NGÀY 22 THÁNG 1: Á THÁNH LAURA VICUGNA

Ngày 22 Tháng 1: Chân Phước  LAURA VICUNA, Thiếu nữ

Chân Phước Laura Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 5 tháng 4 năm 1891, và được giáo dục theo hệ thống giáo dục dự phòng của Thánh Gioan Bosco tại Trường “Đức Mẹ Phù Hộ” ở miền núi Andes, nước Argentina. Là một thiếu nữ vui tươi và hạnh phúc, ngài đã sớm trở thành mẫu gương về tình bạn với Chúa Giêsu, về đức ái tông đồ giữa các bạn hữu, và về lòng trung thành với các bổn phận hằng ngày.

Trong niềm tin tưởng phó thác hoàn toàn, ngài đã can đảm và mạnh mẽ chịu đựng những đau khổ thể xác và tinh thần, cho dù vượt qua tuổi của ngài. Trung thành với sự gợi hứng của Chúa Thánh Thần, ngài đã không ngần ngại dâng hiến mình làm của lễ hy sinh để đưa mẹ ngài về lại con đường cứu rỗi. Ngài qua đời ngày 22 tháng 1 năm 1904 tại Junín de los Andes, Argentina, và được Đức Gioan-Phaolô II phong Chân Phước ngày 3 tháng 9 năm 1988 tại Castelnuovo Don Bosco, Asti, trên Đồi các Mối Phúc của Giới trẻ.

CA NHẬP LỄ                                                             Tv 27(26), 8

Lòng con đã nói về Ngài : “Hãy tìm Dung Nhan Ngài”. Lạy Chúa, con tìm kiếm Dung Nhan Chúa.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Cha vô cùng dịu hiền, nơi Thiếu nữ Chân Phước Laura, Cha đã kết hiệp cách kỳ diệu sức mạnh tâm hồn với lòng trong trắng vô tội, nhờ lời Chân Phước Laura chuyển cầu, chúng con xin Cha ban cho chúng con lòng can đảm vượt thắng các thử thách của cuộc đời và làm chứng cho thế giới về mối phúc của tâm hồn trong sạch. Chúng con cầu xin…

Đọc Lời Chúa theo ngày trong tuần hoặc đọc :

BÀI ĐỌC 1                                                                         1 Ga 3, 13-16

            Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.

Bài trích Thư Thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.

Anh em thân mến, anh em đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng : chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                       Tv 34 (33)

Đ.      Chúc tụng Chúa là nguồn vui của các thánh nhân Ngài.

hoặc :  Chúa là sức mạnh của người yếu đuối.

  1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
  2. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa; ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
  3. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
  4. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy : Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                                Pl 1, 29

Alleluia. Alleluia! – Anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì Người. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                                Mt 10, 28-33

            Anh em đừng sợ.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh  Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Đó là Lời Chúa.

hoặc :  TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                       xem Ga 13, 34

Alleluia. Alleluia! – Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Alleluia.

TIN MỪNG                                                                  Ga 15, 9-17

Không ai có tình thương nào lớn hơn việc hy sinh mạng sống.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là Lời Chúa.

LỜi nguyỆn Tín hỮu

Chủ tế :  Anh chị em thân mến, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin Chúa Cha tiếp tục thực hiện những điều vĩ đại nơi những người bé nhỏ và khiêm hạ.

  1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Mẹ Hội Thánh luôn ân cần đề xuất cho con cái mình những con đường thánh thiện quyết liệt và vui tươi, như con đường của Chân Phước Laura. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân loại ngày nay biết đối diện với những chọn lựa cam go của đời sống Kitô hữu đích thực với sức mạnh và lòng quảng đại mà Chân Phước Laura đã biểu lộ. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình thiếu tình yêu biết rộng mở tiếp nhận và trao hiến cho nhau trong việc giáo dục con cái, là nền tảng của nhân loại mới. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thanh thiếu niên được mời gọi có những lý tưởng lớn như Chân Phước Laura, không khép mình vào một đời sống vô nghĩa, nhưng hằng ngày biết can đảm đón nhận những bổn phận của mình để xây dựng cộng đoàn nhân loại trong công lý và hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta cũng được sinh động hóa bởi cùng một đức ái đã thôi thúc Chân Phước Laura dâng hiến cuộc đời cho những người mình yêu mến, và hằng ngày biết dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Cha, nơi những người bé nhỏ và khiêm hạ, Cha biểu lộ sự vĩ đại của tình yêu Cha. Xin Cha tuôn đổ trên chúng con những ân huệ của Chúa Thánh Thần, giúp chúng con làm chứng cho Lời soi sáng và ban sự sống của Cha trong niềm vui. Chúng con cầu xin …

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, xin nhận lễ vật ngợi khen của chúng con như đã nhận cuộc đời trẻ trung của Chân Phước Laura; nhờ việc tham dự vào hy lễ này, xin Cha ban ơn giúp chúng con canh tân sự dấn thân của chúng con trong việc phục vụ Cha với tâm hồn hân hoan và quảng đại. Chúng con cầu xin…

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho Hội Thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa.

Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc, và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa.

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng :

CA HIỆP LỄ                                                  xem Ga 14, 21b.23b

“Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

hoặc :                                                                                Ga 15, 9

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha, bánh hằng sống đã nuôi dưỡng và nâng đỡ Chân Phước Laura tăng triển thiêng liêng, giờ đây, xin Cha cũng cho bánh này gia tăng những năng lực mới giúp chúng con hằng ngày thực hành Đức Ái Phúc Âm. Chúng con cầu xin …

 

Á Thánh Laura Vicuna

Được phong Đáng kính ngày 05-06-1986
Được phong chân phước ngày 03-09-1988

Chuyển từ Chilê tới Argentina

Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà Mercedes Pino. Gia đình Vicuna là một gia đình quý tộc Chilê bị lưu đày do cuộc cách mạng thời bấy giờ. Họ tị nạn tại Temuco trong một căn nhà tồi tàn. Không bao lâu sau, người cha đột ngột qua đời và bà mẹ phải đưa hai người con gái tới Argentina sinh sống. Họ đã đến Junin de Los Andes. Mercedes quen biết Manuel Mora, một kẻ rất độc đoán, và làm việc cho hắn, đồng thời cũng sống chung với hắn.

Nội trú trong nhà các Sơ

Năm 1900, Laura cùng chị mình là Julia Amanda học nội trú tại dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Cô là một học sinh gương mẫu về cầu nguyện, nghe lời các Soeur, sẵn sàng giúp đỡ bè bạn, luôn hạnh phúc và sẵn sàng hy sinh.

Noi theo mẫu gương thánh Đaminh Saviô

Một năm sau đó, cô chịu lễ lần đầu với cùng một khác mong và lý tưởng như thánh Đaminh Savio, thần tượng của cô. Cô gia nhập Nhóm Con Đức Mẹ. Đang lúc một Soeur diễn giải về bí tích hôn phối trong giờ giáo lý, Laura bắt đầu nhận ra đời sống tội lỗi của mẹ và ngất đi. Cô cũng biết rằng trong suốt những ngày nghỉ ở nông trại, mẹ cô thường bí mật cầu nguyện và không bao giờ lãnh nhận các bí tích. Từ đó, Laura gia tăng cầu nguyện và làm việc hy sinh hầu mong mẹ sớm hoán cải. Suốt những ngày nghỉ năm 1902, ông Manuel Mora đã đe dọa trinh khiết của Vicuna. Cô tuyệt đối cự tuyệt và làm cho hắn ngày càng giận dữ.

Yêu cầu bị từ chối – cầu nguyện cho mẹ

Cô trở lại trường nhưng không còn là một học sinh chính thức vì Manuel không trả tiền học phí cho cô nữa. Toàn tâm cô muốn trở thành con cái dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ nhưng bị từ chối vì đời sống tội lỗi của mẹ cô. Cô nguyện hiến cả đời mình cho Thiên Chúa vì sự hoán cải của mẹ và càng hy sinh hãm mình hơn nữa.Cha giải tội của cô, cha Crestanello đã chấp thuận để cô thực hiện lời khấn tư. Hậu quả của việc hy sinh khiến cô lâm bệnh. Cô còn bị tên Mora đánh đập vì một lần nữa cô cự tuyệt hắn. Trong đêm cuối cùng đời mình, cô đã thổ lộ: “Mẹ ơi, con đi đây. Đã từ lâu, con nguyện khấn với Chúa Giêsu dâng hiến trọn đời con cho Ngài để mẹ được trở về với Ngài…. Mẹ ơi, trước khi con ra đi, con ao ước được thấy mẹ hoán cải được không mẹ?”, “Laura”

Ước nguyện được đáp trả

Bà Mercedes trả lời: “Mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả những gì con muốn”. Với niềm vui này, Laura đã ra đi tối 22-01-1904. Cô được an táng tại một nhà nguyện thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Bahia Blanca. Nhân dịp kỉ niệm bách chu niên ngày Don Bosco qua đời, ngày 3/9/1988 Đức Thánh Cha đã sắc phong Á thánh cho nữ tử được tuyển chọn này, một người con đã dâng cả đời mình để giữ trọn đức trong sạch.

Đức Huấn chuyển ngữ

http://donboscoviet.info/chan-phuoc-vicuna/

 

Á THÁNH LAURA VICUNA

Sau cái chết bất ngờ của người cha, mẹ của Laura cùng với 2 con gái nhỏ đã đến cư trú tại Achentina. Năm 1900, các nữ tu Sa-lê-diêng đã đón nhận Laura vào trường học tại Junin de los Andes. Năm sau đó, Laura được Rước lễ lần đầu, cũng như Đaminh Savio, Laura đã lấy quyết định sẽ yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn, tự hủy và sẵn sàng thà chết chứ không phạm tội, ước muốn làm cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu và đền bù những đau khổ mà Ngài đã phải chịu. Khi nhận ra mẹ của mình đang sống trong tình trạng tội lỗi, Laura đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa để xin cho mẹ được ơn hoán cải.

Cha Crestanello là vị viết sử đầu tiên về Laura đã kể lại: “Laura chịu đau khổ cách bí mật trong tâm hồn… Một ngày nọ, cô quyết định dâng hiến cuộc đời và chấp nhận chịu chết để đổi lấy ơn cứu rỗi cho mẹ của mình. Laura đã xin tôi chúc lành cho ao ước mạnh mẽ của cô. Tôi đã lưỡng lự trong một thời gian dài”.

Laura tăng thêm hy sinh, khổ chế và với sự cho phép của cha giải tội, cô đã khấn các lời khuyên Phúc âm. Với nhiều hy sinh và bệnh tật, Laura qua đời tại Junin de los Andes (Achentina) ngày 22.01.1904. Trong đêm cuối cùng, cô đã nói riêng với mẹ: “Mẹ ơi, con sắp chết rồi! Con đã xin Chúa Giêsu điều này thời gian trước đây, và con đã dâng hiến cuộc đời con cho Chúa vì mẹ, để xin cho mẹ trở lại với Chúa… Mẹ ơi, trước khi chết, con có được niềm vui là nhìn thấy mẹ trở lại không?”. Vào ngày an táng Laura, mẹ của cô đã trở lại với các Bí tích và khởi đầu một đời sống mới. Thi hài của Laura được gìn giữ trong nhà nguyện của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Bahia Blanca (Achentina).

Ngày 03.09.1988, trên “núi Bát Phúc của người trẻ”, với sự hiện diện của hàng ngàn người trẻ trong Đại hội năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã phong Á thánh cho Laura. Ngài đề xuất Laura như một gương mẫu của lối sống Tin Mừng đến hy sinh mạng sống vì sứ mệnh cứu độ. Lễ mừng kính Laura cử hành vào ngày 22.01.

Nguồn: cgfmanet.org

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng