NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

NGÀY 26 THÁNG 12

Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi 

 (Mt 10,17-22):

 Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

Suy niệm

Lẽ thường, muốn giữ các nhân tài ở lại với công ty, một số giám đốc sẽ tránh nói về những khó khăn mà công ty của họ đang phải đối mặt. Khác với họ, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ và những người muốn theo Ngài một hành trình đây khó khăn, bắt bớ: “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. Nhưng không dừng lại ở những khó khăn và bắt bớ ấy, Đức Giêsu tiếp tục cho họ biết rằng: “Kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.” Hành trình theo Chúa là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ, không phải theo Chúa chỉ một hai ngày nhưng là cả cuộc đời. Hành trính ấy gian khó nhưng những ai vượt qua hành trình ấy sẽ xứng đáng với hạnh phúc viên mãn.

            Thánh Stêphanô mà chúng ta mừng kính hôm nay vì tử đạo tiên khởi của Giáo Hội. Ngài đã trung thành làm chứng cho sự thật, cho Danh Đức Giêsu giữa những người Do Thái và đã bị ném đá cho đến chết. Trước khi chết, ngài đã quỳ gối chúc tụng Chúa và xin Chúa tha thứ cho những người ném đá ngài. Ngài là mẫu gương cho chúng ta trong hành trình theo Chúa.

            Lạy Chúa, con đã cam kết theo Chúa, làm chứng cho Ngài. Trong hành trình thực hiện lời cam kết ấy, con đã không ít lần chán nản muốn buông xuôi vì gặp những khó khăn, đau khổ. Xin thêm sức cho con và xin cho trái tim con luôn hướng về Chúa để con trung thành bước theo Chúa đên hơi thở cuối cùng.

Giuse Trần Văn Lịch SDB

 

Suy niệm 2

Cuộc tử đạo của thánh Tê-pha-nô

(Cv 6,8 – 7,2a.44-59):

6 8 Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng : “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.” 12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng : “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.” 15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

7 1 Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Tê-pha-nô : “Có đúng như vậy không ?” 2a Ông đáp : “Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe tôi đây : 44 Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có Lều chứng ước, như Đấng phán với ông Mô-sê đã truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. 45 Lều ấy, cha ông chúng ta đã kế thừa, và đã cùng với ông Giô-suê, đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đa-vít. 46 Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và đã xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp. 47 Nhưng chính vua Sa-lô-môn mới xây nhà cho Người. 48 Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói :

49 Chúa phán : Trời là ngai của Ta,
còn đất là bệ dưới chân Ta.
Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào,
và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi ?
50 Chẳng phải chính tay Ta đã làm nên mọi sự ấy sao ?

51 Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến ; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. 53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.” 54Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói : “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng : “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.”

Lấy đức ái làm vũ khí

Trích bài giảng của thánh Phun-gien-xi-ô, giám mục Rút-pê.

Hôm qua chúng ta vừa mừng Vua vĩnh cửu của chúng ta sinh ra trong thời gian. Hôm nay chúng ta mừng một chiến sĩ của Người vinh thắng khải hoàn sau khi đã trải qua cuộc thương khó.

Thật vậy, hôm qua Vua của chúng ta, mặc lấy xác phàm, ra khỏi cung lòng Trinh Nữ, đã đoái thương viếng thăm trần gian. Hôm nay một chiến sĩ ra khỏi lều thân xác, được lên trời thật vinh hiển cao sang.

Vua chúng ta là Đấng cao cả, mà vì chúng ta, Người đã đến một cách khiêm tốn. Người không thể đến với hai bàn tay không. Người đã đem đến cho các chiến sĩ của Người một hồng ân trọng đại. Nhờ hồng ân đó, không những Người làm cho họ nên giàu sang sung túc, nhưng còn làm cho họ nên mạnh mẽ để bách chiến bách thắng. Vì Người đã đem đến cho họ hồng ân đức ái, hồng ân này sẽ giúp con người được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Vậy điều gì Người đã đem đến thì Người đã phân phát, nhưng không vì thế mà Người nghèo đi. Trái lại, Người vừa làm cho tình trạng nghèo khó của các tín hữu nên giàu có một cách lạ lùng, trong khi Người vẫn giữ cho các kho tàng của Người đầy tràn luôn luôn, không hề suy giảm.

Như thế, đức ái đã đưa Đức Ki-tô từ trời xuống đất, thì cũng chính đức ái đã nâng thánh Tê-pha-nô từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi Đức Vua, thì cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ.

Vậy để xứng đáng đón nhận triều thiên –như ý nghĩa tên của người–, thánh Tê-pha-nô đã lấy đức ái làm khí giới, và ở đâu người cũng chiến thắng nhờ chính khí giới ấy. Vì yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân không lùi bước trước những người Do-thái hành hạ người. Vì yêu mến tha nhân, người đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá người. Vì yêu mến, người tranh luận với những người lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. Vì yêu mến, người cầu nguyện cho những kẻ ném đá người để họ khỏi bị phạt.

Tin tưởng vào sức mạnh của đức ái, người đã thắng ông Sao-lô hung bạo. ƠŒ dưới đất, thánh Tê-pha-nô bị ông Sao-lô bách hại thì nay ở trên trời, người lại có ông Sao-lô là bạn chung phần hạnh phúc. Những con người mà trước kia người đã dùng lời răn đe để cảm hoá nhưng không được, thì nay người muốn chinh phục nhờ lời cầu nguyện phát xuất từ lòng bác ái thánh thiện và kiên trì.

Và giờ đây thánh Phao-lô đang cùng thánh Tê-pha-nô vui mừng, cùng thánh Tê-pha-nô hưởng vinh quang sáng láng của Chúa Ki-tô, cùng thánh Tê-pha-nô hoan hỷ, cùng thánh Tê-pha-nô cai trị. Nơi thánh Tê-pha-nô đã đi tới trước vì bị Phao-lô ném đá chết, thì Phao-lô cũng đã theo được đến đó, nhờ có những lời cầu nguyện của thánh Tê-pha-nô trợ giúp.

Anh em thân mến, đây là cuộc sống thật trong đó thánh Phao-lô không còn hổ thẹn vì đã giết thánh Tê-pha-nô, nhưng thánh Tê-pha-nô thì lại vui mừng vì thánh Phao-lô được chung phần hạnh phúc, bởi vì chính đức ái đem lại niềm vui cho cả hai. Lòng mến nơi thánh Tê-pha-nô đã thắng được sự bạo tàn của người Do-thái, còn lòng mến nơi thánh Phao-lô đã che phủ được muôn vàn tội lỗi. Nhờ lòng mến, cả hai đều đáng được hưởng Nước Trời.

Vậy lòng mến là nguồn mạch và căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong lòng mến sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hãi. Lòng mến hướng dẫn, lòng mến che chở, lòng mến dẫn tới đích.
Anh em thân mến, Đức Ki-tô đã dựng lên cái thang đức mến, nhờ đó bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng có thể lên tới trời. Vì thế anh em hãy can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyền, hãy thực thi đức mến với nhau, và hãy cùng tiến lên trời nhờ tăng triển trong lòng mến.

(trích các bài đọc kinh sách ngày 26 tháng 12)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC
GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!