NGÀY 2 THÁNG 1

NGÀY 2 THÁNG 1: Mùa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1Jo 2,22-28

“Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Ðức Kitô?

Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha.

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con.

Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời.

Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con.

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đã dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong Người.

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ lìa xa Người, lúc Người đến.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97,1.2-3a, 3cd-4

Ðáp: (3c) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Xướng 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối với nhà Israel. – Ðáp.

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy hân hoan mừng Chúa, hãy mừng vui, hoan lạc và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Jo 1,14 và 12b

Alleluia, Alleluia – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.

Phúc Âm: Jo 1,19-28

“Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Ðó là Lời Chúa.

Suy niệm

Trong bài đọc 1, Thánh Gioan Tông Đồ nhắc nhở chúng ta hãy nhớ và nắm vững Tin Mừng mà chúng ta đã được nghe và lãnh nhận từ khi có trí khôn. Vì có những kẻ muốn chúng ta quên đi và tin theo những điều giả trá. 

Tin Mừng là gì?  Như Thánh Vịnh 97 tung hô rằng: “Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!”  Trong mùa Giáng Sinh, chúng ta được cảm nhận niềm vui mừng này vì Con Thiên Chúa đã trở nên con người như chúng ta, rồi để cứu rỗi chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.  Nếu chúng ta nhớ điều này trong mọi nơi và mọi lúc, thì chúng ta luôn được ở lại trong tình yêu của Chúa Con và Chúa Cha là Chúa Thánh Thần.

Vậy thì ai muốn chúng ta quên đi Tin Mừng này?  Thánh Gioan Tông Đồ trong Thánh Thư cho biết là chính những kẻ phản Chúa Giêsu Kitô muốn làm điều này.  Hãy nhình xung quanh chúng ta, nhìn vào xã hội nơi chúng ta sống.  Trong Phúc Âm hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả bị bao vây bởi những kẻ phản Đức Kitô, nào là nhóm tư tế, thầy Lêvi, và biệt phái.  Họ đến hỏi ông Gioan Tẩy Giả: “ông là ai?”Nhóm có học này không khờ khạo đến nỗi không biết lý lịch của ông Gioan.  Ông Gioan thuộc dòng giõi Lêvi là con của ông Da-ca-ri-a là một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia và bà Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron (Luca 1:5).  Vậy thì nhóm Do-thái này coi ra rất nể ông Gioan vì họ tự hào làcùng một dòng tộc Lêvi và tư tế Chúa đã tuyển chọn đặc biệt trong Cựư Ước.

Vì thế ông Gioan rất hiểu ý của họ khi hỏi câu “ông là ai?”.  Ông liền trả lời: “Tôi không phải là Đấng Kitô”.  Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Êlia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Êlia”. –“Hay ông là một đấng tiên tri?” – Gioan đáp: “Không phải”.  Ba Đấng trong Cựu Ước mà người Do-thái hằng mong đợi, từ xưa đến nay, để cứu thoát họ là Đức Kitô (Mê-si-a), Đấng Tiên Tri, và Êlia.  Nhóm Do-thái muốn tin rằng ông Gioan là một trong ba Đấng này.

Vậy đâu là dối trá trong câu chuyện này?  Sự dối trá nằm trong sự cám dỗ của nhóm Do-thái.  Họ muốn ông Gioan tự nhận mình là Đấng Kitô, là Đấng Tiên Tri, là Êlia.  Cái cám dỗ của mọi người chúng ta thường là cái tự cao, tự đại.  Bản tính con người hay coi trọng mình hơn người khác hoặc nghĩ mình có thể làm tất cả.  Thế nhưng, Gioan Tẩy Giả đã tự hạ mình vì “không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.  Sự khiêm tốn của ông Gioan là noi gương theo Chúa Giêsu.  Chúa Ngôi Hai, tuy là Thiên Chúa “nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phi-líp-phê 2:7).  Vì thế, Đức Giêsu khen Gioan: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan” (Luca 7:28).  Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng lên.

Mùa Giáng Sinh, ông Gioan nhắc nhở chúng ta nên “biết thân, biết phận” bằng cách sửa cho ngay thẳng nhữngsự bất khuất trong tâm hồn chúng ta để rồi được xứng đáng rước Chúa Hài Nhi vào lòng.  Nếu không thì chúng ta xứng đáng với lời “mắng” của ông Gioan: “nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết”. Là Kitô-hữu, chúng ta là người đã biết được và nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Lời Chúa và các Bí Tích.  Vậy hãy rao giảng Tin Mừng này bằng đời sống của chúng ta.

Phaolô Chu Trọng Phước, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa