NGÀY 1 THÁNG 1: THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

1 – 1: THÁNH MARIA, ÐỨC MẸ CHÚA TRỜI

LỄ TRỌNG – Ngày thế giới hòa bình

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Ngày hôm nay, nhân loại lại bước vào một năm mới. Trái đất, thời tiết bốn mùa cứ như xoay chuyển vần xoay, cứ như thay đổi không ngừng. Năm mới được đánh dấu bằng việc thánh hóa các gia đình. Nên, dõi theo gương sáng ngời của gia đình Nagiarét là việc quan trọng và khẩn thiết của mọi gia đình Công giáo. Hội Thánh trong ngày đầu năm mới dương lịch đã tôn dương tước hiệu Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

MỘT TƯỚC HIỆU TRỔI VƯỢT MỌI TƯỚC HIỆU

Tước hiệu Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo hội. Ðây là một tước hiệu cao cả hơn mọi tước hiệu khi nói về Ðức Trinh nữ Maria. Vào thế kỷ V, giáo chủ Nestôriô đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Ðức Trinh nữ Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là Mẹ của Ðức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột lớn lao đã xảy ra trong Giáo hội xoay quanh việc Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Êphêsô dưới sự chủ tọa của thánh Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Êphêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con Thiên Chúa làm người. Bắt đầu từ công đồng Êphêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Ðức Trinh nữ Maria. Ðây là tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo hội đã ca tụng và tôn vinh Ðức Trinh nữ Maria.

Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh đã viết: “ Từ những thời xa xưa, Ðức Trinh nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khó”.

Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

 Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, được cử hành vào ngày 01 tháng 01, trùng với ngày bát nhật Giáng Sinh, nhớ đến việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu, khởi đầu năm mới, và cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới.

Đúng như lời Phúc Âm trong Thánh lễ : “Khi Hài nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài nhi thành thai trong lòng mẹ” (Lc 2,21)

Trước khi canh tân Phụng vụ, lễ trọng này được phổ biến trên khắp thế giới và được Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã viết khi lập Thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11/10/1931, nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Êphêsô: “Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mầu nhiệm vô tận, từ đó đã tuôn ra mọi đặc ân cho Ðức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa”( Lux Veritatis 1931).

Trong niên lịch mới, lễ này gợi lại ngày thứ tám sau Giáng sinh. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết: “Ngày lễ trọng ấy nay được đặt vào mồng một tháng giêng theo như tập tục xa xưa của Phụng vụ Rôma. Lễ này được dành riêng ca tụng việc Đức Maria góp phần vào mầu nhiệm cứu độ và tán dương tước vị cao quí đặc biệt do phần đóng góp ấy đem lại cho người Mẹ rất thánh, Đấng có công giúp chúng ta đón tiếp Tác giả của sự sống” (Marialis Cultus 5).

 NHƯ ĐỨC MARIA, CHÚNG TA ĐẢM NHẬN NHỮNG ĐIỀU THIÊN CHÚA ĐÃ LÀM CHO MẸ CŨNG NHƯ CHO CHÚNG TA

Tin Mừng Lc 2, 16- 21 như muốn thúc giục nhân loại hãy hiện diện bên Chúa Giêsu Hài Ðồng như các mục đồng xưa. Ðây là dấu chỉ đích thực về sự có mặt của Chúa Cứu Thế đang ở giữa nhân loại theo sự loan báo của các thiên thần. Các mục đồng nhanh chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng nhưng tiếp tục ra đi tìm Chúa Giêsu theo lời loan báo của các thiên thần và họ đã tìm ra Ðấng Cứu Thế, đây là một dấu chỉ đối với họ. Còn Maria khi thấy các mục đồng có mặt cung chiêm Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng coi đây là một dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời Mẹ. Việc đã sinh Con Thiên Chúa làm người đối với Mẹ vẫn là một mầu nhiệm tàng ẩn, dù rằng hơn ai hết Mẹ là người hiểu thấu biến cố cứu độ, nhưng Tin Mừng Luca chỉ nói vỏn vẹn: “ còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng”( Lc 2, 19 ). Mẹ Maria trong đêm Giáng sinh với cảnh huy hoàng lộng lẫy, với tiếng hát của muôn cơ binh thiên thần, vẫn im lặng. Sự im lặng của một con người nói tiếng xin vâng tuân theo Thánh ý Thiên Chúa. Sự im lặng của một con người được tràn đầy hồng phúc. Mẹ luôn sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn và như thế mọi vinh quang trần thế, Mẹ luôn dành cho những người khác. Mẹ hiểu rõ khi các mục đồng tới hang đá cung chiêm Chúa Hài Ðồng Giêsu con Mẹ, Mẹ hiểu thấu căn tính của con Mẹ, Mẹ được chúc phúc, nhưng Mẹ vẫn chưa đọc ra lời chúc phúc của Thiên Chúa, dầu vậy Mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào việc trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống đơn sơ, khiêm nhường, tín thác vào Chúa Giêsu vì thế Mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa.

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH

Lạy vua Hòa bình mới sinh, nhờ sự can thiệp của Nữ vương Hòa bình, xin ban cho nhân loại và mỗi người chúng con sự Hòa bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn. Xin Hài Ðồng Giêsu thánh hóa các gia đình chúng con để mọi gia đình luôn sống sự thánh thiện và công chính của gia đình Nagiarét.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ