NGÀY 25 THÁNG 11: CẦU CHO LINH HỒN CHA MẸ HỘI VIÊN SALÊDIÊNG

Ngày 25 Tháng 11 CẦU CHO LINH HỒN CHA MẸ HỘI VIÊN SALÊDIÊNG

Quy Chế 76, 4 quy định hằng năm vào ngày 25-11, ngày Giỗ Mẹ Magarita, mỗi Nhà Salêdiêng cử hành một Thánh Lễ cầu cho Cha Mẹ quá cố của Hội viên.

CA NHẬP LỄ                                              1 Ts 4, 14; 1 Cr 15, 22

Như Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì những kẻ đã an nghỉ trong Chúa Giêsu, cũng được Thiên Chúa dẫn về với Người. Cũng như nơi Ađam, mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi người cũng sẽ được tác sinh.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải tôn kính cha mẹ, xin nhân từ thương xót cha mẹ chúng con mà tha thứ tội lỗi cho các ngài và cho chúng con ngày kia được nhìn thấy các ngài khi chúng con được hoan lạc trong ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xIn …

BÀI ĐỌC I                                                                     Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”

Bài trích Sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu, thì các ngài đã chết và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh, việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong. Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử.

Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài, các ngài sẽ chói sáng như lửa rạng ngời giữa bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời.

Ai tin tưởng vào Chúa, sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu, vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các Thánh của Ngài và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA                                                       Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Đ     Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

  1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ. Tới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng.
  2. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính, vì uy danh Ngài. Dù bước đi trong lũng tối tử thần, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Chính côn trượng Chúa khiến con an lòng.
  3. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc, đối diện những kẻ làm hại con; trên đầu con, Chúa xức dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
  4. Phúc lộc và lượng từ bi Chúa mãi theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ ở trong Nhà Chúa, suốt chuỗi ngày dài triền miên.

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                      Ga 11, 25-26

Alleluia. Alleluia. – Chúa nói : “Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                              Ga 17, 24-26

“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, những người Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu họ cũng ở đấy với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha, và Con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”. Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin nhận hy lễ chúng con dâng để cầu cho cha mẹ chúng con, xin cho các ngài được hưởng niềm vui muôn đời trong nơi dành cho kẻ sống và cho chúng con được cùng các ngài thông phần hạnh phúc của các Thánh. Chúng con cầu xin …

 

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này.

Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị huỷ diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời.

Vì thế, cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể Đạo Binh Thiên Quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

CA HIỆP LỄ                                                            Ga 11, 25-26

Chúa phán : “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống và tin Ta, sẽ không chết bao giờ”.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích bởi trời, chúng con nài xin Chúa cho cha mẹ chúng con được nghỉ yên và hưởng ánh sáng muôn đời, và cùng với các ngài, xin cho chúng con được no thỏa vinh quang bất diện của Chúa. Chúng con cầu xin …

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng