NGÀY 20 THÁNG 12: TRUYỀN TIN CHO MARIA

NGÀY 20 THÁNG 12

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”.

Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít: Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c và 10b).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. – Ðáp.

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. – Ðáp.

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chìa khoá Ðavít, Ngài mở cửa thiên quốc, xin hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm khỏi cảnh ngục tù! – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.

 Suy niệm 1

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28)

Chúng ta đang sống trong tuần của niềm vui, tuần của màu hồng vì Đấng Cứu Độ đã đến gần. Chúng ta vui mừng vì lời Thiên Chúa hứa sắp được thực hiện trong Đức Kitô, Đấng cứu độ trần gian.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc thiên thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Mở đầu lời chào Mẹ, thiên thần đã reo vang: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

Chúa Giêsu ngự đến trần gian là niềm vui lớn của biết bao nhiêu người đang mong chờ và niềm vui này càng đặc biệt hơn khi Đức Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì thế chẳng có lý do gì mà Mẹ lại không mừng vui vì Mẹ được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Sau lời xin vâng, Thiên Chúa sẽ ngự xuống trong lòng của Mẹ. Nhưng niềm vui và hồng ân cao cả này đến với Mẹ quá bất ngờ nên khiến Mẹ bối rối vì Mẹ chưa hiểu được điều Chúa đã dành cho riêng Mẹ. Do đó, thiên thần đã giải thích cho Mẹ hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi Mẹ và mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình thánh thiêng này. Với lòng khiêm nhường và phó thác, Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận thánh Ý Thiên Chúa và đặt trọn cuộc đời mình trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Vì thế, Mẹ đã trở nên Nữ Vương và là người diễm phúc nhất trong tất cả những người phụ nữ.

Trong mùa vọng này, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương mà mỗi người chúng ta cần noi theo. Mẹ luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để mong chờ Chúa đến cứu dân Người như Người đã hứa. Chính cõi lòng của Mẹ là con đường thẳng tắp luôn sẵn sàng đón Chúa đến. Đây là con đường mà Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị để đón chào Đấng Thiên Sai ngự đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng đang cố gắng sửa lại con đường tâm hồn chúng con để đón mừng ngày Chúa giáng thế, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng và đợi chờ trong niềm vui mừng, tin tưởng vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa vì Mẹ luôn yêu mến và thực thi lời Chúa truyền dạy. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết noi gương Mẹ luôn sống khiêm nhường và phó thác trọn vẹn đời mình cho tình yêu của Thiên Chúa để hồng ân của Chúa cũng tuôn đổ trên mỗi người chúng con và giúp chúng con sống mãi trong niềm vui của Chúa, niềm vui vì được ơn cứu độ. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Suy niệm 2

 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Dung mạo Mẹ Maria

Có thể nói trong suốt mùa vọng Mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Một trong ý nghĩa của mùa vọng là “chờ mong”, và Mẹ Maria là mẫu gương cho sự chờ mong, cách đặc biệt mong chờ đứa con, Đấng Cứu Thế, do chính Mẹ sinh ra.

Thời gian mang thai là một thời gian khá dài và quan trọng. Trong bộ phim Hàn Quốc “Mãi mãi yêu em”, người mẹ trẻ mong chờ đứa con sắp ra đời từng giây từng phút, mẹ viết nhật ký tâm sự với con, khi vui khi buồn, và cảm thấy sướng vui vì hài nhi trong lòng mình ngày càng lớn.

“Các bà mẹ mang thai thấy mình như mang một mầu nhiệm, mầu nhiệm sự sống đang lớn lên mỗi ngày trong lòng dạ mình. Dần dần mỗi chuyển động của thai nhi và cả nhịp tim cũng được người mẹ cảm nhận. Thai nhi trở thành người trọn vẹn nhờ được dưỡng nuôi trong cái nôi êm ấm của lòng mẹ. Con Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tiến trình như thế” (Lm. Nguyễn Cao Siêu SJ).

Dung mạo của Đức Maria được Tin Mừng hôm nay tường thuật rõ nét hơn: Maria là một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi thiếu nữ khác, nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn sủng” và được “Đức Chúa ở cùng”. Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng là Con Thiên Chúa. Maria vẫn sẵn sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc của Chúa.

Xin Vâng, một sự sẵn sàng trao hiến

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Ngay sau tiếng Xin Vâng này, Đức Maria được Thánh Thần ngự xuống, và Con Thiên Chúa bắt đầu tiến trình làm người ở đời.

Tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria đạt tới mức tuyệt đối. Mẹ Maria xin vâng không điều kiện, không mặc cả. Mẹ đã trao bản thân mình thuộc về Thiên Chúa. Vì thuộc về Thiên Chúa nên Ngài có thể làm bất kì điều gì nơi chính Mẹ Maria. Mẹ Teresa Calcuta nói rằng “Nếu có gì thuộc về tôi, tôi sẽ có toàn quyền sử dụng nó như ý muốn tôi. Nhưng tôi thuộc về Chúa Giêsu, vì thế Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn”.

Maria thưa “xin vâng”, đặt mình trong sự quan phòng của  Thiên Chúa, để Ngài dẫn lối, yên tâm vì tin rằng tương lai của mình nằm trong bàn tay Chúa.

Fx. Phạm Đình Phước SDB

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn,

yêu mà không mong được yêu lại,

hân hoan xóa mình đi

để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác (RABBOUNI).

Suy niệm 3

Mùa Vọng là thời gian dẫn đưa chúng ta đến với những tâm tình của sự chờ mong, chuẩn bị, hy vọng và háo hức để chờ đón Chúa Giáng Sinh đến với chúng ta. Những tâm tình đó giúp cho chúng ta đi vào mầu nhiệm của ơn cứu độ mà tình thương Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta nhìn vào khởi đầu của biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để bắt đầu hành trình của công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho con người.

Lời Chúa theo tường thuật của thánh sử Luca hôm nay, chúng ta nhận thấy một chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện từ chính sáng kiến của Ngài. Hay đúng hơn là chính Thiên Chúa đã chủ động để đến với con người bằng tình yêu nhưng không của Ngài. Đọc lại Sáng Thế Ký, chúng ta thấy được mạch tư tưởng về tình thương của Thiên Chúa: Thiên Chúa sáng tạo nên con người, rồi khi con người sa ngã, chính Ngài đã hứa sẽ ban ơn cứu độ cho con người, và hôm nay, để thực hiện lời hứa đó thì chính sứ thần của Thiên Chúa cũng đã đến để gặp con người trước. Tất cả sự chủ động đó nơi Thiên Chúa đều phát xuất từ tình yêu nhưng không của Ngài và mục đích là để con người được hưởng trọn vẹn đời sống hạnh phúc trong tình yêu đó.

Hành trình làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa bắt đầu từ việc sứ thần đến gặp và mở lời chào trinh nữ Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Qua lời chào này cho thấy Thiên Chúa đã chủ động để đến với con người trước. Ngài đến để khởi đầu cho hành trình làm người của Con yêu dấu Ngài nơi một thiếu nữ đơn sơ, thấp hèn và chẳng có chút danh tiếng gì với đời. Thiên Chúa tình yêu là thế đó. Rồi hành trình đó tiếp tục bằng việc sứ thần loan báo cho trinh nữ Maria biết về sứ mệnh mà trinh nữ sẽ đảm nhận để Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại này. Và khi đã hiểu được thánh ý Thiên Chúa, trinh nữ Maria đã đáp lời “Xin vâng” để được Ngài thực hiện thánh ý đó nơi cuộc đời của mình. Con Thiên Chúa sẽ làm người khi chính Thiên Chúa đến ngỏ lời với trinh nữ Maria trước, giải thích cho trinh nữ hiểu và khi đã được sự ưng thuận nơi trinh nữ thì Thiên Chúa mới thực hiện thánh ý của Ngài. Lạ lùng mà cũng huyền diệu thay về hành trình làm người của Con Thiên Chúa. Đồng thời, biến cố truyền tin sẽ như một dòng chảy để từ đây cho thấy con đường mà Thiên Chúa đến với con người, khởi đầu từ việc Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ giáng sinh cho nhân loại, và cũng sẽ tiếp nối bằng việc Thiên Chúa vẫn đến với con người trong đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.

Ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn đến với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài vẫn chủ động đến với chúng ta trước để nói cho chúng ta hay những giá trị cốt lõi của cuộc sống mà ta cần phải sống. Những giá trị của yêu thương và tha thứ, tôn trọng và bình đẳng, hy sinh và bác ái, quan tâm và sẻ chia…để giúp chúng ta biết nhận ra con đường sống hạnh phúc của cuộc đời. Ngài cũng đến với chúng ta để nói cho ta hay về những đau khổ và hạnh phúc, những thất bại và thành công, những tính toán hơn thua của cuộc đời…. Thiên Chúa của tình yêu là thế đó, Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và chủ động để đến giúp con người bước đi đúng con đường sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thế nhưng con người có lắng nghe và nhận ra điều Ngài nói hay không thì lại là từ chính con người. Ngài vẫn nói qua những biến cố, những sự kiện trong đời; Ngài vẫn nói qua những con người quanh ta …. Chỉ khi chúng ta biết lắng nghe và đón nhận thì thánh ý của Ngài mới có thể thực hiện nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chỉ khi ta biết lắng nghe và đáp lời “Xin vâng” như Mẹ Maria đã thực hiện, chính lúc đó Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều mà Ngài ước muốn để làm cho con người.

Lạy Chúa! Tình yêu của Chúa đã vượt qua tất cả mọi trở ngại của địa vị và cấp bậc giữa Ngài với loài người chúng con. Chúa vẫn luôn liên lỉ đến với chúng con chỉ vì một mục đích duy nhất là để giúp chúng con được sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và sự dễ dạy nơi mỗi người chúng con, để từ đó chúng con biết lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, hầu giúp chúng con bước đi trên con đường dẫn tới hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Amen.

Phêrô Dương Hải Văn SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa