NGÀY 29 THÁNG 10: CHÂN PHƯỚC MICAE RUA

Ngày 29 Tháng 10: Chân Phước MICAE  RUA, Linh Mục – Lễ nhớ

Chân Phước Micaen Rua sinh tại Torino ngày 9 tháng 6 năm 1837. Lúc còn nhỏ ngài đã gặp Don Bosco. Qua một cử chỉ biểu tượng, Don Bosco đã báo trước rằng trong tương lai Micaen Rua và ngài sẽ cùng nhau “chia đều”. Năm 1855, Micaen Rua khấn lần đầu; khi còn là phụ phó tế, ngài đã được chọn làm linh hướng của Tu hội mới thành lập.

Khi trở thành người kế vị Don Bosco năm 1888, ngài đã thực sự “chia đều” với Don Bosco trong mọi sự. Ngài biểu lộ lòng trung thành đầy sáng tạo đối với những khát vọng và sáng kiến tông đồ của Đấng Sáng Lập; ngài cũng phản ảnh một tình phụ tử đầy hấp lực của Don Bosco; ngài phát triển các công cuộc của Đấng Sáng Lập và tiếp tục lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vì lợi ích của thanh thiếu niên; ngài thích nghi các công cuộc với những hoàn cảnh xã hội đang thay đổi. Trong 22 năm làm Bề Trên Cả, ngài thực hiện nhiều cuộc hành trình để nâng đỡ và kiện cường công việc của các Hội viên. Ngài thường khích lệ qua những lá thư luân lưu hay những lá thư cá nhân. Đó là những lá thư cắt nghĩa cách có thẩm quyền tinh thần của Đấng Sáng Lập. Ngài qua đời tại Torino, ngày 6 tháng 4 năm 1910, và được Đức Phaolô VI phong Chân Phước ngày 29 tháng 10 năm 1972.

CA NHẬP LỄ                                                                Ml 2, 6a.c

Miệng người nói lời lẽ chân thật. Người đi với Ta trên nẽo đường bình an và ngay thẳng.

    Nếu là Lễ Kính, có Kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã ban cho Chân Phước Micaen Rua, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gioan Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Kitô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

BÀI ĐỌC 1                                                                 2 V 2, 1.6-15

Xin cho con được gấp đôi về thần khí của ngài.

Bài trích Sách Các Vua, Quyển Thứ Hai.

Khi Thiên Chúa cho Êlia lên trời trong cơn gió lốc. Êlia và Êlisa đã từ Gilgal trẩy đi. Êlia nói với Êlisa : “Con hãy ở lại đây, vì Thiên Chúa sai ta đến sông Giorđan”. Nhưng Êlisa thưa : “Nhân danh mạng sống Thiên Chúa và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!”. Và cả hai cùng đi.

Năm mươi người thuộc hàng con cái tiên tri đã ra đứng ngóng về phía họ từ đằng xa, còn cả hai đều dừng ở bên sông Giorđan. Êlia mới lấy tấm bào của ông, rồi cuộn lại mà đập xuống nước; và nước đã rẽ làm hai, bên này bên kia. Cả hai đã đi chân khô ráo.

Qua rồi, Êlia liền nói với Êlisa : “Hãy xin : con muốn ta làm gì cho con trước khi ta bị cất rời xa con?” Êlisa thưa : “Xin cho con được gấp đôi về thần khí của ngài!”. Êlia nói : “Con xin một điều khó đó!  Nhưng nếu con được thấy ta bị cất khỏi con, con sẽ được như thế; bằng không, thì không được”.

Họ đang vừa đi vừa nói, thì này một xe bằng lửa và những ngựa lửa tách giữa hai người và Êlia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, Êlisa kêu lên : “Ôi! Cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Ítraen!”.

Không thấy Êlia nữa, Êlisa túm áo mình mà xé thành hai mảnh. Rồi ông lượm lên tấm bào đã rơi từ mình Êlia. Ông trở về và dừng lại trên bờ sông Giorđan. Ông lấy tấm bào đã rơi xuống từ mình Êlia mà đập xuống nước và nói : “Thiên Chúa của Êlia ở đâu?”. Và ông đã đập xuống nước. Và nước đã rẽ làm hai bên này bên kia. Rồi Êlisa đã đi qua.

Con cái tiên tri thấy ông đằng xa, thì nói : “Thần khí Êlia đã đậu lại trên Êlisa!”. Họ đã đến nghinh đón ông và phục lạy ông sát đất.  Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                         Tv 16 (15)

Đ.  Chúa là phần sản nghiệp của con.

  1. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”
  2. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
  3. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

__

            Nếu là lễ kính, có thể đọc thêm Bài Đọc 2 sau đây :

BÀI ĐỌC 2                                                        1 Cr 12, 31 – 13, 8a

Đức mến không bao giờ mất được.

Bài trích Thư Thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến. Anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các Thiên Thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không oán giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Đó là Lời Chúa.

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                       Mt 6, 20a.21

Alleluia. Alleluia! – Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời : vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                                   Mt 6, 25-34

Anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn tất cả  những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

+  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh  Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người rằng : “Anh em đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!

Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.  Đó là Lời Chúa.

LỜi nguyỆn Tín hỮu

Chủ tế : Anh chị em thân mến, trong Thánh Lễ mừng Chân Phước Micaen Rua hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời chúng ta tin tưởng cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người rửa tội được trung thành với Tin Mừng.

  1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh được nở hoa thánh thiện nơi con cái mình, và mẫu gương của các Thánh nên nguồn thôi thúc việc hoán cải và canh tân. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể nhân loại biết đáp lại kế hoạch sáng tạo, biết cộng tác vào việc làm cho mọi nền văn hóa tăng trưởng về nhân bản, và làm phát triển mọi năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên, nhằm thăng tiến toàn diện mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Gia đình Salêdiêng luôn trung thành với Thánh Gioan Bosco, và chu toàn sứ mệnh của mình giữa giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thanh thiếu niên biết quảng đại đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng trong những chọn lựa năng động của đời sống Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta đang tụ họp trong Thánh Lễ này được luôn dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, và biết hằng ngày đón nhận Lời Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình của đời sống Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Cha, xin nhận lời Gia đình Cha cầu nguyện. Vì chúng con chỉ tin tưởng vào sự trợ giúp của Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con nhiều phúc lành của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, những của lễ này chúng con dâng tiến Cha biểu lộ của lễ thiêng liêng là chính chúng con : sau khi những của lễ này trở nên Mình và Máu Con Cha, xin Cha dùng những của lễ này để thánh hoá chúng con. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các Thánh, là những Đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì Nước Trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng nguyên thuỷ, và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng :

CA HIỆP LỄ                                                            xem Ga 15, 10

Chúa nói : “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Cha Thầy”.

 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Cha trong lễ kính nhớ Chân Phước Micaen Rua. Xin ban ơn giúp chúng con noi gương Người mà tỉnh thức trong sự khôn ngoan, hoạt động trong đức ái, và sẵn sàng trong việc phục vụ những người bé nhỏ và nghèo khổ, hầu biểu lộ tình yêu Phụ Tử của Cha trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin …

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng