NGÀY 31 THÁNG 12: NGÔI LỜI LÀ SỰ SỐNG VÀ CHÂN LÝ

NGÀY 31 THÁNG 12 (Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh)

Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 18-21

“Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô đến, thì nay đã có nhiều Phản-Kitô xuất hiện, do đó chúng ta biết rằng đây là giờ sau hết. Họ ở giữa chúng ta mà ra, nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ vẫn còn ở với chúng ta. Như vậy để chứng tỏ rằng không phải tất cả mọi người đều thuộc về chúng ta.

Còn các con, các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con biết sự thật, và phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 11-12. 13

Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan (c. 11a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người, ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. – Ðáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên. Ðồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui, các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. – Ðáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh, và chư dân cách chân thành. – Ðáp.

Alleluia: Dt 1, 2

Alleluia, alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 1-18

“Ngôi Lời đã làm người”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Lectio Divina

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH : Ga 1, 1-18

1) Opening prayer 1)  Kinh khai mạc
Loving Father, You gave us your Son Jesus Christ and let him share our poverty. He brought us grace upon grace, for all that comes from you is a free gift. Accept our thanks for the moments when we accepted your gifts and shared them with one another. Accept our thanks for the times we listened attentively to your Son’s words and put them into practice. Help us go forward with hope and joy with joy and mutual encouragement. with the companion in life you have given us, Jesus Christ our Lord.  Lạy Chúa Cha nhân từ, Chúa đã ban cho chúng con Con của Chúa là Đức Giêsu Kitô Và đã để cho Người chia sẻ sự nghèo khó của chúng con. Người đã đem đến cho chúng con hết ân sủng này đến ân sủng khác, Vì tất cả những gì đến từ Chúa đều là món quà nhưng không. Xin Chúa chấp nhận lời tạ ơn của chúng con Về những lúc chúng con đã lãnh nhận những quà tặng của ChúaVà đã chia sẻ chúng với nhau. Xin Chúa chấp nhận lời cảm tạ của chúng con Về những lần chúng con chăm chú lắng nghe lời của Con Chúa Và đem chúng vào thực hành. Xin Chúa giúp cho chúng con bước tới phía trước với hy vọng và lòng hân hoan Với sự mừng vui và khuyến khích lẫn nhau Với người bạn đồng hành trong cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng con, Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
2) Gospel Reading : John 1, 1-18 2)  Tin Mừng : Ga 1, 1-18
In the beginning was the Word: the Word was with God and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things came into being, not one thing came into being except through him. What has come into being in him was life, life that was the light of men; and light shines in darkness, and darkness could not overpower it.

A man came, sent by God. His name was John. He came as a witness, to bear witness to the light, so that everyone might believe through him. He was not the light, he was to bear witness to the light. The Word was the real light that gives light to everyone; he was coming into the world. He was in the world that had come into being through him, and the world did not recognise him. He came to his own and his own people did not accept him. But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believed in his name who were born not from human stock or human desire or human will but from God himself.

The Word became flesh, he lived among us, and we saw his glory, the glory that he has from the Father as only Son of the Father, full of grace and truth.

John witnesses to him. He proclaims: ‘This is the one of whom I said: He who comes after me has passed ahead of me because he existed before me.’

Indeed, from his fullness we have, all of us, received — one gift replacing another, for the Law was given through Moses, grace and truth have come through Jesus Christ. No one has ever seen God; it is the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa.  Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.  Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.  Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng…

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin.  Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.  Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.  Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người.  Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.  Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.  Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quanh Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng:  “Đây là Đấng tôi tiên báo.  Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.  Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề Luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô.  Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mặc khải cho chúng ta.

3) Reflection 3)  Suy Ngắm
The Prologue is the first thing which one sees in opening the Gospel of John. But it was the last one to be written. It is the final summary, placed at the beginning. In it, John describes the way of the Word of God. It was at the side of God, before the creation, and through him all things were created, Everything which exists is an expression of the Word of God. As it happens with the Wisdom of God, (Pr 8, 22-31), in the same way also the Word wishes to get closer to us and becomes flesh in Jesus. It comes in our midst, and carries out its mission and returned to God. Jesus is this Word of God. Everything that it says and does is communication which reveals the Father to us.   Lời Tựa là điều đầu tiên mà người ta thấy khi mở sách Tin Mừng của Gioan.  Nhưng nó lại là điều sau cùng được ghi xuống.  Đó là lời tóm tắt cuối cùng, được đặt tại trang đầu.  Trong đó, thánh Gioan mô tả đường lối của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Ngôi Lời đã ở bên cạnh Thiên Chúa, trước khi mọi vật được tạo thành, và nhờ Người mà muôn vật được tác tạo.  Tất cả mọi vật hiện hữu là do lời phán truyền của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Như khi xảy ra với Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Cn 8:22-31), cũng trong cùng một cách Ngôi Lời muốn được gần gũi hơn với chúng ta và trở thành xác phàm trong con người của Đức Giêsu.  Người đến ở giữa chúng ta, thực hiện sứ vụ của mình và trở về với Thiên Chúa.  Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa.  Mọi việc Người nói và làm là sự thông tri mặc khải Chúa Cha cho chúng ta.
• In saying: “In the beginning was the Word”, John recalls the first phrase of the Bible which says: “In the beginning God created heaven and earth” (Gen 1, 1). God created all things by means of his Word. “He speaks and everything is made” (Ps 33, 9; 148, 5). All creatures are an expression of the Word of God. This living Word of God, present in all things, shines in darkness. Darkness tries to overpower it, but it could not succeed. The search for God which is always new, is reborn in the human heart. Nobody succeeds in covering it. We cannot bear to live without God for a long time!   Trong câu nói:  “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời”, thánh Gioan nhắc lại câu đầu tiên của Kinh Thánh nói rằng:  “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1:1).  Thiên Chúa tạo dựng tất cả trời đất bằng Lời của Người.  “Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên” (Tv 33:9; 148:5).  Tất cả mọi tạo vật là do lệnh truyền của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Ngôi Lời Thiên Chúa hằng sống, hiện diện trong hết thảy mọi thứ, tỏa sáng trong bóng tối.  Bóng tối cố gắng chế ngự Người, nhưng nó không thể làm được.  Việc tìm kiếm Thiên Chúa thì luôn mới mẻ, được tái sinh trong trái tim loài người.  Không ai có thể che giấu được điều ấy.  Chúng ta không thể nào sống được mà không có Thiên Chúa trong một thời gian dài!
• John the Baptist comes to help people to discover and to relish this luminous and consoling presence of the Word of God in life. The witness of John the Baptism has been very important, so much so that many people thought that he was the Christ (Messiah) (Acts 19, 3; Jn 1, 20). This is why the Prologue clarifies saying: “John was not the light!. He has come to bear witness to the light!”   Ông Gioan Tẩy Giả đến để giúp người ta khám phá và thưởng thức sự hiện diện tỏa sáng và an ủi của Ngôi Lời Thiên Chúa trong đời sống.  Việc làm chứng của ông Gioan Tẩy Giả rất quan trọng, quan trọng đến nỗi mà nhiều người đã nghĩ rằng ông ấy là Đấng Kitô (Đấng Cứu Thế) (Cv 19:3; Ga 1:20).   Đây là lý do tại sao Lời Tựa lại minh xác rằng:  “Ông Gioan không phải là sự sáng!  Nhưng ông đến để minh chứng về sự sáng!”
• Thus as the Word of God manifests itself in nature, in creation, so also it is manifested in the “world”, that is in the history of humanity, particularly, in the history of the People of God. But the “world” does not recognize, does not receive the Word. “He came to his own and his own people did not accept him”. Here when he says people , John wants to indicate the system of the empire as well as that of the religion of the time, both of them closed up in themselves and, because of this, incapable to recognize the Good News (Gospel), the luminous presence of the Word of God. Như thế Ngôi Lời Thiên Chúa tự mình thể hiện trong thiên nhiên, trong sự sáng tạo, vì vậy Ngôi Lời cũng được thể hiện trong “thế gian”, đó là trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là trong lịch sử của Dân Thiên Chúa.  Thế nhưng “thế gian” đã không nhận biết, đã không tiếp nhận Ngôi Lời.  “Người đã đến thế gian do Người tác tạo và dân Người đã không đón tiếp Người”.  Ở đây, khi tác giả nói về dân chúng, Gioan muốn chỉ về hệ thống xã hội của đế quốc cũng như của tôn giáo vào thời bấy giờ, cả hai đều tự sống khép kín trong bản thân mình, và bởi vì thế, không có khả năng nhận biết Tin Mừng (Phúc Âm), sự sáng hiện hữu của Ngôi Lời Thiên Chúa.
• But the persons who open themselves to accept the Word, become sons and daughters of God. The person becomes son or daughter of God not because of his/her own merits, neither because of belonging to the race of Israel, but because of the simple fact of having trust and believing that God in His goodness, accepts and receives us. The Word of God penetrates within the person and makes the person feel accepted as a son, as a daughter of God. This is the power of the grace of God.   Thế nhưng, những kẻ mở lòng mình để chấp nhận Ngôi Lời, thì được trở nên con cái Thiên Chúa.  Những người được trở nên con cái Thiên Chúa chẳng phải vì công trạng của họ, cũng chẳng phải vì họ thuộc dân tộc Israel, mà là chỉ vì họ đã tin vào Thiên Chúa và lòng nhân ái của Chúa, chấp nhận và đón tiếp chúng ta.  Lời Thiên Chúa thấm nhuần trong người ta và làm cho người ấy cảm thấy được nhận là con cái của Thiên Chúa.  Đây là quyền năng của ân sủng Thiên Chúa.
• God does not want to remain far away from us. Because of this, His Word, gets closer and becomes present in our midst in the Person of Jesus. The Prologue literally says: “And the Word became flesh and lived among us”. In ancient times, at the time of

Exodus, in the desert, God lived in a tent among the people (Ex 25, 8). Now, the tent in which God dwells with us is Jesus, “filled with grace and truth”. Jesus comes to reveal who is this our God, present in everything, from the beginning of creation.

  Thiên Chúa không muốn vẫn còn cách xa chúng ta.  Bởi vì điều này, Ngôi Lời của Chúa, đến gần hơn, và nên hiện diện ở giữa chúng ta trong con người của Đức Giêsu.  Lời tựa theo từng chữ viết rằng:  “Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.  Trong thời cổ xưa, vào thời kỳ Xuất Hành, Thiên Chúa đã sống trong lều ở giữa dân chúng (Xh 25:8).  Giờ đây, chiếc lều nơi mà Thiên Chúa ngự trị với chúng ta là Chúa Giêsu, “Đấng đầy ân sủng và chân lý”.  Chúa Giêsu đến để mặc khải Thiên Chúa của chúng ta là ai, Đấng hiện diện trong tất cả mọi việc, từ khởi thủy tạo thiên lập địa.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
22.   Personal vocation of the Salesian       

Each one of us is called by God to form part of the Salesian Society.  Because of this God gives him personal gifts, and by faithful correspondence he finds his way to com­plete fulfilment in Christ.

The Society recognizes his vocation and helps him to develop it; and he, as a respon­sible member, puts himself and his gifts at the service of the community and of its com­mon tasks.

Every call is an indication that the lord loves the Congregation, wants to see it vibrant for the good of the Church and never ceases to enrich it with new apostolic energy.

22.  Ơn gọi cá nhân của người Salêdiêng

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để nên phần tử của Tu Hội Salêdiêng. Vì thế mỗi người nhận được từ nơi Ngài những ân huệ riêng, và bởi trung thành đáp trả tiếng Chúa, họ tìm được con đường thể hiện chính mình cách trọn vẹn trong Đức Kitô.

Tu Hội nhìn nhận mỗi người trong ơn gọi của họ, và giúp họ phát triển ơn gọi ấy. Còn họ, với tư cách là phần tử có trách nhiệm, họ đem bản thân cùng những năng lực của mình vào phục vụ đời sống và hoạt động chung.

Mỗi tiếng gọi biểu lộ lòng Chúa yêu thương Tu Hội, muốn Tu Hội nên sinh động vì lợi ích của Hội Thánh Ngài, và không ngừng làm cho Tu Hội thêm phong phú bằng những năng lực tông đồ mới.

5) Personal questions 5)  Câu hỏi cá nhân
• Everything that exists is an expression of the Word of God, a revelation of his presence. Am I sufficiently contemplative to be able to receive and experience this universal presence of the Word of God? *  Tất cả mọi vật hiện hữu là một lời phán ra của Ngôi Lời Thiên Chúa, một mặc khải về sự hiện diện của Người.  Tôi đã có chiêm niệm đủ để có thể tiếp nhận và trải nghiệm việc hiện diện khắp mọi nơi này của Ngôi Lời Thiên Chúa chưa?
• What does it mean for me to be called son of God? *  Để được gọi là con cái Thiên Chúa mang ý nghĩa gì đối với tôi?
5) Concluding Prayer 5)  Kinh kết
The Lord comes, he is coming to judge the earth; he will judge the world with saving justice, and the nations with constancy. (Ps 96,13) Hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA, Vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, Xét xử muôn dân theo chân lý của Người.(Tv 96:13)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Suy niệm

NGÔI LỜI LÀ NGUỒN SỰ SỐNG VÀ LÀ CHÂN LÝ ĐÍCH THỰC

            Có một vấn nạn trong giới trẻ ngày này là họ không tìm đâu cho mình một lý tưởng sống cho đúng đắn, một chân lý đích thực để theo đuổi. Cái mà họ cho là chân lý, là đúng đắn lại là những thứ đem đến hữu ích hay có lợi cho họ và chóng qua. Chính điều này đã đẩy họ đến việc hình thành nên một thứ được gọi là cá nhân chủ nghĩa. Họ chỉ biết có lợi cho mình và sẵn sàng gạt bỏ hay dẫm đạp nên tất cả để đạt được mục đích này, ngay cả việc hủy diệt đi sự sống của người khác.

Như chúng ta cũng đã và đang thấy trong thế giới ngày nay, mọi thứ đều thay đổi một cách rất nhanh chóng. Mọi sự đang chuyển động rất nhanh là do những sự sáng kiến của con người. Tuy nhiên, không phải tất cả những phát minh của con người đều mang lại hữu ích cho con người. Bên cạnh những sự tiện ích từ những thành tựu của khoa học kỹ thuật thì những mặt trái của nó cũng được chính con người áp dụng để hủy diệt đi mang sống của chính đồng loại mình như nạn khủng bố ngày một gia tăng, các tệ nạn cũng này một gia tăng trong giới trẻ như là ma túy, game, phá thai, đánh nhau, rượu chè và ngay cả sự giết người với những lý do thật sự là không đâu vào đâu. Đâu là lý do mà thế giới và nhất là các bạn trẻ lại trở nên như vậy? Bởi vì họ luôn coi mình là đúng, là sự thật và có quyền quyết định mọi sự ngay cả sinh mạng của người khác, miễn sao sự việc đó có lợi cho họ.

            Thế nhưng, ngày hôm này Tin mừng Thánh Gio-an thuật lại cho chúng ta biết ai chính là nguồn phát sinh sự sống, ai chính là chân lý đích thực, ai chính là ánh sáng soi dẫn chúng ta đến sự sống đời đời và đến nguồn hạnh phúc viên mãn. Đó chính là Ngôi Lời, cũng chính là Đức Giêsu Kitô. Thánh Gioan cho chúng ta biết Ngôi Lời chính là Thiên Chúa và nhờ Người mà vạn vật được tác thành. Chính Ngài đã ban sự sống cho nhân loại. Cho nên cũng chính Ngài mới có quyền tước đi sự sống ấy. Đồng thời, Ngôi Lời cũng là ánh sáng chân thật để chiếu rọi cho mọi người bước đi mà đến cùng Ngài. Vì Ngài chính là Chân Lý đích thực. Không những thế, Gioan còn làm chứng một cách mạnh mẽ là chính Ngôi Lời đã đến thế gian và cư ngụ giữa nhân loại để qua Người mà mọi người nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Chính Ngôi Lời đã ban ân sủng và sự thật. Vì thế, qua Đức Giê-su Ki-tô mà con người nhận biết có một Thiên Chúa là Chân-Thiện-Mỹ.

            Tất cả mọi người Ki-tô hữu chúng ta đang sống trong sự hân hoan vui mừng  trong những ngày của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh mừng kỷ niệm Con Chúa xuống thế làm người. Chúng ta vui mừng kỷ niệm vì đây chính là một biến cố nói lên tình thường bao la của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Ngài đã ban chính Người Con duy nhất của mình cho nhân loại để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng và sự phó thác vào Ngài. Chỉ có như thế chúng ta mới tìm được chân lý đích thực và là con đường duy nhất dẫn ta tới hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa Cha. Để làm được điều này, mọi người chúng ta cần phải năng chạy đến với Lời của Ngài và lấy sức lực từ chính Thịt Máu Ngài trong Thánh lễ mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết luôn chuyên cần cầu nguyện với Ngài. Và chúng ta cũng luôn biết đem Ngài đến cho mọi người xung quanh mình qua chính đời sống thường ngày của mình là một lối sống theo Tin mừng. Chính những điều này sẽ làm cho cuộc sống tràn ngập tình thương, niềm vui và chúng ta cảm nghiệm thấy thiên đàng ngay những giây phút hiện tại.

            Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin cho chúng con luôn biết tin yêu phó thác vào Ngài dù chúng con gặp phải muôn vàn khó khăn vấp ngã trong cuộc sống này. Xin cho chúng con biết sống yêu thương như Ngài đã yêu thương nhân loại tội lỗi này.Amen!

Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI