NGÀY 25 THÁNG 2: THÁNH LUY VERSIGLIA SDB, GIÁM MỤC VÀ THÁNH CALLISTO CARAVARIO SDB, LINH MỤC

Ngày 25 Tháng 2: Thánh LUY VERSIGLIA, Giám mục, và  Thánh CALLISTO CARAVARIO, Linh mục

Tử Đạo Salêdiêng Tiên Khởi     

Lễ kính 

Thánh Luy Versiglia sinh tại Oliva Gessi, Pavia, ngày 5 tháng 6 năm 1873, vào Nguyện xá Valdocco lúc 12 tuổi và được biết Don Bosco. Ngài được truyền chức linh mục năm 1895 và làm Tập sư vài năm ở Genzano, Rôma. Năm 1906 ngài dẫn đầu phái đoàn Salêdiêng truyền giáo đầu tiên tới Shiu Chow, nước Trung Hoa. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Đại diện Tông Toà và được phong Giám mục ngày 9 tháng 1 năm 1921.

Thánh Callisto Caravario sinh tại Cuorgné, Torino, ngày 8 tháng 6 năm 1903. Ngài học tại Nguyện xá Valdocco. Năm 1924, khi còn là thầy tư giáo, ngài đến Trung Hoa như là thừa sai. Năm 1929, ngài được Đức Cha Versiglia truyền chức linh mục và sai đến Phủ Doãn Tông Toà Shiu Chow.

Vì bảo vệ sự an toàn và nhân đức của ba phụ nữ Trung Hoa, hai vị thừa sai bị giết ngày 25 tháng 2 năm 1930 ở Li Thau Tseui, gần sông Lin Chow. Cuộc tử đạo của các ngài được Thánh Bộ đặc trách các Vụ án Phong Thánh công nhận ngày 12 tháng 11 năm 1976. Các ngài được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II phong Chân Phước ngày 15 tháng 5 năm 1983, và phong Thánh ngày 1 tháng 10 năm 2000. 

CA NHẬP LỄ

Chúng ta hãy hân hoan cử hành cuộc vinh thắng của hai Thánh Tử Đạo là Đức Cha Luy Versiglia và Linh mục Callisto Caravario; các ngài đã làm chứng cho Đức Kitô trước mặt thế gian, ngày nay Đức Kitô tôn vinh các ngài trước mặt Chúa Cha ở trên trời.

     Kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 

Lạy Cha toàn năng và nhân từ, Cha đã ban cho hai Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Luy Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, sức mạnh chiến đấu cho đến chết hầu loan báo Tin Mừng và bênh vực nhân phẩm; xin Cha ban ơn giúp chúng con là các tín hữu của Cha biết noi gương chứng tá của các Ngài với đức tin bền vững và đức ái năng động. Chúng con cầu xin.

BÀI ĐỌC 1                                                             Kn 3, 1-7a.8b-9

Thiên Chúa đã tiếp nhận các ngài như lễ toàn thiêu.

Bài trích Sách Khôn Ngoan.

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Kẻ ngu dại coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp điều bất hạnh; lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ đã bị diệt vong, nhưng thực ra họ đang hưởng bình an.

Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn tràn trề hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được ân huệ lớn lao vì Thiên Chúa đã thử thách họ, và thấy họ như vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng; và Chúa sẽ là  Vua của họ đến ngàn đời.

Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, và những ai trung thành thì được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân huệ, và thương xót những ai được Người tuyển chọn. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                        Tv 16 (15)

Đ.    Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa Cứu chuộc con.

 1. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”
 2. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy.
 3. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ.
 4. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

hoặc BÀI ĐỌC 1                                                      Rm 8, 31b-39

“Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta”

Bài trích Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Rôma.

Anh em thân mến. Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết”). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                       Tv 124 (123)

Đ. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

hoặc : Ai hy sinh mạng sống mình, thì sẽ được sống lại trong Chúa.

 1. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy.
 2. Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
 3. Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh CHÚA, Đấng đã dựng nên cả đất trời.

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                             Mt 10, 32

Alleluia. Alleluia! – Chúa nói : “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy”. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                    Mt 10, 26-28.32-34.39

     Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác.

+  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài rằng : “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.  Đó là Lời Chúa.

hoặc TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                    Ga 12, 24

Alleluia. Alleluia! – Chúa nói : “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.Alleluia.

TIN MỪNG                                                                Ga 12, 24-26

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”

+  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài rằng : “Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Đó là Lời Chúa.

LỜi nguyỆn Tín hỮu

Chủ tế : Anh chị em thân mến, nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Tử đạo là Đức Giám mục Versiglia và Linh mục Caravario, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha lời chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Người ban ơn giúp chúng ta làm chứng về sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh.

 1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh được hy lễ của các thánh Tử đạo nâng đỡ, và được tháp nhập ngày càng hơn vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thập giá. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Đức Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn quảng đại chu toàn tác vụ của mình để Nước Chúa trị đến. Chúng con cầu xin Chúa.
 3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thừa sai và các giảng viên giáo lý luôn rộng rãi gieo hạt giống Tin Mừng nơi tâm hồn con người, và luôn tìm kiếm chân lý, công bằng và hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa.
 4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục và đời thánh hiến biết đón nhận tiếng Chúa Kitô mời gọi tự hiến hoàn toàn trong Hội Thánh. Chúng con nguyện xin Chúa.
 5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta đang tham dự Lễ Tạ ơn này được đức tin soi sáng, biết đối diện với các khó khăn hằng ngày, và hoàn tất nơi mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, cho đời sống Hội Thánh, Nhiệm thể của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Cha, Cha đã ban cho hai Thánh Tử đạo là Đức Giám mục Versiglia và Linh mục Caravario, sức mạnh hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng của Cha, xin biến đổi chúng con nhờ sức mạnh của Thần Khí Cha, để chúng con trở nên môn đệ đích thực của Cha ngày càng hơn. Chúng con cầu xin …

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, chúng con dâng tiến hy lễ này trong ngày tưởng nhớ hai Thánh Tử Đạo vinh hiển là Đức Giám mục Luy Versiglia và Linh mục Callisto Caravario; xin Cha ban ơn giúp chúng con trở nên chứng nhân về cuộc Khổ nạn hồng phúc của Con Cha, Người đã khích lệ các vị tử đạo bằng lời nói, và đi trước họ bằng gương sáng. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của Thánh Giám mục Luy Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, Tử Đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa

nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với Đạo Binh Thiên Quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng :

CA HIỆP LỄ                                               xem Lc 22, 28b.29a.30a

Chúa nói : “Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em là những người vẫn một lòng gắn bó với Thầy trong những lúc thử thách gian nan, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy”.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã ban cho chúng con niềm vui vì được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống (và chén cứu độ); theo gương các Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Luy Versiglia và Linh mục Callisto Caravario đã đổ máu đào vì lòng yêu thương anh chị em, xin Cha ban ơn giúp chúng con biết kết hiệp những đau khổ của chúng con với cuộc Khổ nạn của Đức Kitô, để một ngày kia chúng con được tham dự vào sự Phục Sinh vinh hiển của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng