NGÀY 24 THÁNG 5: LỄ MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Ngày 24 Tháng 5

MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Bổn Mạng Chính của Tu Hội Thánh Phanxicô Salê

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Chí Nguyện Don Bosco

và Gia Đình Salêdiêng

Lễ trọng

Hội Thánh đã nhiều lần cảm nghiệm được sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria trong suốt lịch sử của mình. Tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu” được Don Bosco liên kết với tước hiệu Đức Maria “Mẹ Hội Thánh”, biểu lộ sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ trong những thử thách cam go của đời sống loài người, của Hội Thánh và của toàn thể gia đình nhân loại. Lễ Mẹ Phù Hộ được Đức Thánh Cha Piô VII thiết lập để tạ ơn Đức Mẹ vì sự can thiệp của Người trong lúc cam go của lịch sử Hội Thánh. Bị trục xuất khỏi Toà Thánh Rôma và bị cầm tù nhiều năm, Đức Thánh Cha đã cầu xin sự phù hộ của Mẹ Maria và mời gọi tất cả các Kitô hữu cũng cầu xin như vậy. Vượt quá mọi sự mong đợi, Đức Thánh Cha đã được giải thoát và trở về Toà Thánh Roma ngày 24 tháng 5 năm 1814. Lòng tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ được công cuộc của Thánh Gioan Bosco quảng bá rộng rãi. Gia đình Salêdiêng nhìn nhận và kêu cầu Đức Mẹ Phù Hộ là Bổn Mạng chính và tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng Mẹ Phù Hộ khắp thế giới.

CA NHẬP LỄ                                                  xem Gđt 13, 18b.19

Hỡi Trinh Nữ Maria, Trinh Nữ thật có phúc nơi Thiên Chúa tối cao, hơn mọi người nữ trên trần; Người đã tuyên dương danh Trinh Nữ và mọi miệng lưỡi sẽ ca ngợi Trinh Nữ muôn đời. (PS Alleluia).

          Kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu; nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Cha ban sức mạnh của Thần Khí Cha giúp Hội Thánh vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

hoặc, cho Cộng đoàn Tu sĩ :

Lạy Cha toàn năng và nhân từ. Trong kế hoạch cứu chuộc kỳ diệu, Cha đã ban cho chúng con Đức Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu; xin ban ơn giúp Hội Thánh Cha tiếp tục sứ mạng của mình trong lịch sử với niềm tin và lòng can đảm, hầu cho Nước Cha được tăng triển. Chúng con cầu xin …

BÀI ĐỌC 1 (trong Mùa Phục Sinh)                  Kh 12, 1.3a.7-12a.17

Trên trời xuất hiện một điềm lớn : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời.

Bài trích Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.

Trên trời xuất hiện một điềm lớn : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Rồng lớn, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng.

Bấy giờ, có giao chiến trên trời : Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của người giao chiến với Con Rồng. Con Rồng cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Rồng lớn bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.

Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời : “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô : họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Bấy giờ, Con Rồng nổi giận với Người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                      Kh 15, 3b-4

Đ. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa với tiếng ca vui.

 1. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh!
 2. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
 3. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan, vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài.

__

hoặc, ngoài Mùa Phục Sinh :

BÀI ĐỌC 1 :                                                           St 3, 1-6.13-15

Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà.

Bài trích Sách Sáng Thế.

Con rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : “Có thật Thiên Chúa bảo : Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”

Người đàn bà nói với con rắn : “Quả cây trong vườn, chúng tôi được ăn. Nhưng về quả cây ở giữa vườn, thì Thiên Chúa đã phán : Các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết”. Và con rắn đã nói với người đàn bà : “Chẳng chết chóc gì đâu! Quả nhiên Thiên Chúa biết : ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu”.

Bấy giờ, người đàn bà đã nhìn : quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quý thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn.

Khi ấy Thiên Chúa đã nói với người đàn bà : “Tại sao ngươi làm thế?”. Người đàn bà thưa : “Con rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn”. Và Thiên Chúa phán với con rắn : “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                         Tv 98 (97)

Đ. Chúa đã thực hiện bao kỳ công.

 1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.
 2. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
 3. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương!

__

BÀI ĐỌC 2                                                                      Gl 4, 4-7

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Bài trích Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Galát.

Anh em thân mến, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi!”

Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG

Alleluia. Alleluia! – Lạy Trinh Nữ Vô Nhiễm và lạy Mẹ Diễm Phúc, xin chuyển cầu cho chúng con, bây giờ và mãi mãi, bên cạnh Chúa là Thiên Chúa chúng con. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                                   Ga 2, 1-11

Đức Mẹ nói : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”

+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Khi thấy thiếu rượu,  thân  mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”.

Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”  Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ”.

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là Lời Chúa.

          Kinh Tin kính

LỜi nguyỆn Tín hỮu

Chủ tế : Anh chị em thân mến. Thiên Chúa muốn Mẹ của Con Một Ngài đầy ơn sủng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh và mọi người thiện chí được tham dự vào sự phong phú của Mẹ Maria.

 1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh trên khắp thế giới được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và luôn sống hòa hợp với Tin Mừng mình loan báo. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc biết vượt qua mọi hình thức chia rẽ, biết kính trọng các nền văn hóa khác nhau, và cổ võ những giá trị thiết yếu của gia đình nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa.
 3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Gia đình Salêdiêng hằng ngày canh tân lòng sùng kính Mẹ Phù Hộ, và luôn tìm thấy những năng lực mới để tiếp tục sứ mệnh của mình trong Hội Thánh và trong xã hội. Chúng con cầu xin Chúa.
 4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dấn thân phục vụ người già, người đau khổ và người sống bên lề xã hội, biết noi gương Mẹ Maria và trở nên dấu biểu lộ sự quan tâm của Chúa Kitô đối với anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin Chúa.
 5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha mẹ biết noi gương Thánh Gia Nagiarét và giáo dục con cái mình cách khôn ngoan để chúng được phát triển về nhân bản và Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.
 6. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được bền chí trong đức tin, mạnh mẽ trong đức cậy, và ân cần trong đức ái. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa. Chúa đã liên kết Đức Trinh Nữ Maria với công cuộc của Đức Kitô, Con Chúa. Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con nên dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, và hằng ngày làm chứng về sự trung thành với Tin Mừng. Chúng con cầu xin …

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, xin tiếp nhận những lời cầu nguyện và của lễ Dân Cha dâng tiến Cha trong ngày lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ các Giáo hữu; nhờ lời Người chuyển cầu, xin Cha ban ơn giúp chúng con tăng triển trong đức tin, đức cậy và đức ái, để chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Đấng đã tự hiến vì sự sống trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

KINH TIỀN TỤNG    “Đức Maria, Mẹ của dân tộc lữ hành”

Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng và Vĩnh Cửu, chúng con tạ ơn Cha, thật là chính đáng; chúng con chúc tụng Danh Cha, thật là tốt đẹp.

Chúng con ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Cha trong ngày lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Phù Hộ các Giáo hữu, là Tớ Nữ khiêm hạ của Cha và là mẫu gương về mọi nhân đức. Người đã đặt mình hoàn toàn trong kế hoạch tình yêu của Cha; với đức tin vâng phục và đức ái hăng nồng, Người đã cộng tác vào công cuộc của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.

Được kết hiệp với Đức Kitô trong vinh quang, Mẹ Maria tiếp tục sứ mạng của Người đối với Hội Thánh : với sự chăm sóc đầy tình mẫu tử, Người phù hộ và trợ giúp con cái Người trong những cuộc chiến đấu và trong những hiểm nguy, đang khi họ tiến bước về Giêrusalem trên trời.

Vì ơn trọng đại này do lòng nhân lành của Cha, trời đất kết hiệp với nhau và hân hoan hát bài ca mới chúc tụng Cha rằng :

CA HIỆP LỄ                                                           xem Ga 2, 1.5

Tại Cana, miền Galilê, có tiệc cưới. Đức Maria nói với các gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. (PS Alleluia).

hoặc :                                                                    xem Lc 1, 48.38

Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn. “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần.” (PS Alleluia).

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh bởi trời, là Đức Giêsu Kitô, Người đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, và đã sống lại như hoa trái đầu mùa của công cuộc tạo dựng mới; xin Cha ban ơn giúp chúng con tiến bước đến cùng Cha trong cuộc sống mới và cộng tác làm cho Nước Cha trị đến. Chúng con cầu xin …

PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ

Lạy Cha, Cha đã muốn Đức Maria làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, xin tuôn đổ trên chúng con đầy tràn tình yêu của Cha. 

          Đ. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết; trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm Mẹ chúng con. Xin ban cho chúng con được tham dự vào sự sống phong phú của Người.

          Đ. Amen.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã ngự xuống trên các tông đồ tụ họp trong nhà tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ Maria, xin ban ơn giúp chúng con trở nên chứng nhân về sự Phục Sinh trong thế giới này.

          Đ. Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Ì Cha và Con và Ì Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

          Đ. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng