NGÀY 24 THÁNG 10: THÁNH LUY GUANELLA 

Ngày 24 Tháng 10 : Thánh LUY GUANELLA, Linh Mục

Thánh Luy Guanella sinh tại Campodolcino, Italia, ngày 19 tháng 12 năm 1842, con thứ chín trong mười ba anh chị em. Ngài được truyền chức Linh mục năm 1866, và làm cha xứ vài năm. Ngài biểu lộ một tình yêu đặc biệt đối với người nghèo và quan tâm tới việc vun trồng nơi giáo dân một đời sống Kitô hữu sâu xa, và xúc tiến nhiều sáng kiến xã hội. Từ năm 1875, ngài sống ba năm với Don Bosco, giúp ngài trong công cuộc của ngài, và sau đó vì vâng lời Đức Giám mục, ngài trở về Giáo phận gốc là Como. Nhiều biến cố, thử thách và khó khăn dẫn ngài đến với những người nghèo khổ nhất. Ngài đã mở nhiều nơi cư trú và trường học cho họ. Ngài lập Tu hội Tôi Tớ Bác Ái và Nữ Tử Đức Mẹ Quan Phòng. Ngài qua đời tại Como ngày 24 tháng 10 năm 1915, và được Đức Phaolô VI phong Chân Phước ngày 25 tháng 10 năm 1964 và Đức Bênêđictô XVI phong Thánh ngày 23 tháng 10 năm 2011.

CA NHẬP LỄ                                                      xem Mt 25, 34.40

Chúa nói : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi. Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa là Cha quan phòng và tốt lành. Trong Giáo Hội, Chúa đã làm cho Thánh Luy Guanella toả sáng về một tình yêu đặc biệt dành cho những người nghèo khổ và bị bỏ rơi; xin Chúa ban ơn giúp chúng con hằng ngày mãnh liệt sống đức ái trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin …

     Đọc Lời Chúa theo ngày trong tuần.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, xin tiếp nhận những lễ vật của chúng con trong lễ tưởng niệm tình yêu vô cùng của Con Cha; và nhờ lời Thánh Luy Guanella chuyển cầu, xin Cha ban ơn giúp chúng con noi gương ngài và tự hiến hoàn toàn cho Cha trong việc phục vụ anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu dộ cho chúng con.

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Luy Guanella để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh; nhờ lời ngài giảng dạy, Chúa giáo huấn; và nhờ lời ngài cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa gìn giữ Hội Thánh.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng :

CA HIỆP LỄ                                                               xem Ep 5, 2

Chúng ta hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ dâng lên Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con được nếm hưởng sự dịu ngọt của bánh hằng sống, xin ban ơn giúp chúng con là con cái Cha biết noi gương Thánh Luy Guanella mà tiến bước trong đời sống bác ái, hầu được hưởng gia nghiệp vĩnh cửu. Chúng con cầu xin …

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng