NGÀY 19 THÁNG 12: CHÚA ĐÃ XÓT THƯƠNG TÔI

NGÀY 19 THÁNG 12

BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7, 24-25a

Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên Thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: “Ngươi son sẻ không con; nhưng sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai. Vậy ngươi hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch. Vì ngươi sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai. Lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó; nó là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ; chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Phi-li-tinh.” Bà nầy đi nói với chồng rằng: “Có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo Thiên Thần, rất đáng sợ. Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì. Người ấy không muốn nói cho tôi biết. Nhưng lại trả lời rằng: “Rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai: hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch. Vì con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ trong lòng mẹ, cho đến ngày nó chết”. Bà đã hạ sinh một con trai, và gọi tên là Samson. Hài nhi lớn lên, và Chúa đã chúc phúc cho nó. Và thần tri Chúa bắt đầu ở với nó.

ĐÁP CA: Tv. 70, 3-4a, 5.6ab, 16-17

Ðáp: Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng vinh quang của Chúa.

1) Lạy Chúa, xin hãy nên núi đá trú ẩn và thành trì kiên cố cho tôi, để cứu tôi: Vì Chúa là núi đá và thành trì của tôi. Lạy Chúa, xin giựt tôi khỏi bàn tay gian ác.

2) Vì Chúa là Ðấng tôi mong đợi, lạy Thiên Chúa của tôi! Lạy Chúa là Ðấng tôi cậy trông, từ thời còn niên thiếu. Từ lòng mẹ, tôi nương tựa nơi Chúa, từ dạ mẹ, Chúa là Ðấng bảo vệ tôi.

3) Tôi sẽ thuật lại quyền năng Thiên Chúa, lạy Chúa, tôi ghi nhớ sự công chính của một mình Chúa, lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ thời còn niên thiếu, các kỳ công Chúa, tôi cao rao đến bây giờ.

ALLELUIA – Hỡi gốc Giê-sê, Chúa đang đứng như báo hiệu của chư dân, xin hãy đến cứu thoát chúng tôi, và đừng trì hoãn nữa.- All.

PHÚC ÂM: Lc 1, 5-25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên Thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”. Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

Suy niệm

“Chúa đã thương tôi” (Lc 1,25)

  1. Cầu nguyện là sức mạnh của mỗi Ki-tô hữu

Trong thời cổ đại cũng như trong thời Chúa Giêsu dựng vợ gả chồng mà không có con là một điều bất hạnh. Ông bà Dacaria và Elisabeth sống với nhau đã lâu, hai ông bà đã cao niên, mà không có một mụn con.

Ông Dacaria trúng thăm vào đền thờ dâng hương, ông cầu nguyện với Chúa, hiệp với toàn dân chúng đang cầu nguyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin.

“Có một cậu bé lên 6 lên 7 tìm cách di chuyển chậu hoa, nó loay hoay mãi, bên trái bên phải, cúi xuống đứng lên, nhưng cũng không làm sao nhấc chậu hoa lên được. Ba của cậu bé, đứng quan sát sự cố gắng của cậu con trai, và hỏi ‘con đã tìm hết cách chưa?’, cậu bé trả lời ‘hết rồi, ba ạ’, ‘chưa đâu con!, con còn chưa nhờ ba giúp con”.

Hằng ngày có lẽ chúng ta bận rộn với nhiều công việc trong cuộc sống, đến nổi dường như chúng ta không có thời gian để cầu nguyện với Thiên Chúa, dường như không có nhiều thời gian để “hướng lòng lên Chúa” và cầu xin Chúa giúp đỡ, như hình ảnh cậu bé trên, cứ loay hoay mãi, trong khi có một sức mạnh bên cạnh luôn đỡ nâng, mà em không nhận biết.

Tuy nhiên, cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà bao gồm tất cả 5 hình thức khác nhau, là: thờ lạy, cầu xin, cầu bầu, cảm tạ, và ngợi khen.

Hãy cầu nguyện liên lỉ, Don Bosco dạy chúng ta dùng những lời nguyện tắt, là những lời cầu nguyện đơn sơ xuất phát từ cõi lòng, từ những tâm tình cuộc sống.

“Cầu nguyện, đó là sự hy sinh để cho ta đầy sức mạnh; đó là những vũ khí ma quỉ không thể thắng được mà Chúa Giêsu ban cho tôi” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

  1. Chúa đã đoái thương chúng ta

Việc cưu mang và sinh hạ Gioan Tẩy Giả bởi một người mẹ vô sinh và tuổi đã cao niên là do có sự can thiệp của chính Thiên Chúa, nhằm thực thi kế hoạch của Ngài là dọn đường cho Con của Ngài đến. Con trẻ “sẽ đi trước mặt Chúa […] và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1, 17).

Ngay từ khi tôi chưa hiện hữu trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã nghĩ đến tôi, và biết tên tôi. Chúa có một sứ mạng rất riêng cho tôi hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Amen!

Fx. Phạm Đình Phước SDB

 

“Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện;

“Hoa trái của cầu nguyện là đức tin;

“Hoa trái của đức tin là yêu thương;

“Hoa trái của yêu thương là phục vụ;

“Hoa trái của phục vụ là bình an” (Mẹ Têrêsa Cacutta)

 

Suy niệm 2:

Đời sống là một sự huyền bí. Thế vậy, những sự trọng đại trong đời đều là huyền bí.  Con người sinh ra đời rồi lại chết đi, kết hôn rồi sinh đẻ – đầy là những điều cực kỳ sâu xa. Như vậy, bạn có lắng nghe lời của Thiên Chúa không? Chúa Giêsu nói: “Chiên Ta nghe tiếng Ta; Ta biết chúng, và chúng theo Ta,” (Ga 10:27).  Ngôn sứ Giacaria là một người biết lắng nghe lời Chúa. Ông sinh ra trong một gia đình tư tế và được tuyển chọn để dâng của lễ cho Thiên Chúa. Thánh sử Luca ghi rằng những người bên ngoài rất ngạc nhiên khi Giacaria không nói nên tiếng, họ nhận được ông đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Thiên Chúa. Thiên thần của Thiên Chúa chào Giacaria với một phước lành, “Lời cầu nguyện của ngươi được lắng nghe! Ngươi sẽ có một đứa con trai! Và nhiệm vụ của đứa trẻ ấy sẽ rất là tuyệt vời cho tất cả Israel.”  

Khi Thiên Chúa lôi kéo chúng ta vào sự hiện diện của Ngài, Ngài  muốn chúng ta yên tĩnh và lắng nghe lời của Ngài. Bạn có lắng nghe chăm chú và suy nghĩ để trái tim của bạn mở ra và rộng lượng với những người khác trong mùa Giáng Sinh này không? Bạn có tin tưởng Ngài đã đến với mình không? Nếu vậy, hãy tìm sự yên lặng và suy tư về điều kỳ diệu này, như vậy đáng là người của Chúa. Trong lúc cầu nguyện nếu chúng ta gặp nhiều sự xa lạ và những sự không hiểu thấu, không sao, hãy vững tin, vì chỉ có con đường cầu nguyện chúng ta sẽ gặp Ngài và Ngài sẽ hiện diện trong đời sống của người ấy. 

Đặng Đức Minh, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày