NGÀY 24 THÁNG 6: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-10

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Và tôi đã thưa lại: “A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít”.

Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi đừng nói: “Con là con nít”, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi”. Chúa phán như thế.

Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: “Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17

Ðáp: Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con; xin ghé tai về bên con và giải cứu. – Ðáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. – Ðáp.

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu con, Chúa là Ðấng bảo vệ con; con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa. – Ðáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 8-12

“Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em yêu mến Chúa Giêsu Kitô, dù không thấy Người, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Người, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoặc hoàn cảnh nào Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em, trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 7; Lc 1, 17

Alleluia, alleluia! – Ông đến để chứng minh về sự sáng; để chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Lịch sử của Gio-an gắn liền với Cựu Ước. Da-ca-ri-a là tư tế thuộc tầng lớp A-vi-gia. Ê-li-sa-bét, vợ ông, cũng thuộc dòng dõi tư tế A-ha-ron (x. Lc 1,5). Theo luật Cựu Ước thì chức vụ tư tế thuộc dòng dõi A-ha-ron và Lê-vi. Vì vậy, Gio-an Tẩy Giả là tư tế. Qua Gio-an, chức tư tế của Giao Ước Cũ hướng đến Chúa Giê-su; trở thành lời loan báo về sứ mệnh của Người.

Da-ca-ri-a vào dâng hương trong Đền Thờ: một nơi thánh thiêng. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Vào giờ dâng hương ban chiều, khi ông bỏ trầm hương vào hương án. Hương thơm bay lên cao là một dấu chỉ của việc cầu nguyện: “Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều” (Tv 141,2). Sách Khải Huyền mô tả phụng vụ trên trời như sau: [Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách], thì “bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh” (Kh 5,8). Trong giây phút phụng vụ trên trời và phụng vụ dưới đất hòa quyện vào nhau, thì một sứ thần của Chúa hiện ra với Da-ca-ri-a. Sứ thần đứng bên phải hương án (x. Lc 1,11). Ở đây không thấy đề cập đến tên của sứ thần này. Erik Peterson mô tả sự kiện này như sau: “Da-ca-ri-a đang ở phía nam của bàn thờ, còn sứ Thần đứng ở giữa bàn thờ và cây đèn bảy nhánh đang cháy sáng. Còn phía bắc bàn thờ đặt chiếc bàn có lễ vật và bánh dâng lên Thiên Chúa” (Erik Peterson, Lukasevangelium [Tin Mừng theo thánh Lu-ca], tr. 22).

Chúng ta thấy có những khác biệt giữa việc truyền tin cho Da-ca-ri-a và việc truyền tin cho Đức Mẹ. Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, là tư tế và đón nhận thông điệp trong Đền Thờ trong khi cử hành phụng vụ. Xuất xứ của Ma-ria không được Tin Mừng nhắc đến. Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến với Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà của Ma-ri-a tại Na-da-rét, một thành phố không tiếng tăm trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể tưởng tượng cách chắc chắn rằng ngôi nhà này nhỏ bé và đơn sơ. Đây có thể nói là sự tương phản quan trọng nhất trong hai biến cố truyền tin này: một đàng, vị tư tế ở trong Đền Thờ đang cử hành phụng vụ; và đàng khác, một trinh nữ bình thường trong một ngôi nhà riêng đơn sơ nhỏ bé tại một thành phố không tiếng tăm. Dấu chỉ của Giao Ước Mới là sự khiêm hạ: dấu chỉ của hạt cải. Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong sự khiêm hạ. Sự liên tục sâu xa trong lịch sử hành động của Thiên Chúa và sự mới mẻ của hạt cải ẩn tàng là hai điều song hành với nhau.

Về Gio-an Tẩy Giả, Kinh Thánh tường thuật rằng “Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống” (Lc 1,15). Ông thực hiện điều này như đã được ghi trong truyền thống tư tế. “Luật dành cho các tư tế thánh hiến cho Thiên Chúa là: Ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có men, khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi” (Lv 10,9) [Stoger, Da Evangelium nach Lukas, Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, tr.31]. Gio-an “ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần” (Lc 1,15), em luôn ở trong Lều Hội Ngộ. Gio-an không chỉ là tư tế trong những cử hành nhất định, mà còn là tư tế trong suốt cuộc đời, và như vậy tiên báo một chức vụ tư tế mới trong Chúa Ki-tô.

[…]

Tuy nhiên, trong tường thuật về sứ thần Gáp-ri-en hiện ra vào giờ dâng lễ ban chiều, chúng ta có thể thấy một sự liên hệ đến tiên tri Đa-ni-en, về lời hứa về sự công chính vĩnh cửu đi vào trong thời gian. Theo đó, tường thuật cũng muốn nói cho chúng ta: thời gian đã viên mãn. Sự kiện được ẩn dấu đã xảy đến trong lúc Da-ca-ri-a dâng hương ban chiều trong Đền Thờ và dân chúng không được chứng kiến công khai, ám chỉ một thực tại cánh chung, một thời gian viên mãn, thời gian cứu độ.

(trích Joseph Ratzinger – Bênêđíctô XVI, Thời thơ ấu của Đức Giê-su [Bản dịch của Fx. Phạm Đình Phước SDB], Nxb. Hồng Đức, Hà Nội 2013, tr. 25-32).

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN