NGÀY 7 THÁNG 2: CHÂN PHƯỚC PIÔ IX, GIÁO HOÀNG

Ngày 7 Tháng 2

Chân Phước PIÔ IX, Giáo Hoàng

Chân Phước Piô IX (Gioan Maria Mastrai Ferretti) sinh tại Senigallia ngày 13 tháng 5 năm 1792. Ngài được truyền chức Linh mục năm 1819, từ năm 1823 đến năm 1825, ngài truyền giáo ở Chilê 2 năm. Khi 35 tuổi ngài được tấn phong Tổng Giám mục Spoleto, sau đó năm 1832, Tổng Giám mục Imola. Năm 1849 ngài được tấn phong Hồng Y và ngày 16 tháng 6 năm 1846 ngài được chọn làm Giáo Hoàng lúc 54 tuổi.

Don Bosco được yết kiến Đức Piô IX lần đầu tiên vào ngày 9-3-1858. Cả hai đều xác tín rằng mình đã gặp được một vị thánh. Đức Piô IX ủng hộ và hướng dẫn Don Bosco trong việc thành lập Dòng Salêdiêng. Vì bối cảnh xã hội, Ngài đề nghị Don Bosco gọi là “Tu Hội”, tuyên khấn các lời khấn đơn, mặc tu phục đơn sơ, có những việc đạo đức mãnh liệt, nhưng không quá phức tạp.

Ngài thuyết phục Don Bosco viết Hồi ký để làm Di sản thiêng liêng cho Người Salêdiêng. Trong Triều đại Giáo hoàng của ngài, ngài đã phê chuẩn Hiến Luật và Tu Hội Salêdiêng, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và Hiệp Hội Cộng Tác viên Salêdiêng. Ngài đã ghi danh là Cộng Tác viên đầu tiên.

Don Bosco rất yêu mến Đức Piô IX và tiếp nhận mọi lời khuyên của ngài, kể cả những lúc ngài phải hy sinh. Ngài đã nói : “Vì Hội Thánh và Đức Thánh Cha, dù gian khổ đến mấy cũng kể bằng không”. Đức Thánh Cha cũng rất tôn trọng Don Bosco và nhiều lần ngài đã mời Don Bosco đến Rôma để xin Don Bosco trợ giúp trong nhiều vấn đề tế nhị.

Ngày 8-12-1854, Đức Piô IX định tín Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1869 ngài điều hành Công Đồng Vaticanô I. Ngày 8-12-1870 ngài tuyên bố Thánh Giuse là Bổn mạng Hội Thánh Phổ quát. Ngày 16-6-1875 ngài dâng hiến Hội Thánh cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài qua đời ngày 7-2-1878, sau 32 năm làm Giáo Hoàng. Ngày 3-9-2000, Đức Gioan-Phaolô II đã tuyên bố ngài là Chân Phước.

 

CA NHẬP LỄ                                                                  Lc 4, 18

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát.

Đọc Lời Chúa theo ngày trong tuần.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa. Chúa đã ban cho Tôi tớ Chúa là Chân Phước Piô IX, Giáo Hoàng, tinh thần mạnh mẽ trong những nghịch cảnh và ban cho Ngài được thấm nhuần đức tin tinh tuyền của Giáo Hội. Nhờ lời ngài chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con được đầy tràn cùng một tinh thần của ngài và sống cùng một lòng đạo đức như ngài. Chúng con cầu xin …

hoặc :

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Trong những biến chuyển văn hóa và xã hội, Chúa đã hướng dẫn hành trình của Hội Thánh Chúa bằng cách ủy thác nhiệm vụ dạy dỗ chắc chắn và ban lòng nhiệt thành không mỏi mệt cho Tôi Tớ Chúa là Đức Thánh Cha Piô IX. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà ngài đã công bố là Vô nhiễm Nguyên tội, kiện cường đức tin, nuôi dưỡng đức cậy và tăng thêm sinh lực cho đức ái của chúng con. Chúng con cầu xin …

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính Chân Phước Piô IX, Giáo Hoàng. Ước gì hiến lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu dộ cho chúng con.

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Chân Phước Piô IX, Giáo Hoàng,  để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của  ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời ngài giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời ngài cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa gìn giữ Hội Thánh.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng :

CA HIỆP LỄ                                                                        Mt 20, 28

Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con nhờ đó đạt tới niềm vui bất tận với Chân Phước Piô IX, Giáo Hoàng, người đã quản lý các mầu nhiệm cứu độ như tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin …

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Các Thánh Sa-lê-diêng