúa, ngài huỷ diệt đau khổ bằng cách đi vào chính thế giới ấy tới tận cùng, để biến đổi nó tận căn. Đau khổ được thánh hoá trở nên con đường cứu độ. Ngài đã xuyên qua đau khổ để học được vâng phục và khi đến mức thành toàn đã trở nên căn nguyên của ơn cứu độ. Và nay Maria dưới chân thập giá đã nhận ra được đau khổ đó y như đau khổ của một người nữ sinh con. Qua khổ cực ấy một con người sinh động được sinh ra. “Này là con bà.” Rõ ràng đau khổ đã được biến đổi nhờ một Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, chứ không phải bằng cách an nhàn và dễ dãi.
  3. Cõi lòng của Đức Maria luôn dịu hiền. Ngài ôm ấp tất cả những người con được Chúa Giêsu trao cho mẹ. Thánh Giêrôm viết cho chúng ta như sau: “Ngay cả đang khi sống trên trần, trái tim của Mẹ Maria đầy ngập với sự dịu hiền và trắc ẩn đối với nhân loại đến nỗi không ai đã từng đau khổ quá nhiều vì chính những đau khổ của mình, như Đức Maria đã đau khổ vì những nỗi đau của con cái mình.” Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn trong đau khổ của mình.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ

LỄ MẸ MÂN CÔI
LỄ MẸ MÂN CÔI
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI
Lễ Mẹ Lên Trời