NGÀY 2 THÁNG 2: DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

2-2: DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

CHÚA GIÊSU: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU CAO QUÍ

Hôm nay Giáo  hội mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Theo luật Do Thái,  mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Do đó, cha mẹ con trẻ phải chuộc lại đứa bé tùy theo khả năng của gia đình mình hoặc một con chiên tinh tuyền hoặc một cặp bồ câu.

Những của lễ này được dùng dâng hiến cho Thiên Chúa thay thế các em.

MẸ MARIA VÂNG THEO LỀ LUẬT:

Như mọi người dân Do Thái, Mẹ Maria cũng hoàn toàn vâng theo lề luật. Vì thế, khi Chúa Giêsu đã đúng ngày luật định, Mẹ Maria và thánh cả Giuse đã đƣa Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa: ”Mọi con trai đầu lòng phải đƣợc gọi là của thánh, dành cho Chúa”( Lc 2,23 ). Theo tục lệ, của lễ dâng tiến cho Chúa thay thế con trẻ là một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non ( Lc 2,24). Tuy nhiên, đối với Mẹ Maria, Mẹ ý thức rất rõ ràng dâng Chúa là ṽnh viễn vì  đó là khởi đầu cho lễ hy sinh mà Chúa Giêsu sẽ hoàn tất trên núi Canvê để cứu chuộc nhân loại.

THÁNH LỄ HÔM NAY MANG HAI Ý NGHĨA:

Nhìn bề ngoài, chúng ta thấy Chúa vâng phục lề luật và cha mẹ của Người làm theo luật dạy, nhưng thực ra Chúa Giêsu đến gặp dân của Người. Vì thế, ngay tại Giêrusalem, cụ già Simêon, một người công chính và nữ ngôn sứ Anna, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới đền thánh và chính Simêon đã được linh hứng sẽ không chết trước ngày đƣợc gặp Đấng Cứu Thế. Do đó, khi thấy Chúa Giêsu, Thánh Thần soi sáng, các ngài đã nhận ra con trẻ mà các ngài đang ẵm trên tay, đang thấy ở trước mặt lại chính là Chúa của mình, đồng thời các ngài  rất vui sướng loan báo cho những người khác.

Thánh lễ dâng Chúa vào đền thánh còn có một ý nghĩa khác nữa, Chúa được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Israen và là ánh sáng soi đường cho muôn dân, muôn nước trên mặt đất này.

Chính vì thế, khi người Kitô hữu quy tụ trong nhà thờ do tác động của Chúa Thánh Thần, chắc chắn dân Chúa sẽ gặp Người, sẽ nhận ra Người lúc bẻ bánh, trong khi chờ đợi Người đến trong vinh quang. Quả thực, Chúa Giêsu là quà tặng cao quí nhất Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại.

Vào đầu thế kỷ thứ tám, Ðức Giáo Hoàng Sergiô mở đầu buổi lễ bằng một cuộc rước nến; cho đến cuối thế kỷ ấy việc làm phép và phân phát nến đã trở thành một phần của việc cử hành, bởi đó, cho đến ngày nay, ngày lễ này thường được gọi là: Lễ Nến.

Lời trích

Chính Ðức Kitô đã nói: “Ta là sự sáng thế gian”. Và chúng ta là ánh sáng, chính chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận ánh sáng từ Ngài… Nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp nhận ánh sáng ấy, làm

thế nào để ánh sáng ấy bùng lên?… Hình ảnh cây nến nói với chúng ta: Qua sự cháy, và sự tàn lụi. Một ánh lửa, một tia đức ái, một hy sinh không thể tránh nhƣ cây nến tinh tuyền, thẳng tắp đang  tuôn trào nguồn ánh sáng của nó, và đã tự tan biến trong sự hy sinh âm thầm” (Ðức Phaolô VI).

Lạy Thiên chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan  (Lời nguyện Nhập lễ, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh).

Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ