NGÀY 5 THÁNG 12: Á THÁNH PHILIP RINALDI

5 THÁNG 12: Á THÁNH PHILIP RINALDI

Đấng Sáng Lập Tu Hội Đời Chí Nguyện Don Bosco

Lễ nhớ – Đối với VDB : Lễ kính

Chân Phước Philip Rinaldi sinh tại Lu Monferrato, Italia, ngày 28 tháng 5 năm 1856. Từ thời niên thiếu, ngài đã biết Don Bosco, nhưng chỉ khi lên 21 tuổi ngài mới chấp nhận lời mời gọi của Don Bosco trở thành Tu sĩ Salêdiêng. Sau khi được truyền chức Linh mục năm 1882, ngài được trao cho nhiệm vụ đào luyện các đệ tử lớn tuổi muốn trở nên linh mục. Từ năm 1889, ngài làm việc 12 năm ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến năm 1901, ngài được Cha Rua gọi làm Phó Bề Trên Cả và Tổng Quản lý. Công việc bề bộn không ngăn cản ngài nâng cao phẩm chất trong tác vụ linh mục với vai trò linh hướng nổi bật. Ngài phát triển Gia đình Salêdiêng trong mọi khía cạnh, và làm cho Gia đình Salêdiêng được thêm phong phú nhờ một hiệp hội độc đáo, là một sự mới mẻ đối với thời của ngài. Ngày nay Hiệp hội đó được gọi là Tu Hội Đời Chí Nguyện Don Bosco.

Được bầu làm Bề Trên Cả năm 1922, ngài đã tận hiến mình đặc biệt cho việc đào luyện các Hội viên và phát triển lòng tôn sùng Don Bosco. Ngài luôn nhấn mạnh về đời sống nội tâm, sự kết hiệp với Chúa, sứ mệnh và lòng tin tưởng hoàn toàn vào Đức Mẹ Phù Hộ. Là người cắt nghĩa chính thức của Đấng Sáng lập, ngài có khả năng đọc “các dấu chỉ thời đại” với một trực giác tiên tri và thích nghi với những dấu chỉ đó, đôi khi thật can đảm và táo bạo. Ngài qua đời tại Torino ngày 5 tháng 12 năm 1931, và được Đức Gioan-Phaolô II phong Chân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1990.

CA NHẬP LỄ                                                                   Gr 3, 15

Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử theo lòng Ta mong muốn. Họ sẽ hướng dẫn các ngươi theo sự hiểu biết và theo lẽ khôn ngoan.

hoặc                                                                                    Tv 34 (33), 12.6a

Các con ơi, hãy đến mà nghe, Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở.

Nếu là Lễ kính, có Kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Cha vô cùng nhân hậu, Cha đã làm toả sáng nơi Chân Phước Philip Rinaldi một mẫu gương về đời sống tận hiến hân hoan theo Tin Mừng : xin dạy chúng con biết bắt chước sáng kiến tông đồ rạng ngời của ngài, để trong khi trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày, chúng con sẽ hoàn tất kế hoạch tình yêu của Cha.  Chúng con cầu xin …

     Đọc Lời Chúa theo ngày trong tuần hoặc đọc :

BÀI ĐỌC 1                                                                    Pl 1, 3-11

Lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên … trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm.

Bài trích Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến. Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.

Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Kitô Giêsu.         

Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                     Tv 103 (102)

Đ.  Chúa tốt lành đối với kẻ kính sợ Người.

 1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.         
 2. Chúa tha thứ cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
 3. Chúa phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức, mặc khải cho Mosê đường lối của Người, cho con cái nhà Ítraen thấy những kỳ công Người thực hiện.
 4. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.
 5. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
 6. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh thương kẻ kính tôn, Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ : Ta chỉ là cát bụi.

__

hoặc :  BÀI ĐỌC 1                                                     1 Cr 2, 1-16

Chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô.

Bài trích Thư Thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến. Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.

Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chép :

“Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người”.

Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ Người?

Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                                       Tv 147 (146)

Đ.   Hãy ca tụng Chúa với những khúc hoan ca!

 1. Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta. Thú vị dường bao, được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!
 2. Chúa là Đấng xây dựng lại Giêrusalem, quy tụ dân Ítraen tản lạc về. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành.
 3. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một. Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực Chúa vô biên!
 4. Trí tuệ Chúa khôn lường. Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.
 5. Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta. Được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!

__

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                     xem Ga 15, 5

Alleluia. Alleluia! – Chúa nói : “Thầy là cây nho, anh em là cành; ai ở trong Thầy sẽ sinh nhiều trái” – Alleluia.

TIN MỪNG                                                                 Ga 15, 1-8

Anh em hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

+  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”. Đó là Lời Chúa.

LỜi nguyỆn Tín hỮu

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa khơi dậy nơi Gia đình Salêdiêng những mẫu gương thánh thiện, là hoa quả đa diện của Chúa Thánh Thần và đoàn sủng của Đấng Sáng Lập. Với niềm hân hoan và tri ân, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời chúng ta tin tưởng cầu nguyện.

 1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, là Dân Chúa, với đức tin trong sáng và vô tì tích, biết nhận ra và đón nhận Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể và khác biệt của đời sống và lịch sử. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Bề trên của các Gia đình tu sĩ trong Hội Thánh luôn trung thành với Tin Mừng và đoàn sủng của Đấng Sáng lập, và làm cho các cộng đoàn tu sĩ của mình trở thành dấu chỉ sống động tình yêu của Đức Kitô và tiếp nhận anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin Chúa.
 3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Tu Hội Salêdiêng luôn noi gương Chân Phước Philip Rinaldi, và phát huy các sáng kiến tông đồ ngày càng hơn hầu đáp ứng nhiều nhu cầu khẩn trương đang thôi thúc đời sống Hội Thánh và xã hội chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.
 4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Chị em Chí Nguyện Don Bosco luôn trung thành với những cam kết hằng ngày, và gìn giữ tinh thần của Chân Phước Philip Rinaldi, Đấng Sáng lập của mình. Chúng con cầu xin Chúa.
 5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta đang tham dự Thánh Lễ này được canh tân trong Chúa Thánh Thần, và luôn hoạt động với lòng tốt và đơn sơ, phản ảnh tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Cha tốt lành và nhân từ. Cha canh tân Hội Thánh nhờ sự thánh thiện của con cái Cha. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con có thể đón nhận và loan báo Lời Cha mời gọi nên thánh như Cha là Đấng Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha nhân từ, nơi Chân Phước Philip Rinaldi, Cha đã in hình ảnh của con người mới, được tạo dựng trong sự công chính và thánh thiện, xin Cha cũng ban ơn giúp chúng con biết canh tân chúng con trong tình thần để chúng con xứng đáng dâng lên Cha hy lễ chúc tụng. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các Thánh, là những Đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì Nước Trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng nguyên thuỷ, và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng :

CA HIỆP LỄ                                                        xem Ga 15, 10.11

Chúa nói : “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ có niềm vui nơi anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha Toàn Năng, trong các nhiệm tích này, Cha đã thông truyền cho chúng con sức mạnh của Thần Khí Cha, xin giúp chúng con noi gương Chân Phước Philip Rinaldi trong việc tìm kiếm Cha trên hết mọi sự, và mang nơi mình chúng con dấu ấn của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LECTIO DIVINA LỄ CHÂN PHƯỚC PHILIP RINALDI

Ga 15, 1-8

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì gười chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn” (Ga 15, 1-2)

The image of the true vine, that is, Jesus. The pressing invitation to remain in Him in order to bear the fruit of love (John 15: 1-8) Chúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật. Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu (Ga 15:1-8)
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, loving Father, you have given us your Son Jesus Christ as the true vine of life and our source of strength. Help us to live his life as living branches attached to the vine, and to bear plenty of fruit of justice, goodness and love. Let our union with him become visible in our openness to one another and in our unity as brothers and sisters, that he may be visibly present among us now and for ever. Lạy Thiên Chúa, Cha chúng con. Chúa đã ban cho chúng con Con Cha là Chúa Giêsu Kitô là cây nho sự sống thật là nguồn mạch sức mạnh của chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con sống sự sống của Ngài giống như cành nho sống được kết hiệp với cây nho, sinh nhiều hoa trái công bình, lòng tốt và tình yêu. Xin cho sự kết hiệp của chúng con với Ngài được trở nên hữu hình nơi sự rộng mở cho nhau và nơi sự kết hiệp với nhau như anh chị em. Xin cho Ngài hiện diện nơi chúng con bây giờ và mãi mãi.
or : hoặc :
Father, in your infinite goodness you have made Blessed Philip Rinaldi a shining gospel example of joyful self-giving; may we follow the inspiration of his apostolic initiative, and by daily fidelity to our work, bring to its fullness your project of love.  We ask this through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Lạy Cha vô cùng nhân hậu, Cha đã làm toả sáng nơi Chân Phước Philip Rinaldi một mẫu gương về đời sống tận hiến hân hoan theo Tin Mừng : xin dạy chúng con biết bắt chước sáng kiến tông đồ rạng ngời của ngài, để trong khi trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày, chúng con sẽ hoàn tất kế hoạch tình yêu của Cha.  Chúng con cầu xin …
2) Gospel Reading : John 15,1-8 2) Tin Mừng : Ga 15, 1-8
Jesus said to his disciples: “I am the true vine, and my Father is the vinedresser. Every branch in me that bears no fruit he cuts away, and every branch that does bear fruit he prunes to make it bear even more. You are clean already, by means of the word that I have spoken to you. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con.
Remain in me, as I in you. As a branch cannot bear fruit all by itself, unless it remains part of the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, with me in him, bears fruit in plenty; for cut off from me you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a branch – and withers; these branches are collected and thrown on the fire and are burnt. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it. It is to the glory of my Father that you should bear much fruit and be my disciples. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được :  Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• Chapters 15 to 17 of the Gospel of John present to us the diverse teachings of Jesus which the Evangelist has put together and placed in the friendly and fraternal context of the last encounter of Jesus with his disciples: * Chương 15 đến Chương 17 của Tin Mừng Gioan trình bày cho chúng ta những lời dạy dỗ khác nhau của Chúa được Tác giả Tin Mừng tập hợp lại với nhau và đặt trong bối cảnh huynh đệ thân thiện trong lần cuối cùng Chúa Giêsu gặp các môn đệ của Ngài :
Jn 15, 1-17: Reflections around the parable of the vine. Ga 15, 1-17 : Suy ngắm về dụ ngôn Cây nho.
Jn 15, 18 to 16, 4a: Advice of how to behave if we are persecuted. Ga 15, 18 – 16, 4a : Lời khuyên về cách cử xử khi bị bách hại.
Jn 16, 4b-15: Promise of the coming of the Holy Spirit. Ga 16, 4b-15 : Lời hứa về Chúa Thánh Thần đến.
Jn 16, 16-33: Reflections on the farewell and the return of Jesus. Ga 16, 16-33 : Suy ngắm về việc Chúa Giêsu từ giã và trở lại.
Jn 17, 1-26: The Testament of Jesus in the form of a prayer. Ga 17, 1-26 : Di chúc của Chúa Giêsu dứoi hình thức cầu nguyện.
• The Gospels of today present part of the reflection of Jesus around the parable of the vine. To understand well all the significance of this parable, it is important to study well the words used by Jesus. And it is also important to observe closely a vine or any other plant to see how it grows and how it becomes united to the trunk and the branches, and how the fruit springs from the trunk and the branches. * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một phần suy tử của Chúa Giêsu về Du ngôn Cây Nho. Để hiểu toàn thể ý nghĩa của Dụ ngôn này, điều quan trọng là hiểu rõ những lời Chúa Giêsu dùng. Va điều cũng quan trọng là quan sát kỹ cây nho hay một cây nào khác, để nhận ra cách nó tăng trưởng và kết hợp với thân cây và cành cây, và cách trái nẩy sinh từ thân và cành cây.
• John 15, 1-2: Jesus presents the comparison of the vine. In the Old Testament the image of the vine indicated the People of Israel (Is 5, 1-2). The people were like a vine that God planted with great tenderness on the hills of Palestine (Ps 80, 9-12). But the vine does not correspond to that which God expected. Instead of producing good grapes it produces sour fruit which is good for nothing (Is 5, 3-4). Jesus is the new vine, the true vine. In one phrase alone he gives us the comparison. He says: “I am the true vine and my Father is the vinedresser. Every branch in me that bears no fruit he cuts away, and every branch that does bear fruit he prunes to make it bear even more.” Pruning is painful, but it is necessary. It purifies the vine, and thus it grows and bears more fruit. * Ga 15, 1-2 : Chúa Giêsu so sánh cây nho. Trong Cựu Ước hình ảnh cây nho nêu chỉ Dân Israel (Is 5, 1-2). Dân Do thái giống như cây nho Thiên Chúa đã ưu ái trồng trên đồi núi Palestina (Tv 80, 9-12). Nhưng cây nho không đáp lại điều Thiên Chúa mong đợi. Thay vì sinh trái tốt, nó sinh trái chua, không có ích gì (Is 5, 3-3). Chúa Giêsu là cây nho mới, cây nho thậ. Chỉ qua một câu Chúa Giêsu đã công bố sự so sánh của Ngài. Ngài nói : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn”. Việc tỉa sạch gây nên đau đớn, nhưng cần thiết. Nó thanh luyện cây nho, và nhờ đó nó tăng trưởng và sinh nhiều trái.
• John 15, 3-6: Jesus explains and applies the parable. The disciples are already purified. They have already been pruned by the word that they heard from Jesus. Up until today, God does the pruning in us through his Word which comes to us from the Bible and from many other means. Jesus extends the parable and says: “I am the vine, you are the branches!” It is not a question of two different things: on one side the vine and on the other the branches. No! The vine does not exist without the branches. We are part of Jesus. Jesus is the whole. In order that a branch can produce fruit, it has to be united to the vine. It is only in this way that it can receive the sap. “Without me you can do nothing!” The branch that does not bear fruit will be cut down. It dries up and it is ready to be burnt. It is good for nothing, not even for wood! * Ga 15, 3-6 : Chúa Giêsu cắt nghĩa và áp dụng dụ ngôn. Các môn sẵn sàng được thanh luyện. Họ đã bắt được cắt tỉa nhờ Lời họ nghe được từ Chúa Giêsu. Cho đến ngày nay, Thiên Chúa thực hiện sự cắt tỉa nơi chúng ta qua Lời Ngài đến với chúng ta từ Kinh Thánh và nhiều cách thức khác. Chúa Giêsu mở rộng dụ ngôn và nói : “Thầy là cây nho, các con là nhành!” Đây không phải là hai vấn đề khác nhau : một bên là cây nho và bên kia là ngành nho. Không phải vậy! Cây nho không hiện hữu nếu không có ngành. Chúng ta là thành phần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là toàn thể. Để một cành có thể sinh trái, nó phải được kết hiệp với cây nho. Chỉ trong cách này nó mới có thể lãnh nhận nhựa sống. “Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì!” Nhành không sinh trái sẽ bị cắt đi. Nó sẽ khô héo và sẵn sàng bị đốt đi. Nó không còn tốt cho điều giả, kể cả làm củi!
• John 15, 7-8 : Remain in my love. Our model is that which Jesus himself lives in his relationship with the Father. He says: “As the Father has loved me, I have loved you. Remain in my love!” He insists in saying that we must remain in him and that his words should remain in us. And he even says: “If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it!” Because what the Father wants the most is that we become disciples of Jesus and, thus, that we bear much fruit. * Ga 15, 7-8 : Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Mẫu gương của chúng ta là điều chính Chúa Giêsu sống trong tương quan với Chúa Cha. Ngài nói : “Như Chúa Cha yêu mến Thầy, Thầy yếu mền Ngài. Hãy ở trong tình yêu của Thầy!” Ngài nhấn mạnh khi nói rằng chúng ta phải ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng ta. Và Ngài còn nói : “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được!” Vì điều Chúa Cha muốn trên hết là chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và nhờ đó chúng ta sẽ sinh nhiều trái.

 

4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
12.  Union with God

As he works for the salvation of the young, the Salesian experiences the fatherhood of God and continually reminds himself of the divine dimension of his work:  “Apart from me you can do nothing”.

He cultivates union with God, aware of the need to pray without ceasing in a simple heart-to-heart colloquy with the living Christ and with the Father, whom he feels close at hand. Attentive to the presence of the Spirit and doing everything for God’s love he becomes like Don Bosco a contemplative in action.

HL 12. Kết hợp với Thiên Chúa

Trong khi hoạt động cứu rỗi giới trẻ, người Salêdiêng cảm nghiệm tình phụ tử của Thiên Chúa và liên lỷ làm sống dậy chiều kích thần linh của hoạt động mình: “Không có Ta, các con không thể làm gì”.

Người Salêdiêng vun trồng sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhờ ý thức về đòi hỏi phải cầu nguyện không ngừng bằng đối thoại đơn sơ và thân tình với Đức Kitô sống động và với Chúa Cha, Đấng mình cảm thấy ở gần bên. Chú tâm tới sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và chu toàn mọi sự vì lòng mến Chúa, người Salêdiêng trở nên người chiêm niệm trong hành động như Don Bosco.

or GC 27 : ANCIENT ICON : “The vine and the branches” (Greece: sec. XV-XVII hoặc TTN 27 : LINH ẢNH “CÂY NHO VÀ CÀNH NHO” (Hy Lạp – Thế kỷ 15-16)
In the icon what draws our attention is the inter-twining of the branches which represent the trunk of the vine. This is a reference to the image in the Gospel I am the vine” and indicates the foundation and strength that Jesus Himself is for those called and sent out by Him. The figure of Christ constitutes a single entity with the root of the vine: his kind and pensive face and his twofold gesture of blessing make him similar to the iconography of the Pantocrator. Nevertheless in this context the Lords blessing takes on a double ecclesial significance: it indicates both a protective guardianship and a kind of mandate. He who is the Master safely gathers his own together in communion but in order to send them out to proclaim the Kingdom.

Above all this strong link with the Lord is the source of abundant fruit. It is the flourishing life of the Church, and its most visible fruits are the apostolic college”. This group is the prototype” of all the disciples-apostles: just as the Son keeps the Word close to Himself, so each individual is shown with the writings attributed to him in the New Testament. The blossoming of the Congregation and the Salesian Family is the same.

It is also worth noticing a certain similarity in iconographic terms between the Twelve and the Master, a similarity which does not ignore the differences and the characteristic physical features distinguishing young, mature and elderly men. In fact, the relationship of listening to and obeying Christ shapes the personality of the disciple without altering it: simply by taking on the features” of the Master the disciple becomes capable of writing with his life the riches of the Gospel.

Finally it should be pointed out that the fruitful relationship of the disciples with Jesus is not one closed in on itself but gives a certain balance to the human community: in the picture an harmonious expansion of the vine can be noticed; this becomes an expression of the service of love we are called upon to offer to the young.

Điều bức tranh khiến chúng ta chú ý là hai nhóm cành cây hòa trộn với nhau biểu thị thành thân cây nho. Bức tranh này muốn nói tới hình ảnh trong Tin Mừng “Ta là cây nho”. Nó cho thấy đối với những ai được Đức Giêsu kêu gọi và sai đi, nền tảng và sức mạnh chính là Chúa Giêsu. Diện mạo Đức Kitô tạo thành một thực thể duy nhất với cội rễ cây nho: khuôn mặt nhân hậu và trầm tư của Người, đôi tay chúc lành của Người khiến Người nên giống như trong tranh vẽ về Đấng Toàn Năng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, chúc lành của Chúa Giêsu mang hai ý nghĩa cho Giáo Hội: phép lành đó nói lên sự bảo vệ và là việc sai đi. Người là Ông Chủ quy tụ những kẻ của Người lại trong sự hiệp thông để rồi sai họ ra đi loan báo Nước Trời.

Trước hết, mối liên kết chặt chẽ với Đức Chúa là nguồn mạch trổ sinh hoa trái. Chính đời sống trổ sinh hoa trái phong phú của Giáo Hội, và hoa trái rõ rệt nhất chính là “đoàn ngũ các tông đồ”. Đoàn ngũ này là ‘tiên mẫu’ cho hết những ai là môn đệ-tông đồ: cũng như Chúa Con giữ Lời gắn chặt với mình thì từng cá nhân tông đồ cũng cho thấy đang mang cuốn sách viết về Người trong Tin Mừng. Tu Hội và Gia đình Salêdiêng triển nở phong phú cũng tương tự như thế.

Ta cũng nên ghi nhận tính cách tương tự nào đó theo bức tranh giữa Nhóm Mười Hai và vị Tôn Sư, một sự tương tự không bỏ qua những khác biệt và những đặc điểm thể lý, phân biệt người trẻ và người cao tuổi. Quả thực, mối tương quan giữa việc lắng nghe và vâng phục Đức Kitô hình thành nên nhân cách của người môn đệ nhưng không thay đổi nhân cách đó: chỉ khi mặc lấy những “đặc điểm” của vị Tôn Sư mà người môn đệ mới có thể viết lên được sự phong phú của Tin Mừng trong cuộc đời của mình.

Sau cùng, ta cần ghi nhận rằng mối tương quan phong phú giữa các môn đệ và Chúa Giêsu không khép lại nơi mình, nhưng đem lại một sự quân bình nào đó cho cộng đoàn nhân loại: trong bức tranh, ta có thể nhận thấy một sự phát triển hài hòa của cây nho; điều này trở thành cách diễn tả sự phục vụ yêu thương chúng ta được mời gọi cống hiến cho thanh thiếu niên.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Which has been the different pruning or the difficult moments in my life which have helped me to grow? Which has been the pruning or the difficult moments that we have had in our community and which have helped us to grow? * Sự cắt tỉa khác hoặc những thời điểm khó khăn nào trong đời sống tôi đã giúp tôi tăng trưởng? Sự cắt tỉa hay những thời điểm khó khăn nào có nơi cộng thể chúng ta và giúp chúng ta tăng trưởng?
• What keeps the life united and alive, capable of bearing fruit, is the sap which goes through it. Which is the sap which goes through our community and which keeps it alive, capable of bearing fruit? * Điều nào giữ đời sống được hiệp nhất và sống động, có khả năng sinh trái? Có phải là nhựa sống đi qua đời sống đó? Đâu là nhựa sống đi qua cộng thể chúng ta và giúp cộng thể sống động, có khả năng sinh trái?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Sing a new song to Yahweh! Sing to Yahweh, all the earth! Sing to Yahweh, bless his name! Proclaim his salvation day after day. (Ps 96,1-2) “Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,  hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu ! Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh ! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ” (Tv 96, 1-2)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng