NGÀY 4 THÁNG 4: THÁNH ISIDORO

4 – 4: THÁNH ISIĐORÔ

(560? – 636)

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Trong 76 năm cuộc đời của thánh Isiđorô là thời kỳ tranh chấp cũng như phát triển của Giáo hội Tây Ban Nha. Người Visigoth xâm lăng phần đất này trong một thế kỷ, và trước đó nửa thế kỷ trước khi thánh Isiđorô chào đời thì họ đã thiết lập một thủ đô khác cho chính họ. Ðó là những người theo Ariô – Họ cho rằng Ðức Kitô không phải là Thiên Chúa. Do đó, Tây Ban Nha bị chia làm đôi: Một dân tộc (người Công giáo La Mã) phải chiến đấu với dân tộc khác (người Gôtích Ariô). 

Thánh Isiđorô là người hợp nhất Tây Ban Nha, giúp quốc gia này trở nên một trung tâm văn hóa và học thuật cũng như một khuôn mẫu cho các quốc gia Âu châu khác, mà các nền văn hóa ấy đang bị đe dọa bởi sự xâm lăng của những dân man di. 

Có thể nói thánh Isiđorô sinh trong một gia đình thánh thiện của thế kỷ thứ sáu ở Tây Ban Nha. Hai người anh của ngài, Leander và Fulgentius, và người chị, Florentina, đều là các thánh được sùng kính ở Tây Ban Nha. Ðây cũng là một gia đình lãnh đạo và tài giỏi với các vị Leander và Fulgentius đều làm Giám mục và Florentina làm mẹ bề trên. 

Là một người tài giỏi về học thuật, đôi khi thánh Isiđorô được gọi là “Sư phụ của thời Trung cổ” vì cuốn bách khoa ngài viết, tên là “Etymology” (Từ nguyên học), đã được dùng như sách giáo khoa trong chín thế kỷ. Ngài còn viết các sách về văn phạm, thiên văn, địa lý, sử ký, và tiểu sử cũng như thần học. 

Kế vị anh mình là Ðức Leander, Isiđorô làm Giám mục Seville trong 37 năm, ngài đặt ra các mẫu mực cho một chính quyền đại nghị ở Âu châu [tức chính quyền có Quốc hội Lập pháp là đại diện của nhân dân], đồng thời ngài tẩy chay các quyết định độc đoán và chủ trì các công đồng quốc gia (national coumcil) để thảo luận về đường hướng của Giáo hội Tây Ban Nha. Ngài yêu cầu mỗi một giáo phận đều phải có chủng viện, ngài viết quy luật cho các dòng tu và thành lập các môn học thuộc đủ mọi ngành. Thánh Isiđorô viết rất nhiều sách, kể cả một cuốn tự điển, một bộ bách khoa, một cuốn sử người Gôtích và một cuốn sử thế giới bắt đầu từ khi Thiên Chúa tạo thành trời đất! Ngài hoàn thành bộ phụng tự Mozarabic mà ngày nay vẫn còn được sử dụng ở Toledo, Tây Ban Nha.  

Ý thức rất rõ là sự phồn thịnh thiêng liêng và vật chất của quốc gia lệ thuộc hoàn toàn vào việc hấp thụ và liên kết các yếu tố ngoại lai, thánh Hisidorô đã thành công trong việc kết lại  toàn thể đám dân chúng hỗn tạp thành một đất nước thuần nhất tạo thành vương quốc Gôtích Tây Ban Nha. Ngài đã biết sử dụng các tiềm năng tôn giáo và giáo dục để đạt đến mục tiêu này. Ngài đã hoàn toàn thành công. Chủ nghĩa Ariô là hình thức Kitô giáo nguyên thủy giữa những người Visigoth là thành phần lãnh đạo Tây Ban Nha xuất phát từ cuộc xâm nhập Visigoth từ Đức vào Âu châu xưa, đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một Kitô giáo chính thống. Các tà giáo khác cũng bị dập tắt ngay khi vừa mới được thai nghén. Kỷ luật tôn giáo được củng cố khắp nơi. Ngay khi 80 tuổi, ngài vẫn sống khắc khổ. Trong sáu tháng sau cùng của cuộc đời, ngài gia tăng lòng bác ái đến độ, từ sáng đến tối, nhà của ngài lúc nào cũng đầy người nghèo. Ngài từ trần năm 636 và được Giáo hội tuyên xưng là Tiến sĩ Hội Thánh. 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh