NGÀY 17 THÁNG 12: GIA PHẢ ĐỨC GIÊSU KITÔ

NGÀY 17 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là Ðấng chư dân đợi trông”.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời (x. c. 7).

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

2) Núi non đem an hoà cho dân, và nổng đồi mang lại đức công chính. Người bênh chữa kẻ hèn trong dân, và cứu thoát con cái nhóm nghèo.

3) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.

ALLELUIA  – Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con đường khôn ngoan. – All.

PHÚC ÂM: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Suy niệm 1:

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1,1-17)

Mầu nhiệm của ơn gọi từng Ki-tô hữu

Mỗi khi lắng nghe đoạn Tin Mừng này, có lẽ chúng ta dễ dàng cảm thấy nhàm chán, vì một chuỗi rất nhiều cái tên khác nhau, dường như chúng ta chẳng biết họ là ai. Tuy nhiên, Giáo Hội ít nhất hai lần trong năm (trong mùa vọng và trong lễ sinh nhật Đức Mẹ) cho chúng ta lắng nghe những cái tên của những con người góp phần vào trong lịch sử dân Thiên Chúa và trong mầu nhiệm cứu độ.

Những cái tên trong gia phả Đức Giê-su cho thấy mầu nhiệm của ơn gọi từng người chúng ta, cho thấy tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho con người. Abraham chọn Isaac, đứa con của lời hứa (con của vợ ông là Sara), thay vì người con trưởng Ismael (con trai của người hầu Agar). Đến lượt Isaac chúc lành cho người con thứ là Gia-cóp, thay vì người con trưởng Esau. Gia-cop lại chọn Giu-đa là người con thứ tư, thay vì người con cả Ruben, hay thay vì người con ông yêu thương nhất là Giu-se, người đã bị các anh em bán sai Ai-cập, đã tha thứ và cứu sống cả gia đình. Tình thương của Chúa thật bao la và tình yêu của Chúa vượt trên mọi lý lẽ con người, «Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em» (Ga 15,16).

Mầu nhiệm tội lỗi và mầu nhiệm ân sủng

Trong các vị vua được đề cập đến trong gia phả, thì chỉ có 2 vua Ezechia và Giosia là trung thành với Thiên Chúa. Sau thời lưu đày cũng chỉ có vị là Salatiel và Zorobabele trung thành với Thiên Chúa, còn những người khác thì không; trong những vị vua bất trung người được biết đến nhiều nhất là vua Đa-vit.

Những phụ nữ được đề cập đến trong gia phả đều là những người ngoại giáo và thuộc những trạng huống xã hội khác nhau. Bà Tamar là một người tội lỗi.[1] Racab là một gái điếm, nhưng cô đã bảo vệ người của Thiên Chúa.[2] Rut là một người ngoại giáo, khi người chồng qua đời thì bà vẫn sống tốt lành và trung thành với mẹ chồng.[3] Người thứ tư tác giả Tin Mừng không ghi tên, nhưng đó là Betsabea (vợ của ông Uria), người mà vua Đavit đã ngoại tình, sau này nhà vua tỏ lòng thống hối với thánh vịnh 50.[4]

Trong dòng lịch sử giữa tội lỗi như thế vọt lên một suối nguồn tinh tuyền là Mẹ Maria, và qua Mẹ là Đức Giê-su, ân sủng cho con người, vì «muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thương».

Fx. Phạm Đình Phước SDB

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con thấy Chúa
đang tạo dựng cả vũ trụ
và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa.
Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người
vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa.
Xin cho con khám phá ra
Chúa đang hẹn gặp con
nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường.
Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi,
thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa.
Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa
trên bước đường đời của con. Amen (Rabbouni).

 

Suy niệm 2:

Khi đề cập đến Con Thiên Chúa, mỗi người chúng ta không khỏi băn khoăn về niềm tin của mình đối với Ngài, bởi vì Ngài vô hình nên chúng ta không thể nhìn thấy Ngài. Cũng chính vì vô hình mà niềm tin của chúng ta mới không chắc chắn nên có những lúc chúng ta tự hỏi rằng Ngài có thật không hay chỉ là giả tạo, truyền thuyết mà thôi.

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu thuật lại cho chúng ta biết rõ hơn về thân thế của Chúa Giêsu qua gia phả của chính Người, khi ngài mở đầu đoạn Tin Mừng: “đây là gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu ông Ap-ra-ham”. Vì vậy gia phả của Chúa Giêsu, chứng tỏ Con Thiên Chúa nhập thể là một người thực sự trong lịch sự dân Chúa.    

Lạy Chúa, khi con đọc gia phả của Ngài, con biết là Con Thiên Chúa đích thực đã xuống thế làm người và chịu thân phận làm người như chúng con, và điều này đã làm củng cố thêm đức tin cho chúng con. Thế nhưng Chúa ơi, gia phả của Ngài tạo ra cảm tưởng dài lê thê với những tên tuổi xa lạ vô nghĩa với chúng con. Nhưng chính cảm tưởng dài lê thê ấy lại cho con phần nào cảm nhận được rằng lịch sử dân Chúa là những tháng ngày dài đằng đẵng mong đợi Chúa đến.

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian, nhưng lịch sử cứu độ của Ngài vẫn diễn tiến xuyên qua cuộc đời chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã gọi chúng con vào đời góp phần làm nên lịch sử cứu độ. Trong chương trình của Chúa, có tên chúng con. Dù chúng con tầm thường nhỏ bé, dù chúng con tội lỗi yếu hèn, nhưng chúng con biết rằng chúng con có mặt trên đời chẳng phải là điều ngẫu nhiên tình cờ hoặc bất đắc dĩ, nhưng vì Chúa muốn. Xin Chúa hoàn tất những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã khởi sự nơi chúng con.

Giuse Đặng Hữu Phúc SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày