NGÀY 30 THÁNG 1: Chân Phước BRONISLAO MARKIEWICZ SDB

Ngày 30 Tháng 1: Chân Phước BRONISLAO MARKIEWICZ,

Linh Mục Lập Tu Hội Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen

Chân Phước Bronislao sinh ngày 13-07-1842 tại Pruchnik, Ba Lan. Được truyền chức Linh mục ngày 15-09-1867. Sau 18 năm chu toàn tác vụ linh mục cách nhiệt thành và hiệu quả trong Giáo phận Przemysl, ngài gia nhập Dòng Salêdiêng và trở nên môn đệ Don Bosco. Năm 1897, ngài thành lập Tu Hội Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, gồm có Nữ tu và Linh mục. Được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, hoạt động với tinh thần “làm việc và tiết độ”, ngài tận hiến đời mình cho trẻ mồ côi và bị bỏ rơi, gặp nguy hiểm về luân lý. Ngài qua đời ngày 29-01-1912 và được phong Chân Phước ngày 19-06-2005.

CA NHẬP LỄ                                                              Lc 4, 18-19

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa”.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, Chúa đã chọn Chân Phước Bronislao làm cha và người bảo vệ giới trẻ bị bỏ rơi. Xin Chúa ban ơn khuyến khích chúng con noi theo mẫu gương chuyên cần làm việc và tiết độ của ngài, trung thành thực thi Thánh Ý Chúa và nhiệt thành phục vụ Chúa. Chúng con cầu  xin …

Đọc Lời Chúa theo ngày trong tuần hoặc đọc :

BÀI ĐỌC 1                                                                             Is 61, 1-3

Chúa sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn

Bài trích Sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương; báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân; công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta; an ủi mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion triều thiên thay tro bụi, dầu vui mừng thay tang chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn. Người ta sẽ gọi họ là cây công chính, là vườn cây của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA                                                     Tv 88, 2-5.21-22.25.27

Đ. Thiên Chúa luôn trung thành và thương xót

  1. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
  2. Xưa Chúa phán: Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng : dòng dõi ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.
  3. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong Người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, Tay quyền năng củng cố vững vàng.
  4. Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ Danh Ta, Người được thêm uy vũ. Người sẽ thưa với Ta : Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!

BÀI ĐỌC 2                                                                   Rm 12, 3-13

Bài trích Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Rôma.

Anh em thân mến. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em : đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác, như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì vui vẻ mà làm.

Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là Lời Chúa.

TIẾN XƯỚNG TIN MỪNG                                             Mt 18, 4

Alleluia. Alleluia! – Chúa nói : “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” – Alleluia.

TIN MỪNG                                                                Mc 10, 13-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là Lời Chúa.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin chấp nhận những của lễ chúng con dâng lên Chúa trong ngày kính nhớ Chân Phước Bronislao, và ban ơn giúp chúng con, trong khi noi gương ngài phục vụ tha nhân, đáng được hưởng ơn huệ đời sống vĩnh cửu. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu dộ cho chúng con.

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Chân Phước Bronislao để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh; nhờ lời ngài giảng dạy, Chúa giáo huấn; và nhờ lời ngài cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa gìn giữ Hội Thánh.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng :

CA HIỆP LỄ                                                                 Mt 11, 28

Chúa phán : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Nhờ được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Con Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn giúp chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần, khi bắt chước tình yêu nhiệt thành và không mỏi mệt của Chân Phước Bronislao. Chúng con cầu xin …

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng