NGÀY 20 THÁNG 12: MỪNG VUI LÊN

NGÀY 20 THÁNG 12

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”.

Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít: Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c. 7c và 10b).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. – Ðáp.

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. – Ðáp.

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chìa khoá Ðavít, Ngài mở cửa thiên quốc, xin hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm khỏi cảnh ngục tù! – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.

 Suy niệm 1

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28)

Chúng ta đang sống trong tuần của niềm vui, tuần của màu hồng vì Đấng Cứu Độ đã đến gần. Chúng ta vui mừng vì lời Thiên Chúa hứa sắp được thực hiện trong Đức Kitô, Đấng cứu độ trần gian.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc thiên thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Mở đầu lời chào Mẹ, thiên thần đã reo vang: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

Chúa Giêsu ngự đến trần gian là niềm vui lớn của biết bao nhiêu người đang mong chờ và niềm vui này càng đặc biệt hơn khi Đức Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì thế chẳng có lý do gì mà Mẹ lại không mừng vui vì Mẹ được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Sau lời xin vâng, Thiên Chúa sẽ ngự xuống trong lòng của Mẹ. Nhưng niềm vui và hồng ân cao cả này đến với Mẹ quá bất ngờ nên khiến Mẹ bối rối vì Mẹ chưa hiểu được điều Chúa đã dành cho riêng Mẹ. Do đó, thiên thần đã giải thích cho Mẹ hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi Mẹ và mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình thánh thiêng này. Với lòng khiêm nhường và phó thác, Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận thánh Ý Thiên Chúa và đặt trọn cuộc đời mình trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Vì thế, Mẹ đã trở nên Nữ Vương và là người diễm phúc nhất trong tất cả những người phụ nữ.

Trong mùa vọng này, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương mà mỗi người chúng ta cần noi theo. Mẹ luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để mong chờ Chúa đến cứu dân Người như Người đã hứa. Chính cõi lòng của Mẹ là con đường thẳng tắp luôn sẵn sàng đón Chúa đến. Đây là con đường mà Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị để đón chào Đấng Thiên Sai ngự đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng đang cố gắng sửa lại con đường tâm hồn chúng con để đón mừng ngày Chúa giáng thế, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng và đợi chờ trong niềm vui mừng, tin tưởng vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa vì Mẹ luôn yêu mến và thực thi lời Chúa truyền dạy. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết noi gương Mẹ luôn sống khiêm nhường và phó thác trọn vẹn đời mình cho tình yêu của Thiên Chúa để hồng ân của Chúa cũng tuôn đổ trên mỗi người chúng con và giúp chúng con sống mãi trong niềm vui của Chúa, niềm vui vì được ơn cứu độ. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Suy niệm 2

 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Dung mạo Mẹ Maria

Có thể nói trong suốt mùa vọng Mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Một trong ý nghĩa của mùa vọng là “chờ mong”, và Mẹ Maria là mẫu gương cho sự chờ mong, cách đặc biệt mong chờ đứa con, Đấng Cứu Thế, do chính Mẹ sinh ra.

Thời gian mang thai là một thời gian khá dài và quan trọng. Trong bộ phim Hàn Quốc “Mãi mãi yêu em”, người mẹ trẻ mong chờ đứa con sắp ra đời từng giây từng phút, mẹ viết nhật ký tâm sự với con, khi vui khi buồn, và cảm thấy sướng vui vì hài nhi trong lòng mình ngày càng lớn.

“Các bà mẹ mang thai thấy mình như mang một mầu nhiệm, mầu nhiệm sự sống đang lớn lên mỗi ngày trong lòng dạ mình. Dần dần mỗi chuyển động của thai nhi và cả nhịp tim cũng được người mẹ cảm nhận. Thai nhi trở thành người trọn vẹn nhờ được dưỡng nuôi trong cái nôi êm ấm của lòng mẹ. Con Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tiến trình như thế” (Lm. Nguyễn Cao Siêu SJ).

Dung mạo của Đức Maria được Tin Mừng hôm nay tường thuật rõ nét hơn: Maria là một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi thiếu nữ khác, nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn sủng” và được “Đức Chúa ở cùng”. Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng là Con Thiên Chúa. Maria vẫn sẵn sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc của Chúa.

Xin Vâng, một sự sẵn sàng trao hiến

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Ngay sau tiếng Xin Vâng này, Đức Maria được Thánh Thần ngự xuống, và Con Thiên Chúa bắt đầu tiến trình làm người ở đời.

Tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria đạt tới mức tuyệt đối. Mẹ Maria xin vâng không điều kiện, không mặc cả. Mẹ đã trao bản thân mình thuộc về Thiên Chúa. Vì thuộc về Thiên Chúa nên Ngài có thể làm bất kì điều gì nơi chính Mẹ Maria. Mẹ Teresa Calcuta nói rằng “Nếu có gì thuộc về tôi, tôi sẽ có toàn quyền sử dụng nó như ý muốn tôi. Nhưng tôi thuộc về Chúa Giêsu, vì thế Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn”.

Maria thưa “xin vâng”, đặt mình trong sự quan phòng của  Thiên Chúa, để Ngài dẫn lối, yên tâm vì tin rằng tương lai của mình nằm trong bàn tay Chúa.

Fx. Phạm Đình Phước SDB

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn,

yêu mà không mong được yêu lại,

hân hoan xóa mình đi

để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác (RABBOUNI).

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày